Formularz D

Wykaz formularzy Typu D

Nr karty Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Data dokumentu Podmiot
1/D/2009 RiR 7322-1/09/ZS uchwalenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzanów w zakresie eksploatacji kopalin 30.04.2009r. Wójt Gminy Bodzanów
1/D/2008 RiR 7322M/04-08 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Nowe Miszewo i Miszewo Murowane w gminie Bodzanów 11.09.2008r. Wójt Gminy Bodzanów
1/D/2007 RiR 7322R/04-07  uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny aktywizacji gospodarczej we wsiach Reczyn i Cieśle w gminie Bodzanów 27.04.2007r.  Wójt Gminy Bodzanów

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 2117