Formularz C

Wykaz formularzy Typu C

Nr karty Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Data dokumentu Podmiot
1/C/2009  RiR 7320-2/09 przystąpienie do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzanów w m. Reczyn, Nowy Reczyn i Cieśle 20.02.2009r.  Wójt Gminy Bodzanów 

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 2378