Formularz A

100/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 18, w m. Miszewko, jesion - 5szt.

23.03.2009r.

Małgorzata Kaszanek, Anna Maciejewska, Janina Mazurek, zam. Miszewko 8, 09-470 Bodzanów

99/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 63/3, 63/6, w m. Kanigowo Nowe, olcha - 3szt., wierzba - 2szt., jesion - 3szt.

22.03.2009r.

Zofia Michalak, zam. ul. Łukasiewicza 30/77, 09-400 Płock

98/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 28, w m. Wiciejewo, olcha - 10szt.

19.03.2009r.

Dariusz Warzyński, zam. Gocłowo 1, 09-452 Blichowo

97/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 91, w m. Pepłowo, topola - 3szt.

19.03.2009r.

Stanisław Grabarczyk, zam. Pepłowo 42, 09-470 Bodzanów

96/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 488/4, w m. Bodzanów, świerk - 3szt.

19.03.2009r.

Anna i Jarosław Jakubowscy, zam. Bodzanów, ul. Kilińskiego 14, 09-470 Bodzanów

95/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 178, w m. Borowice, topola - 5szt..

24.03.2009r.

Ryszard Kurek, zam. Borowice 25, 09-470 Bodzanów

94/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-Mąkolin-Rogowo w m. Mąkolin, topola - 1szt.

23.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

93/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, jesion - 1szt.

23.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

92/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, jesion - 1szt.

23.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

91/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 244/3, w m. Wiciejewo, kasztan - 1szt., brzoza - 3szt.

23.03.2009r.

Karol Majewski, zam. Małoszywka, 09-470 Bodzanów

90/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 92, w m. Leksyn, wierzba - 5szt.

23.03.2009r.

Anna Michalak, zam. Leksyn 14, 09-470 Bodzanów

89/A/2009

wniosek o zaopiniowanie koncesji

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania geologicznego złoża kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego (piasku), zlokalizowanego na części nieruchomości gruntowej nr ewid. 86/2, w m. Pepłowo

20.03.2009r. (wpł. 23.03.2009r.)

OLMARK  Marek Ujazda, ul. Fiołkowa 1, Cekanowo, 09-472 Słupno

88/A/2009

wniosek o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami

odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie powiatu płockiego

19.03.2009r. (wpł. 23.03.2009r.)

Usługi Blacharsko-Dekarskie Dariusz Łyziński, Wincentów 14, 09-520 Łąck

87/A/2009

wniosek o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami

odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie powiatu płockiego

18.03.2009r. (wpł. 20.03.2009r.)

Usługi Remontowo-Budowlane ROB-BUD Zbigniew Borowski, ul. Monte Cassino 4 m17, 09-410 Płock

86/A/2009

wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej

inwestycja pn.: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym EURO OBI 2000, dz. nr ewid. 31/7, w m. Białobrzegi

16.03.2009r. (wpł. 18.03.2009r.)

Anna Ostapowicz, zam. ul. Misjonarska 1 m22, 09-400 Płock

85/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 28/1, w m. Mąkolin Kolonia, dz. nr ewid. 146/1, w m. Leksyn, jesion - 15szt.

15.03.2009r.

Kazimierz Klucznik, zam. Mąkolin Kolonia 18, 09-470 Bodzanów, Jadwiga Wysocka, zam. Makolin Kolonia, 09-470 Bodzanów

84/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Cieśle, akacja - 2szt.

16.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

83/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Gąsewo, topola - 1szt.

09.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

82/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2945W Święcieniec-Kanigowo w m. Ramutówko, topola - 2szt.

09.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

81/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, jesion - 1szt.

09.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

80/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś-Niździn-Cieśle w m. Cieśle, topola - 1szt.

09.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

79/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

09.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

78/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 101, w m. Kanigowo, olcha - 17szt.

16.03.2009r.

Ludwik Wincenciak, zam. Chodkowo Działki, ul. Kwiatowa 3, 09-470 Bodzanów

77/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 47, w m. Miszewko, jarzębina - 1szt., klon - 3szt.

11.03.2009r.

Eugeniusz Ćwiek, zam. Miszewko 17, 09-470 Bodzanów

76/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 263, w m. Bodzanów, świerk - 2szt

08.03.2009r.

(wpł. 11.03.2009r.)

Anna Dylewska, zam. Bodzanów, ul. Głowackiego 19, 09-470 Bodzanów

75/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 58/1, w m. Karwowo Szlacheckie, robinia akacjowa - 50szt

10.03.2009r.

Cezary Olczak, zam. Karwowo Szlacheckie 26, 09-470 Bodzanów

74/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 302, 115/26, w m. Cieśle, akacja - 8szt.

10.03.2009r.

Bernard Przybysz, zam. Cieśle 22, 09-470 Bodzanów

73/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 433/3, w m. Bodzanów, olcha - 20szt.

05.03.2009r.

Barbara Słoniewicz, zam. Bodzanów, ul. Nałkowskiej 12, 09-470 Bodzanów

72/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, topola - 1szt., klonojesion - 1szt., pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Nowe Miszewo, topola - 3szt.

03.03.2009r (wpł. 05.03.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

71/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-Mąkolin-Rogowo w m. Mąkolin, jesion - 1szt., klon - 2szt.

03.03.2009r (wpł. 05.03.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

70/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-Mąkolin-Rogowo w m. Łętowo, topola - 1szt.

03.03.2009r (wpł. 05.03.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

69/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-Mąkolin-Rogowo w m. Mąkolin, jesion - 1szt., pas drogi powiatowej nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów w m. Mąkolin, klon - 1szt.

03.03.2009r (wpł. 05.03.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

68/A/2009

wniosek o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami

odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie powiatu płockiego

26.02.2009r. (wpł. 02.03.2009r.)

GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

67/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 43/7, w m. Małoszewo, jesion - 2szt.

04.03.2009r.

Jan Minkina, zam. Kobylniki 87

66/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 79, w m. Nowe Kanigowo, topola - 4szt.


03.03.2009r.

Grzegorz Pachelski, zam. Nowe Kanigowo 40, 09-470 Bodzanów

65/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 173, w m. Nowe Miszewo, akacja - 1szt., brzoza - 1szt.

26.02.2009r.

Renata Dymek, zam. Nowe Miszewo, ul. Górna 24, 09-470 Bodzanów

64/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 3/4, w m. Miszewo Murowane, wierzba - 4szt.

26.02.2009r.

Henryk Różycki, zam. Miszewo Murowane, ul. Leśna 12, 09-470 Bodzanów

63/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 583, w m. Kępa Polska, sosna - 25szt., olszyna - 12szt.

25.02.2009r.

Henryka Stawiarska, Bogdan Stawiarski, Stanisław Stawiarski, Kępa Polska 64, 09-470 Bodzanów

62/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 267 i 443, w m. Białobrzegi, olcha - 10szt., topola biała - 5szt.

24.02.2009r.

Grzegorz Urbański, zam. Niesłuchowo 36, 09-470 Bodzanów

61/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 128, w m. Niesłuchowo, topola - 1szt., topola biała - 4szt.

24.02.2009r.

Małgorzata Urbańska Smolarek, zam. Niesłuchowo 36, 09-470 Bodzanów

60/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno, w m. Parkoczewo, jesion - 1szt.

24.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

59/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2945W Święcieniec-Kanigowo, w m. Ramutówko, topola - 4szt.

23.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

58/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno, w m. Borowice, jesion - 2szt.

23.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

57/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 12/1, w m. Krawieczyn, olszyna - 15szt.

23.02.2009r.

Maciej Kłosiński, zam. Chodkowo 17, 09-470 Bodzanów

56/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 81/6, 81/7, 81/8, w m. Niesłuchowo, wierzba - 5szt., topola - 20szt., topola biała - 5szt.

20.02.2009r.

Maria i Stefan Sufranek, zam. ul. Piłsudskiego 4/28, 09-407 Płock

55/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 105/2, w m. Mąkolin, olcha - 6szt.

17.02.2009r.

Bogdan Wincenciak, zam. ul. Kołłątaja 9, 09-470 Bodzanów

54/A/2009

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedsięwzięcie pn.: Remont mostu drogowego w m. Cieśle, w ciągu drogi krajowej nr 62 w km 137+732

16.02.2009r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa

53/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Nowe Miszewo, topola - 5szt.

13.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

52/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Pepłowo, topola - 1szt.

13.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

51/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2946W Golanki Dolne-Leksyn, w m. Wiciejewo, akacja - 5szt.

13.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

50/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Pepłowo, jesion - 1szt.

13.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

49/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Pepłowo, topola - 3szt.

13.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

48/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Pepłowo, topola - 1szt.

13.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

47/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Nowe Miszewo, klon - 1szt.

13.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

46/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 203, 110/1, w m. Reczyn, topola - 1szt., olcha - 15szt.

10.02.2009r.

Krzysztof Chlebowski, zam. Reczyn 19, 09-470 Bodzanów

45/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, jesion - 4szt.

10.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

44/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, akacja - 3szt.

10.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

43/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno, w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt

10.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

42/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 59, w m. Kanigowo Nowe, wierzba - 20szt., brzoza - 15szt.

10.02.2009r.

Paweł Fałata, zam. Kanigowo Nowe, 09-470 Bodzanów

41/A/2009

wniosek o zaopiniowanie koncesji

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania geologicznego złoża kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem), część nieruchomości gruntowej nr ewid. 18, w m. Małoszywka

09.02.2009r.

Anna i Zenon Petera, zam. ul. Wiosenna 1, 09-410 Płock, firma: PETER-GUM s.c. Petera Zenon i Spółka z siedzibą ul. Wiosenna 1, 09-410 Płock

40/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 79, 80, w m. Karwowo Duchowne, akacja - 1szt., wierzba - 2szt., olcha - 1szt.

06.02.2009r.

Roman Sobczak, zam. Karwowo Duchowne 13, 09-470 Bodzanów

39/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 45, w m. Miszewko, topola - 4szt., akacja - 4szt., brzoza - 10szt.

05.02.2009r.

Sławomir Wojdowicz, zam. Miszewko 18, 09-470 Bodzanów

38/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 247/9, 247/10, 247/11, w m. Kępa Polska, sosna - 3szt.

05.02.2009r.

Zbigniew Szymański, zam. ul. Fabryczna 29, 05-092 Łomianki

37/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 69, w m. Karwowo Szlacheckie, modrzew - 1szt., brzoza - 2szt.

02.02.2009r.

Cezary Olczak, zam. Karwowo Szlacheckie 27, 09-470 Bodzanów

36/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 41, w m. Nowy Reczyn, olcha - 40szt.

02.02.2009r.

Bogdan i Cecylia Sobczak, zam. Nowy Reczyn 22, 09-470 Bodzanów

35/A/2009

wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej

inwestycja pn: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, dz. nr ewid. 308, w m. Cieśle

30.01.2009r.

Teresa Szewczak, zam. Chodkowo Działki, ul. Wschodnia 11, 09-470 Bodzanów

34/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 81, w m. Archutówko, jesion - 4szt., akacja - 2szt.

29.01.2009r.

Maciej Gajewski, zam. Archutówko 19, 09-470 Bodzanów

33/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 59, w m. Małoszywka, topola - 1szt., olcha - 3szt., akacja - 3szt.

28.01.2009r.

Bogdan Jankowski, zam. Małoszywka 8, 09-470 Bodzanów

32/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 84, w m. Pepłowo, topola - 5szt.

27.01.2009r.

Józef Pietrzak, zam. Pepłowo 50, 09-470 Bodzanów

31/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 142, w m. Miszewo Murowane Stare, jesion - 2szt.

26.01.2009r.

Jan Kaczmarczyk, zam. Kłaczkowo 9, 09-470 Bodzanów

30/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 74 i 211/3, w m. Niesłuchowo, akacja - 1szt., brzoza - 2szt., olcha - 4szt.

23.01.2009r.

Jerzy Raczyński, zam. Niesłuchowo 73, 09-470 Bodzanów

29/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 336, w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

23.01.2009r.

Janusz Kędzierski, zam. Nowe Miszewo, ul. Wschodnia 4, 09-470 Bodzanów

28/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 420/1 i 301, w m. Cieśle, olcha - 12szt., wierzba - 8szt., brzoza - 1szt., topola - 3szt.

23.01.2009r.

Hanna Gankowska, zam. Cieśle 25, 09-470 Bodzanów

27/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 63/12 i 133/2, w m. Kanigowo Nowe, jesion - 6szt., topola - 1szt., brzoza - 4szt., akacja - 1szt.

22.01.2009r.

Dariusz Ziemkiewicz, zam. Kanigowo Nowe 16, 09-470 Bodzanów

26/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 52, w m. Małoszywka, olszyna - 4szt., brzoza - 8szt.

22.01.2009r.

Paweł Pietrasiak, zam. Małoszywka 5, 09-470 Bodzanów

25/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Parkoczewo, jesion - 1szt.

21.01.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

24/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, jesion - 1szt.

21.01.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

23/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wiczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Nowe Miszewo, jesion - 3szt., klon - 1szt.

21.01.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

22/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska, w m. Cieśle, topola - 2szt.

21.01.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

21/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 80/2 i 79/5, w m. Łętowo, topola - 3szt.

21.01.2009r.

Adam Rakowski, zam. Dobra 18, 09-454 Bulkowo

20/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 49, w m. Małoszywka, wierzba - 2szt., olcha - 4szt.

21.01.2009r.

Bogusława Dębska, zam. Warszawa, ul. Okopowa 16

19/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 113 i 140, w m. Kłaczkowo, jesion - 3szt., olcha - 2szt., topola - 1szt.

19.01.2009r.

Bogdan Klimczewski, zam. Kłaczkowo 7, 09-470 Bodzanów

18/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 283 i 162, w m. Białobrzegi, topola biała - 4szt., olcha - 20szt.

19.01.2009r.

Janina Pietrzak, zam. Pepłowo 48, 09-470 Bodzanów, Jacek Stefański, zam. Niesłuchowo 59, 09-470 Bodzanów

17/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 66, w m. Kanigowo Nowe, olcha - 4szt., wierzba - 2szt., jesion - 1szt.

19.01.2009r.

Jerzy Rygier, zam. Kanigowo Nowe 15, 09-470 Bodzanów

16/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Chodkowo, brzoza - 1szt.

16.01.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

15/A/2009

wniosek o uzgodnienie wygaśnięcia koncesji

wygaśnięcie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania geologicznego złoża kopaliny pospolitej, dz. nr ewid. 27/6, 95/1, 95/3, w m. Gromice

13.01.2009r. (wpł. 15.01.2009r.)

Mariusz Guziński, zam. Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo, firma: U.S.T. Handel Żwirem, Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo

14/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 33/2, w m. Archutówko, topola - 5szt.

14.01.2009r.

Zbigniew Czernicki, zam. Archutówko 21, 09-470 Bodzanów

13/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 31, w m. Miszewko, brzoza - 6szt., akacja - 3szt.

13.01.2009r.

Stanisław Orysiak, zam. Krawieczyn 14, 09-470 Bodzanów

12/A/2009

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedsięwzięcie pn.: "Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w m. Stanowo , gm. Bodzanów"

12.01.2009r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Płock, ul. 1-go Maja 7b, 09-402 Płock

11/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 59/3, w m. Pepłowo, wierzba - 6szt., olcha - 6szt.

12.01.2009r.

Agnieszka Kołodziejska, zam. Cekanowo, ul. Lazurowa 6, 09-472 Słupno

10/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 46/1, w m. Reczyn, olcha - 6szt., brzoza - 1szt.

12.01.2009r.

Zofia Matuska, zam. Reczyn 7, 09-470 Bodzanów

9/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 10, w m. Wiciejewo, olcha - 20szt., brzoza - 15szt., wierzba - 1szt.

12.01.2009r.

Grzegorz Jemioła, zam. Golanki Górne 18, 09-454 Bulkowo

8/A/2009

wniosek o zaopiniowanie koncesji

wykonywanie działalności gosp. w zakresie poszukiwania geologicznego złoża kopaliny pospolitej, dz. nr ewid. 67 w m. Garwacz

07.01.2009r. (wpł. 08.01.2009r.)

Anna i Zenon Petera, zam. ul. Wiosenna 1, 09-410 Płock, firma: PETER-GUM s.c. Petera Zenon i Spółka z siedzibą ul. Wiosenna 1, 09-410 Płock

7/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 114/25 i 18/2, w m. Mąkolin, olcha - 18szt.

07.01.2009r.

Nina Kusa, zam. Dobra 16, 09-454 Bulkowo

6/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 104, w m. Mąkolin i dz. nr ewid. 430, w m. Bodzanów, olcha - 10szt.

05.01.2009r.

Dariusz Szymański, zam. ul. Orzeszkowej 20, 09-470 Bodzanów

5/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 81, w m. Bodzanów, olszyna - 15szt.

02.01.2009r.

Adam Rogulski,zam. Chodkowo Działki, ul. Miodowa 17, 09-470 Bodzanów

4/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 736 i 737, w m. Białobrzegi, brzoza - 27szt.

29.12.2008r.

Janusz Guzanek, zam. ul. Lachmana 26/40, 09-407 Płock

3/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 435, w m. Białobrzegi, olcha - 10szt.

12.12.2008r.

Grażyna Celmer, zam. Niesłuchowo 47, 09-470 Bodzanów

2/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 89, w m. Pepłowo, olcha - 40szt.

02.12.2008r.

Ludwik Damaziak, zam. Małoszewo 4, 09-470 Bodzanów

1/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 90, w m. Krawieczyn, wierzba - 9szt., topola - 1szt.

24.11.2008r.

Piotr Szelągowski, zam. Krawieczyn 29, 09-470 Bodzanów

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 3527