Formularz B 2008

100/B/2008

RiR 7635-84/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 65, w m. Garwacz, brzoza - 5szt.

17.04.2008r.

Michał Jóźwiak, zam. Garwacz 4, 09-470 Bodzanów

99/B/2008

RiR 7635-83/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 10, w m. Krawieczyn, topola - 8szt.

17.04.2008r.

Krzysztof Tomasik, zam. Bodzanów, ul. Miodowa 6, 09-470 Bodzanów

98/B/2008

RiR 7635-89/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 124, w m. Kłaczkowo, wierzba - 3szt., topola biała - 3szt., topola - 2szt.

21.04.2008r.

Dariusz Lisiecki, zam. Nowe Miszewo, ul. Płocka 12, 09-470 Bodzanów

97/B/2008

RiR 7635-88/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 87/3, w m. Cybulin, olcha - 10szt.

21.04.2008r.

Paweł Kusy, zam. Parkoczewo 1, 09-470 Bodzanów

96/B/2008

RiR 7635-86/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 28/3, w m. Małoszywka, kasztan - 1szt.

17.04.2008r.

Danuta Krzewska, zam. Płock, ul. Lotników 5m19

95/B/2008

RiR 7635-85/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 238, w m. Reczyn, akacja - 6szt.

17.04.2008r.

Stanisław Szymański, zam. Karwowo Szlacheckie 30, 09-470 Bodzanów

94/B/2008

RiR 7635-90/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 107, w m. Cieśle, jesion - 1szt.

23.04.2008r.

Stanisław Krystek, zam. Cieśle 48, 09-470 Bodzanów

93/B/2008

RiR 7635-79/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 78/53, w m. Chodkowo, wierzba - 1szt.

09.04.2008r.

Alina Siuta, zam. Chodkowo, ul. Południowa 2, 09-470 Bodzanów

92/B/2008

RiR 7635-76/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 119/1 i 118/5, w m. Mąkolin, wierzba - 5szt.

27.03.2008r.

Jadwiga Bartosińska, zam. ul. Chopina 57/3, 09-407 Płock

91/B/2008

RiR 7635-80/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 122, w m. Pepłowo, brzoza - 3szt., akacja - 2szt.

10.04.2008r.

Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Pepłowie

90/B/2008

RiR 7635-77/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 40/5, w m. Reczyn, topola - 3szt., brzoza - 5szt., olcha - 2szt.

04.04.2008r.

Jan Szymański, zam. Reczyn 5, 09-470 Bodzanów

89/B/2008

RiR 7635-72/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 245, w m. Stanowo, olcha - 12szt.

19.03.2008r.

Józef Pietras, zam. Stanowo 30, 09-470 Bodzanów

88/B/2008

RiR 7635-75/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Cybulin, jesion - 1szt.

21.03.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

87/B/2008

RiR 7635-74/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Cybulin, jesion - 1szt.

20.03.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

86/B/2008

RiR 7635-73/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Gąsewo, topola - 1szt.

20.03.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

85/B/2008

RiR 7635-67/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 78/70, w m. Chodkowo, jesion - 3szt.

14.03.2008r.

Janusz Multon, zam. Płock, ul. Darniowa 18

84/B/2008

RiR 7635-78/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 232, w m. Bodzanów, wierzba - 5szt.

04.04.2008r.

Remigiusz Kowalski, zam. Bodzanów, ul. Dąbrowskiego 7, 09-470 Bodzanów

83/B/2008

RiR 7635-66/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 78/74, w m. Chodkowo, brzoza - 1szt.

13.03.2008r.

Elżbieta Dudek, zam. Chodkowo, ul. Piastowa 3, 09-470 Bodzanów

82/B/2008

RiR 7644-7/08

dot. wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Bodzanów

22.04.2008r.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "SO" Józef Sobiesiak, zam. Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 18, 09-470 Bodzanów

81/B/2008

RiR 7635-61/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 76, w m. Karwowo Szlacheckie, topola - 2szt.

11.03.2008r.

Jerzy Kopoński, zam. ul. Zegrzyńska 57/19, 05-119 Legionowo

80/B/2008

RiR 7660-5/08

zaopiniowanie programu odpadami niebezpiecznymi  wytwarzanymi na terenie pow. płockiego

01.04.2008r.

Firma T.K.J. Matuszewski sp. jawna, ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz

79/B/2008

RiR 7635-68/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 91, w m. Chodkowo, akacja - 5szt.

14.03.2008r.

Krzysztof Mielczarek, zam. Płock, ul. Gałczyńskiego 18/1 m64

78/B/2008

RiR 7635-64/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 131/1, w m. Karwowo Szlacheckie, topola - 1szt., jesion - 1szt.

12.03.2008r.

Marek Pijankowski, zam. Karwowo Szlacheckie 14, 09-470 Bodzanów

77/B/2008

RiR 7635-65/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, jesion - 1szt.

12.03.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

76/B/2008

RiR 7635-69/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 83 i 82, w m. Karwowo Duchowne, topola - 3szt., dąb - 2szt., olcha - 5szt.

17.03.2008r.

Ludwik Szostak, zam. Karwowo Duchowne 12, 09-470 Bodzanów

75/B/2008

RiR 7635-60/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, lipa - 1szt., topola - 2szt.

07.03.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

74/B/2008

RiR 7635-59/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, topola - 1szt.

07.03.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

73/B/2008

RiR 7635-58/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Cybulin, jesion - 2szt.

07.03.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

72/B/2008

RiR 7635-57/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 181/2, w m. Bodzanów, świerk - 1szt.

28.02.2008r.

Marianna Dylewska, zam. Bodzanów, ul. Głowackiego 46, 09-470 Bodzanów

71/B/2008

RiR 7635-63/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 71/1, w m. Reczyn, kasztan - 1szt.

12.03.2008r.

Jerzy Chojnacki, zam. Reczyn 14, 09-470 Bodzanów

70/B/2008

RiR 7635-56/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid.19, w m. Archutówko, topola - 2szt.

26.02.2008r.

Mariusz Caban, zam. Grodkowo 30, 09-450 Wyszogród

69/B/2008

RiR 7635-55/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 106, w m. Cieśle, jesion - 4szt., akacja - 2szt.

27.02.2008r.

Helena Wiśniewska, zam. Cieśle 33, 09-470 Bodzanów

68/B/2008

RiR 7635-54/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 65, w m. Leksyn, olcha - 3szt., wierzba - 3szt., brzoza - 2szt.

26.02.2008r.

Stanisław Grabarczyk, zam. Leksyn 28, 09-470 Bodzanów

67/B/2008

RiR 7635-53/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 10/3 i 10/2, w m. Mąkolin Kolonia, świerk - 4szt., wierzba - 3szt.

27.02.2008r.

Włodzimierz Opulski, zam. Mąkolin Kolonia 9, 09-470 Bodzanów

66/B/2008

RiR 7635-70/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 76, w m. Karwowo Duchowne, olcha - 4szt., topola - 1szt.

17.03.2008r.

Andrzej Grzelak, zam. Karwowo Duchowne 14, 09-470 Bodzanów

65/B/2008

RiR 7635-71/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 105/3, w m. Mąkolin, olcha - 4szt.

17.03.2008r.

Henryka Wincenciak, zam. Bodzanów, ul. Kołłątaja, 09-470 Bodzanów

64/B/2008

RiR 7644-4/08

dot. zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych usuwanie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Bodzanów

11.03.2008r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Robert Celmer Bodzanów, ul. K.J. Poniatowskiego 16, 09-470 Bodzanów

63/B/2008

RiR 7635-50/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 92, w m. Leksyn, lipa - 1szt.

21.02.2008r.

Anna Michalak, zam. Leksyn 14, 09-470 Bodzanów

62/B/2008

RiR 7635-82/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 187, w m. Białobrzegi,olcha - 1szt.

11.04.2008r.

Tadeusz Marszałek, zam. Barcikowo 47, 09-472 Słupno

61/B/2008

RiR 7635-48/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 102, w m. Kanigowo, akacja - 7szt.

20.02.2008r.

Ludwik Wincenciak, zam. Chodkowo Działki, ul. Kwiatowa 3, 09-470 Bodzanów

60/B/2008

RiR 7635-46/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 704/3, w m. Bodzanów, jarzębina - 3szt.

19.02.2008r.

Józef Bombała, zam. Bodzanów, ul. Nałkowskiej 8, 09-470 Bodzanów

59/B/2008

RiR 7635-42/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 120/1, w m. Cieśle, lipa - 2szt., brzoza - 1szt.

19.02.2008r.

Heronim Dymek, zam. Cieśle 3, 09-470 Bodzanów

58/B/2008

RiR 7635-40/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 268, w m. Bodzanów, topola - 2szt.

16.02.2008r.

Monika Marjańska, Włodzimierz Buchwejc, zam. Bodzanów, ul. Głowackiego 11, 09-470 Bodzanów

57/B/2008

 RiR 7624-8/08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla    przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Borowice - Nowe Miszewo, ul. Górna, gm. Bodzanów

03.07.2008r.

Wójt Gminy Bodzanów

56/B/2008

RiR 7624-7/08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Chodkowo - Karwowo Duchowne, działki nr ewid. 147, 62, gm. Bodzanów

---------------

Wójt Gminy Bodzanów

55/B/2008

RiR 7635-52/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

21.02.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

54/B/2008

RiR 7635-51/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Nowe Miszewo, topola - 3szt.

21.02.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

53/B/2008

RiR 7635-45/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 90, w m. Krawieczyn, wierzba - 3szt., olcha - 1szt.

19.02.2008r.

Piotr Szelągowski, zam. Krawieczyn 29, 09-470 Bodzanów

52/B/2008

RiR 7635-34/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 37/1, w m. Karwowo Szlacheckie, modrzew - 4szt.14.02.2008r.

Józef Rypiński, zam. Karwowo Szlacheckie 3, 09-470 Bodzanów

51/B/2008

RiR 7635-87/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 418/4, w m. Bodzanów, jesion - 2szt.

21.04.2008r.

Ryszard Kwiatkowski, zam. Chodkowo, ul. Bankowa 38, 09-470 Bodzanów

50/B/2008

RiR 7635-49/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 26/1, w m. Chodkowo, akacja - 2szt., olcha - 3szt., wierzba - 4szt.

20.02.2008r.

Andrzej Maćkiewicz, zam. Chodkowo, ul. Wiosenna 6, 09-470 Bodzanów

49/B/2008

RiR 7635-33/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 830/1, w m. Bodzanów, olcha - zabiegi pielęgnacyjne

13.02.2008r.

Krzysztof Panek, zam. Płock, ul. Jachowicza 8A

48/B/2008

RiR 7635-43/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 210/1 i 161, w m. Reczyn, olcha - 7szt., topola - 1szt.

19.02.2008r.

Krzysztof Chlebowski, zam. Reczyn 19, 09-470 Bodzanów

47/B/2008

RiR 7635-62/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 17/1, w m. Reczyn, akacja - 5szt., kasztan - 1szt.

12.03.2008r.

Stanisław Bombała, zam. Reczyn 16, 09-470 Bodzanów

46/B/2008

RiR 7635-31/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 24/1 i 24/2, w m. Gąsewo, akacja - 4szt., brzoza - 3szt., wierzba - 2szt., kasztan - 1szt.

08.02.2008r.

Krzysztof Rybicki, zam. Gąsewo 11, 09-470 Bodzanów

45/B/2008

RiR 7635-21/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 322/1, w m. Nowe Miszewo, wierzba - 8szt.

06.02.2008r.

Bogdan Kłosiński, zam. Nowe Miszewo, ul. Górna 7, 09-470 Bodzanów

44/B/2008

RiR 7635-39/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo-Bodzanów w m. Garwacz, topola - 2szt.

14.02.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

43/B/2008

RiR 7635-36/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 58/2, 59/2 i 50, w m. Krawieczyn i Stanowo, olcha - 7szt., akacja - 2szt.

14.02.2008r.

Stanisław Orysiak, zam. Krawieczyn, 09-470 Bodzanów

42/B/2008

RiR 7635-30/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 241/2, w m. Reczyn, robinia akacjowa - 7szt.

06.02.2008r.

Krystyna Olczak, zam. Karwowo Szlacheckie 27, 09-470 Bodzanów

41/B/2008

RiR 7635-41/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 79 i 80, w m. Karwowo Duchowne, akacja - 3szt., wierzba - 2szt.

19.02.2008r.

Roman Sobczak, zam. Karwowo Duchowne 13, 09-470 Bodzanów

40/B/2008

RiR 7635-27/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów i Krawieczyn,  jesion - 2szt.

07.02.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

39/B/2008

RiR 7635-26/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Cybulin, jesion - 2szt.

07.02.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

38/B/2008

RiR 7635-23/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 8, w m. Nowe Kanigowo, brzoza - 3szt., jesion - 1szt.

06.02.2008r.

Bogusława Opólska, zam. Pepłowo 24, 09-470 Bodzanów

37/B/2008

RiR 7635-35/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 39, w m. Małoszywka, olcha - 5szt., topola - 1szt.

14.02.2008r.

Zbigniew Fabjaniak, zam. Małoszywka, 09-470 Bodzanów

36/B/2008

RiR 7635-29/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Cieśle, topola - 2szt.

07.02.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

35/B/2008

RiR 7635-28/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, akacja - 4szt.

07.02.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

34/B/2008

RiR 7635-25/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Gąsewo, topola - 1szt.

07.02.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

33/B/2008

RiR 7635-24/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2961W Bodzanów-Reczyn w m. Karwowo, topola - 1szt.

06.02.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

32/B/2008

RiR 7635-22/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 84 i 111, w m. Pepłowo, akacja - 8szt., wierzba - 1szt., brzoza - 1szt., topola - 1szt.

06.02.2008r.

Józef Pietrzak, zam. Pepłowo 50, 09-470 Bodzanów

31/B/2008

RiR 7635-18/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród, w m. Ślepkowo Szlecheckie, gm. Radzanowo, olcha - 2szt., topola - 1szt.

04.02.2008r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Rejon w Płocku

30/B/2008

RiR 7635-20/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 324/1, w m. Bodzanów, olcha - 5szt., wierzba - 1szt., topola - 1szt.

05.02.2008r.

Bronisława Winosławska, zam. Bodzanów, ul. Sierakowskiego 15, 09-470 Bodzanów

29/B/2008

RiR 7635-37/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 59 i 60, w m. Małoszywka, akacja - 3szt., olcha - 1szt., lipa - 1szt.

14.02.2008r.

Bogdan Jankowski, zam. Małoszywka 8, 09-470 Bodzanów

28/B/2008

RiR 7635-38/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 52, w m. Małoszywka, olcha - 3szt., topola - 1szt, jesion - 1szt.

14.02.2008r.

Paweł Pietrasiak, zam. Małoszywka 5, 09-470 Bodzanów

27/B/2008

RiR 7635-19/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 104, w m. Archutówko, akacja - 2szt., jesion - 1szt.

05.02.2008r.

Arkadiusz Szajewski, zam. Orszymowo 78, 09-460 Mała Wieś

26/B/2008

RiR 7660-2/08

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie pow. płockiego

25.01.2008r.

Firma SPEC-KOP Roboty Ziemne Specjalistyczne Ryszard Bednarski, Góry Małe 2A, 09-522 Warszawa

25/B/2008

RiR 7635-47/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 200/16, w m. Nowe Miszewo, lipa - 1szt.

19.02.2008r.

Władysława Krajewska, zam. Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 6 m.2, 09-470 Bodzanów

24/B/2008

 RiR 7624-6/08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie polegającego na przebudowie drogi gminnej Miszewo - Kłaczkowo na działkach nr ewid. 128, 129, 130, 107, 133, 161, 106, gm. Bodzanów

26.03.2008r.

Wójt Gminy Bodzanów

23/B/2008

RiR 7624-5/08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie polegającego na przebudowie drogi gminnej Wiciejewo Dolne - Nowe Kanigowo na działkach nr ewid. 58, 59, 117, 125, 179, 195, 97, gm. Bodzanów

26.03.2008r

Wójt Gminy Bodzanów

22/B/2008

RiR 7624-4/08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie polegającego na przebudowie drogi gminnej Golanki - Leksyn na działkach nr ewid. 88, 179, 125, 195, gm. Bodzanów

26.03.2008r.

Wójt Gminy Bodzanów

21/B/2008

RiR 7624-3/08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Cieśle na działkach 123/3 i 263, gm. Bodzanów

26.03.2008r.

Wójt Gminy Bodzanów

20/B/2008

RiR 7624-2/08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie polegającego na przebudowie drogi gminnej Borowice - Nowe Miszewo na działkach 58, 72, 252, 238, 185, 249, 245, 214, 11 i 12, gm. Bodzanów

26.03.2008r.

Wójt Gminy Bodzanów

19/B/2008

RiR 7624-1/08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez Borowice na działkach 58, 106, 64, gm. Bodzanów

26.03.2008r.

Wójt Gminy Bodzanów

18/B/2008

RiR 7327-3/08

dot. wydania opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na dz. nr 114/21 w m. Mąkolin

10.01.2008r.

Nina Kusa, zam. Dobra 16, 09-454 Bulkowo

17/B/2008

RiR 7635-15/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 121/10, w m. Białobrzegi, wierzba - 2szt.

11.01.2008r.

Teresa i Witold Morze, zam. Białobrzegi ul. Długa 19, 09-470 Bodzanów

16/B/2008

RiR 7635-14/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 57, w m. Małoszywka, jesion - 3szt., wierzba - 3szt.

11.01.2008r.

Anna Banaś, zam. Małoszywka 7, 09-470 Bodzanów

15/B/2008

RiR 7635-44/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 155, w m. Niesłuchowo, topola - 2szt.

19.02.2008r.

Sylwester Kowalczyk, zam. Niesłuchowo, 09-470 Bodzanów

14/B/2008

RiR 7635-9/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 132, w m. Niesłuchowo, topola - 4szt.

07.01.2008r.

Mirosław Kajkowski, zam. Niesłuchowo 38, 09-470 Bodzanów

13/B/2008

RiR 7635-1/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid.46, w m. Krawieczyn, topola - 1szt., wierzba - 1szt.

07.01.2008r.

Marian Bratkowski, zam. Krawieczyn 15, 09-470 Bodzanów

12/B/2008

RiR 7635-10/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 12, w m. Małoszywka, jesion - 1szt.

07.01.2008r.

Karol Pawlak, zam. Płock, ul. Borowicka 7b m.7

11/B/2008

RiR 7644-1/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usuwanie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenu gminy Bodzanów

07.01.2008r.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Ireneusz Chabowski, zam. Miszewko 7, 09-470 Bodzanów

10/B/2008

RiR 7635-4/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 407, w m. Kępa Polska, świerk - 3szt.

07.01.2008r.

Jurand Bogiel, zam. Kępa Polska 8, 09-470 Bodzanów

9/B/2008

RiR 7635-2/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 23, w m. Łętowo, jesion - 2szt., olcha - 3szt.

07.01.2008r.

Karol Aftański, zam. Łętowo 19, 09-470 Bodzanów

8/B/2008

RiR 7635-5/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 90, w m. Pepłowo, topola - 3szt.

07.01.2008r.

Andrzej Grabarczyk, zam. Pepłowo 42, 09-470 Bodzanów

7/B/2008

RiR 7635-12/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 20/1, w m. Cybulin, olcha - 7szt., wierzba - 3szt.

07.01.2008r.

Wioletta Jeznach, zam. Cybulin 42, 09-470 Bodzanów

6/B/2008

RiR 7635-13/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 88/1, w m. Łętowo, świerk - 3szt., olcha - 3szt., brzoza - 2szt.

07.01.2008r.

Barbara Panek, zam. Łętowo 3, 09-470 Bodzanów

5/B/2008

RiR 7635-3/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 115/1, w m. Kanigowo, olcha - 2szt., wierzba - 1szt.

07.01.2008r.

Grzegorz Bąbała, Anna Bąbała, Beata Bąbała-Chojnacka, Łukasz Bąbała, zam. Kanigowo 19, 09-470 Bodzanów

4/B/2008

RiR 7635-11/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 216/2, w m. Bodzanów, olcha - 2szt.

07.01.2008r.

Wojciech Wiktorzak, zam. Bodzanów, ul. Głowackiego 43, 09-470 Bodzanów

3/B/2008

RiR 7635-6/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 220, w m. Miszewo Murowane, topola - 4szt., olcha - 3szt.

07.01.2008r.

Stefan Sufranek, zam. Płock, ul. Piłsudskiego 4/28

2/B/2008

RiR 7635-7/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 19 i 20, w m. Gąsewo, topola - 8szt.

07.01.2008r.

Grażyna i Jacek Gankowscy, zam. Gąsewo 8, 09-470 Bodzanów

1/B/2008

RiR 7635-8/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 95, w m. Karwowo Duchowne, olcha - 7szt.

07.01.2008r.

Tomasz Rudowski, zam. Karwowo Duchowne 8, 09-470 Bodzanów

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 2635