Formularz B

90/B/2009

RiR 7660-5/09

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami, odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie powiatu płockiego

25.03.2009r.

Usługi Remontowo-Budowlane ROB-BUD Zbigniew Borowski, ul. Monte Cassino 4 m17, 09-410 Płock

89/B/2009

RiR 7327-21/09

dot. opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym EURO OBI 2000, dz. nr ewid. 31/7, w m. Białobrzegi

19.03.2009r.

Anna Ostapowicz, zam. ul. Misjonarska 1 m22, 09-400 Płock

88/B/2009

RiR 7635-80/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 28/1, w m. Mąkolin Kolonia, dz. nr ewid. 146/1, w m. Leksyn, jesion - 5szt.

20.03.2009r.

Kazimierz Klucznik, zam. Mąkolin Kolonia 18, 09-470 Bodzanów, Jadwiga Wysocka, zam. Makolin Kolonia, 09-470 Bodzanów

87/B/2009

RiR 7635-79/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Cieśle, akacja - 2szt.

19.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

86/B/2009

RiR 7635-78/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Gąsewo, topola - 1szt.

19.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

85/B/2009

RiR 7635-77/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2945W Święcieniec-Kanigowo w m. Ramutówko, topola - 2szt.

19.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

84/B/2009

RiR 7635-76/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, jesion - 1szt.

19.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

83/B/2009

RiR 7635-75/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś-Niździn-Cieśle w m. Cieśle, topola - 1szt.

19.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

82/B/2009

RiR 7635-74/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

19.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

81/B/2009

RiR 7635-721/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 101, w m. Kanigowo, olcha - 6szt.

18.03.2009r.

Ludwik Wincenciak, zam. Chodkowo Działki, ul. Kwiatowa 3, 09-470 Bodzanów

80/B/2009

RiR 7635-71/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 47, w m. Miszewko, jarzębina - 1szt., klon - 3szt.

12.03.2009r.

Eugeniusz Ćwiek, zam. Miszewko 17, 09-470 Bodzanów

79/B/2009

RiR 7635-70/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 263, w m. Bodzanów, świerk - 2szt

12.03.2009r.

Anna Dylewska, zam. Bodzanów, ul. Głowackiego 19, 09-470 Bodzanów

78/B/2009

RiR 7635-69/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 58/1, w m. Karwowo Szlacheckie, robinia akacjowa - 12szt

12.03.2009r.

Cezary Olczak, zam. Karwowo Szlacheckie 26, 09-470 Bodzanów

77/B/2009

RiR 7635-63/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 302, 115/26, w m. Cieśle, akacja - 8szt.

10.03.2009r.

Bernard Przybysz, zam. Cieśle 22, 09-470 Bodzanów

76/B/2009

RiR 7635-73/09

 

dot. decyzji odmownej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 433/3, w m. Bodzanów, olcha - 20szt.

12.05.2009r.

Barbara Słoniewicz, zam. Bodzanów, ul. Nałkowskiej 12, 09-470 Bodzanów

75/B/2009

RiR 7635-62/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, topola - 1szt., klonojesion - 1szt., pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Nowe Miszewo, topola - 3szt.

09.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

74/B/2009

RiR 7635-61/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-Mąkolin-Rogowo w m. Mąkolin, jesion - 1szt., klon - 2szt.

09.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

73/B/2009

RiR 7635-60/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-Mąkolin-Rogowo w m. Łętowo, topola - 1szt.

 09.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

72/B/2009

RiR 7635-59/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-Mąkolin-Rogowo w m. Mąkolin, jesion - 1szt., pas drogi powiatowej nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów w m. Mąkolin, klon - 1szt.

09.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

71/B/2009

RiR 7660-2/09

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami, odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie powiatu płockiego

03.03.2009r.

GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

70/B/2009

RiR 7635-68/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 43/7, w m. Małoszewo, jesion - 2szt.

12.03.2009r.

Jan Minkina, zam. Kobylniki 87

69/B/2009

RiR 7635-53/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 79, w m. Nowe Kanigowo, topola - 4szt.


03.03.2009r.

Grzegorz Pachelski, zam. Nowe Kanigowo 40, 09-470 Bodzanów

68/B/2009

RiR 7635-66/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 173, w m. Nowe Miszewo, akacja - 1szt., brzoza - 1szt.

12.03.2009r.

Renata Dymek, zam. Nowe Miszewo, ul. Górna 24, 09-470 Bodzanów

67/B/2009

RiR 7635-67/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 3/4, w m. Miszewo Murowane, wierzba - 4szt.

12.03.2009r.

Henryk Różycki, zam. Miszewo Murowane, ul. Leśna 12, 09-470 Bodzanów

66/B/2009

RiR 7635-81/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 583, w m. Kępa Polska, sosna - 8szt., olszyna - 5szt.

23.03.2009r.

Henryka Stawiarska, Bogdan Stawiarski, Stanisław Stawiarski, Kępa Polska 64, 09-470 Bodzanów

65/B/2009

RiR 7635-52/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 267 i 443, w m. Białobrzegi, olcha - 7szt., topola biała - 5szt.

25.02.2009r.

Grzegorz Urbański, zam. Niesłuchowo 36, 09-470 Bodzanów

64/B/2009

RiR 7635-51/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 128, w m. Niesłuchowo, topola - 1szt., topola biała - 4szt.

25.02.2009r.

Małgorzata Urbańska Smolarek, zam. Niesłuchowo 36, 09-470 Bodzanów

63/B/2009

RiR 7635-56/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno, w m. Parkoczewo, jesion - 1szt.

03.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

62/B/2009

RiR 7635-55/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2945W Święcieniec-Kanigowo, w m. Ramutówko, topola - 4szt.

03.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

61/B/2009

RiR 7635-54/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno, w m. Borowice, jesion - 2szt.

03.03.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

60/B/2009

RiR 7635-50/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 12/1, w m. Krawieczyn, olszyna - 10szt.

25.02.2009r.

Maciej Kłosiński, zam. Chodkowo 17, 09-470 Bodzanów

59/B/2009

RiR 7635-40/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 81/6, 81/7, 81/8, w m. Niesłuchowo, wierzba - 5szt., topola - 8szt., topola biała - 3szt.

20.02.2009r.

Maria i Stefan Sufranek, zam. ul. Piłsudskiego 4/28, 09-407 Płock

58/B/2009

RiR 7635-65/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 105/2, w m. Mąkolin, olcha - 6szt.

12.03.2009r.

Bogdan Wincenciak, zam. ul. Kołłątaja 9, 09-470 Bodzanów

57/B/2009

RiR 7624-2/09

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Remont mostu drogowego w m. Cieśle, w ciągu drogi krajowej nr 62 w km 137+732

20.04.2009r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa

56/B/2009

RiR 7635-47/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew,  pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Nowe Miszewo, topola - 5szt.

23.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

55/B/2009

RiR 7635-46/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Pepłowo, topola - 1szt.

23.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

54/B/2009

RiR 7635-45/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2946W Golanki Dolne-Leksyn, w m. Wiciejewo, akacja - 5szt.

23.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

53/B/2009

RiR 7635-44/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Pepłowo, jesion - 1szt.

23.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

52/B/2009

RiR 7635-43/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Pepłowo, topola - 3szt.

23.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

51/B/2009

RiR 7635-42/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Pepłowo, topola - 1szt.

23.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

50/B/2009

RiR 7635-41/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle, w m. Nowe Miszewo, klon - 1szt.

20.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

49/B/2009

RiR 7635-64/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 203, 110/1, w m. Reczyn, topola - 1szt., olcha - 9szt.

12.03.2009r.

Krzysztof Chlebowski, zam. Reczyn 19, 09-470 Bodzanów

48/B/2009

RiR 730-25/09

dot. zaopiniowania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania geologicznego złoża kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem), część nieruchomości gruntowej nr ewid. 18, w m. Małoszywka

11.02.2009r.

Anna i Zenon Petera, zam. ul. Wiosenna 1, 09-410 Płock, firma: PETER-GUM s.c. Petera Zenon i Spółka z siedzibą ul. Wiosenna 1, 09-410 Płock

47/B/2009

RiR 7635-49/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 79, 80, w m. Karwowo Duchowne, akacja - 1szt., wierzba - 2szt., olcha - 1szt.

25.02.2009r.

Roman Sobczak, zam. Karwowo Duchowne 13, 09-470 Bodzanów

46/B/2009

RiR 7635-57/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 247/9, 247/10, 247/11, w m. Kępa Polska, sosna - 3szt.

06.03.2009r.

Zbigniew Szymański, zam. ul. Fabryczna 29, 05-092 Łomianki

45/B/2009

RiR 7635-48/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 69, w m. Karwowo Szlacheckie, modrzew - 1szt., brzoza - 2szt.

24.02.2009r.

Cezary Olczak, zam. Karwowo Szlacheckie 27, 09-470 Bodzanów

44/B/2009

RiR 7624-1/09

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w m. Stanowo , gm. Bodzanów"

25.08.2009r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Płock, ul. 1-go Maja 7b, 09-402 Płock

43/B/2009

RiR 7635-39/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Pepłowo - Cieśle, w m. Pepłowo, jesion - 4szt

17.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

42/B/2009

RiR 7635-38/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno, w m. Krawieczyn, akacja - 3szt.

17.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

41/B/2009

RiR 7635-37/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno, w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

17.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

40/B/2009

RiR 7635-36/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 59, w m. Kanigowo Nowe, wierzba - 9szt., brzoza - 8szt.

11.02.2009r.

Paweł Fałata, zam. Kanigowo Nowe, 09-470 Bodzanów

39/B/2009

RiR 7635-35/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 45, w m. Miszewko, topola - 4szt., akacja - 4szt., brzoza - 5szt.

09.02.2009r.

Sławomir Wojdowicz, zam. Miszewko 18, 09-470 Bodzanów

38/B/2009

RiR 7635-34/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 142, w m. Miszewo Murowane Stare, jesion - 2szt.

04.02.2009r.

Jan Kaczmarczyk, zam. Kłaczkowo 9, 09-470 Bodzanów

37/B/2009

RiR 7635-33/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno, w m. Parkoczewo, jesion - 1szt.

03.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

36/B/2009

RiR 7635-32/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno, w m. Parkoczewo, jesion - 1szt.

03.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

35/B/2009

RiR 7635-31/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska, w m. Chodkowo, brzoza - 1szt.

03.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

34/B/2009

RiR 7635-30/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska, w m. Cieśle, topola - 2szt.

03.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

33/B/2009

RiR 7635-29/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno, w m. Nowe Miszewo, jesion - 3szt., klon - 1szt.

03.02.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

32/B/2009

RiR 7327-6/09

dot. wydania opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, dz. nr ewid. 308, w m. Cieśle

02.02.2009r.

Teresa Szewczak, zam. Chodkowo Działki, ul. Wschodnia 11, 09-470 Bodzanów

31/B/2009

RiR 7635-27/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 41, w m. Nowy Reczyn, olcha - 15szt.

02.02.2009r.

Bogdan i Cecylia Sobczak, zam. Nowy Reczyn 22, 09-470 Bodzanów

30/B/2009

RiR 7635-26/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 74 i 211/3, w m. Niesłuchowo, akacja - 1szt., brzoza - 2szt., olcha - 4szt.

29.01.2009r.

Jerzy Raczyński, zam. Niesłuchowo 73, 09-470 Bodzanów

29/B/2009

RiR 7635-24/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 81, w m. Archutówko, jesion - 4szt., akacja - 2szt.

29.01.2009r.

Maciej Gajewski, zam. Archutówko 19, 09-470 Bodzanów

28/B/2009

RiR 7635-23/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 59, w m. Małoszywka, topola - 1szt., olcha - 3szt., akacja - 3szt.

29.01.2009r.

Bogdan Jankowski, zam. Małoszywka 8, 09-470 Bodzanów

27/B/2009

RiR 7635-22/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 84, w m. Pepłowo, topola - 5szt.

29.01.2009r.

Józef Pietrzak, zam. Pepłowo 50, 09-470 Bodzanów

26/B/2009

RiR 7635-21/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 63/12 i 133/2, w m. Kanigowo Nowe, jesion - 4szt., topola - 1szt., brzoza - 2szt., akacja - 1szt.

29.01.2009r.

Dariusz Ziemkiewicz, zam. Kanigowo Nowe 16, 09-470 Bodzanów

25/B/2009

RiR 7635-20/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 336, w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

29.01.2009r.

Janusz Kędzierski, zam. Nowe Miszewo, ul. Wschodnia 4, 09-470 Bodzanów

24/B/2009

RiR 7635-19/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 52, w m. Małoszywka, olszyna - 4szt., brzoza - 8szt.

29.01.2009r.

Paweł Pietrasiak, zam. Małoszywka 5, 09-470 Bodzanów

23/B/2009

RiR 7635-18/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 80/2 i 79/5, w m. Łętowo, topola - 3szt.

29.01.2009r.

Adam Rakowski, zam. Dobra 18, 09-454 Bulkowo

22/B/2009

RiR 7635-17/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 113 i 140, w m. Kłaczkowo, jesion - 3szt., olcha - 2szt., topola - 1szt.

29.01.2009r.

Bogdan Klimczewski, zam. Kłaczkowo 7, 09-470 Bodzanów

21/B/2009

RiR 7635-16/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 283 i 162, w m. Białobrzegi, topola biała - 2szt., olcha - 12szt.

28.01.2009r.

Janina Pietrzak, zam. Pepłowo 48, 09-470 Bodzanów, Jacek Stefański, zam. Niesłuchowo 59, 09-470 Bodzanów

20/B/2009

RiR 7635-15/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 31, w m. Miszewko, brzoza - 6szt., akacja - 3szt.

28.01.2009r.

Stanisław Orysiak, zam. Krawieczyn 14, 09-470 Bodzanów

19/B/2009

RiR 7635-14/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 59/3, w m. Pepłowo, olcha - 4szt., wierzba - 4szt.

28.01.2009r.

Agnieszka Kołodziejska, zam. Cekanowo, ul. Lazurowa 6, 09-472 Słupno

18/B/2009

RiR 7635-13/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 66, w m. Kanigowo Nowe, olcha - 4szt., wierzba - 2szt., jesion - 1szt.

28.01.2009r.

Jerzy Rygier, zam. Kanigowo Nowe 15, 09-470 Bodzanów

17/B/2009

RiR 7635-12/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 89, w m. Pepłowo, olcha - 10szt.

28.01.2009r.

Ludwik Damaziak, zam. Małoszewo 4, 09-470 Bodzanów

16/B/2009

RiR 7635-11/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 104, w m. Mąkolin i dz. nr ewid. 430, w m. Bodzanów, olcha - 10szt.

28.01.2009r.

Dariusz Szymański, zam. Bodzanów, ul. Orzeszkowej 20, 09-470 Bodzanów

15/B/2009

RiR 7635-10/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 90, w m. Krawieczyn, wierzba - 9szt., topola - 1szt.

28.01.2009r.

Piotr Szelągowski, zam. Krawieczyn 29, 09-470 Bodzanów

14/B/2009

RiR 7635-9/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 46/1, w m. Reczyn, olcha - 6szt., brzoza - 1szt.

28.01.2009r.

Zofia Matuska, zam. Reczyn 7, 09-470 Bodzanów

13/B/2009

RiR 7635-8/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 420/1 i 301, w m. Cieśle, olcha - 6szt., wierzba - 4szt., brzoza - 1szt., topola - 3szt.

28.01.2009r.

Hanna Gankowska, zam. Cieśle 25, 09-470 Bodzanów

12/B/2009

RiR 7635-7/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 49, w m. Małoszywka, wierzba - 2szt., olcha - 4szt.

28.01.2009r.

Bogusława Dębska, zam. Warszawa, ul. Okopowa 16

11/B/2009

RiR 730-4/09

dot. uzgodnienia wygaśnięcia koncesji na poszukiwania geologicznego złoża kopaliny pospolitej, dz. nr ewid. 27/6, 95/1, 95/3 w m. Gromice

26.01.2009r.

Mariusz Guziński, zam. Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo, firma: U.S.T. Handel Żwirem, Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo

10/B/2009

RiR 7624-17/08-09

dot. odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na produkcji i usługach związanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych, części i elementów do maszyn na działce o nr ewid. 12 w m. Ramutówko

16.01.2009r.

Iwona i Arkadiusz Jędrzejewscy, zam ul. Sielska 15A, 09-410 Płock

9/B/2009

RiR 730-3/09

dot. pozytywnego zaopiniowania udzielenia koncesji na poszukiwania geologicznego złoża kopaliny pospolitej, dz. nr ewid. 67 w m. Garwacz

15.01.2009r.

Anna i Zenon Petera, zam. ul. Wiosenna 1, 09-410 Płock, firma: PETER-GUM s.c. Petera Zenon i Spółka z siedzibą ul. Wiosenna 1, 09-410 Płock

8/B/2009

RiR 7635-6/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 736, 737, w m. Białobrzegi, brzoza - 10szt.

15.01.2009r.

Janusz Guzanek, zam. ul. Lachmana 26/40, 09-407 Płock

7/B/2009

RiR 7635-5/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 33/2, w m. Archutówko, topola - 5szt.

15.01.2009r.

Zbigniew Czernicki, zam. Archutówko 21, 09-470 Bodzanów

6/B/2009

RiR 7635-4/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 435, w m. Białobrzegi, olcha - 10szt.

15.01.2009r.

Grażyna Celmer, zam. Niesłuchowo 47, 09-470 Bodzanów

5/B/2009

RiR 7624-15/08-09

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej przez Kłaczkowo (działka nr 161), gm. Bodzanów

15.01.2009r.

Usługi Projektowe drogi, ulice, organizacja ruchu Franciszek Rytwiński, ul. Andersa 42, 09-410 Płock

4/B/2009

RiR 7624-12/08-09

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej przez Cybulin (działka nr 45), gm. Bodzanów

14.01.2009r.

Usługi Projektowe drogi, ulice, organizacja ruchu Franciszek Rytwiński, ul. Andersa 42, 09-410 Płock

3/B/2009

RiR 7635-3/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 10, w m. Wiciejewo, olcha - 9szt., brzoza - 6szt., wierzba - 1szt.

14.01.2009r.

Grzegorz Jemioła, zam. Golanki Górne 18, 09-454 Bulkowo

2/B/2009

RiR 7635-2/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 114/25, 18/2 w m. Mąkolin, olcha - 12szt.

08.01.2009r.

Nina Kusa, zam. Dobra 16, 09-454 Bulkowo

1/B/2009

RiR 7635-1/09

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 81, w m. Bodzanów, olszyna - 7szt.

05.01.2009r.

Adam Rogulski, zam. Chodkowo Działki, ul. Miodowa 17, 09-470 Bodzanów

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 3183