Formularz B 2008 cz.2

Formularz B 2008

 

Nr karty

Nazwa dokumentu

Zakres przedmiotowy

Data dokumentu

Podmiot

203/B/2008

RiR 7635-191/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 256, 246/256 w m. Bodzanów, olcha - 2szt., wierzba - 3szt., klon - 2szt., topola - 1szt.

31.12.2008r.

Daniel Gadomski, zam. Bodzanów, ul. Głowackiego 29, 09-470 Bodzanów

202/B/2008

RiR 7635-190/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 375, 429 w m. Bodzanów, olcha - 12szt.

29.12.2008r.

Wanda Zalewska, zam. Bodzanów, ul. Sierakowskiego 10, 09-470 Bodzanów

201/B/2008

RiR 7660-21/08

dot. zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów,  odzysk, zbieranie i transport odpadów

29.12.2008r.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „WASBUD" Jacek Wasek, ul. Walecznych 9a/14, 09-409 Płock

200/B/2008

RiR 7660-20/08

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku i transportu odpadów

29.12.2008r.

Kopalnia Piachu i Żwiru „WASKOP" Elżbieta Wasek, ul. Walecznych 9a/14, 09-409 Płock

199/B/2008

RiR 7635-189/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 31 w m. Garwacz, akacja - 2szt.

29.12.2008r.

Dawid Jarzyński, zam. Garwacz 28, 09-470 Bodzanów

198/B/2008

RiR 7635-188/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 152/2 w m. Niesłuchowo, wierzba - 7szt.

29.12.2008r.

Artur Grabarczyk, zam. Niesłuchowo 52, 09-470 Bodzanów

197/B/2008

RiR 7635-181/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 45 w m. Chodkowo, brzoza - 2szt., klon - 1szt., topola - 1szt.

10.12.2008r.

Krystyna i Ryszard Kazimierczak, zam. ul. Chmielna 1, 09-410 Płock

196/B/2008

RiR 7635-187/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 10 w m. Wiciejewo, brzoza - 5szt., olcha - 12szt.

16.12.2008r.

Grzegorz Jemioła, zam. Golanki Górne 18, 09-454 Bulkowo

195/B/2008

RiR 7635-182/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 227, 229 w m. Bodzanów, olcha - 10szt.

12.12.2008r.

Adam Rogulski, zam. Chodkowo Działki, ul. Miodowa 17, 09-470 Bodzanów

194/B/2008

RiR 7635-185/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 538, 541, 509 w m. Białobrzegi, wiąz - 8szt., olcha - 7szt., topola - 3szt.

16.12.2008r.

Bożena i Zdzisław Wiśniewscy, zam. Białobrzegi 54, 09-470 Bodzanów

193/B/2008

RiR 7635-184/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Chodkowo, jesion - 1szt., klon - 1szt., topola - 1szt.

16.12.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

192/B/2008

RiR 7635-180/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 44 w m. Nowe Miszewo, topola - 3szt.

05.12.2008r.

Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem" Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów

191/B/2008

RiR 7635-179/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 1 w m. Kanigowo, jesion - 2szt.

03.12.2008r.

Arkadiusz Cytacki, zam. Kanigowo, 09-470 Bodzanów

190/B/2008

RiR 7635-186/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 158/5 w m. Białobrzegi, topola - 1szt.

16.12.2008r.

Elżbieta i Maciej Pikulscy, zam. ul. Walecznych 6 m17, 09-409 Płock

189/B/2008

RiR 7635-177/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Nowe Miszewo, topola - 4szt.

03.12.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

188/B/2008

RiR 7635-175/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 49 w m. Archutówko, akacja - 3szt., wierzba - 1szt.

28.11.2008r.

Leonard Pydyn, zam. Archutówko 30, 09-470 Bodzanów

187/B/2008

RiR 7635-174/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 52/7 w m. Miszewo Murowane, wierzba - 5szt.

28.11.2008r.

Dariusz Durczyk, zam. ul. Różana 6, 09-402 Płock

186/B/2008

RiR 7635-173/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 36 w m. Miszewko,  akacja - 3szt.

28.11.2008r.

Stanisław Caban, zam. Miszewko 26, 09-470 Bodzanów

185/B/2008

RiR 7635-169/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 44/4 w m. Nowy Reczyn,  olcha - 8szt., jesion - 1szt., klon - 1szt.

23.11.2008r.

Hieronim Szymanek, zam. Cieśle 35, 09-470 Bodzanów

184/B/2008

RiR 7635-172/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 257 w m. Bodzanów,  jesion - 1szt.

24.11.2008r.

Janina Sarzalska, zam. Bodzanów, ul. Głowackiego 27, 09-470 Bdzanów

183/B/2008

RiR 7635-168/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 38/1 w m. Osmolinek,  klon - 6szt.

20.11.2008r.

Lidia Jaszczuk, zam. ul. Żeromskiego 73W, 05-400 Otwock

182/B/2008

RiR 7635-170/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 90/3 i 90/1 w m. Cybulin,  akacja - 8szt.

21.11.2008r.

Andrzej Martynowski, zam. Cybulin 14, 09-470 Bodzanów

181/B/2008

RiR 7635-164/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 1 w m. Krawieczyn,  olcha - 8szt.

14.11.2008r.

Stanisław Markiewicz, zam. Krawieczyn 19, 09-470 Bodzanow

180/B/2008

RiR 7635-176/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 32/1 w m. Karwowo Szlacheckie, lipa - 1szt., topola - 1szt., jesion - 4szt.

02.12.2008r.

Irena Oracka, zam. Karwowo Szlacheckie 12, 09-470 Bodzanów

179/B/2008

RiR 7635-167/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Miszewo Murowane i Niesłuchowo, jesion - 4szt., wierzba - 3szt., klon - 2szt., lipa - 1szt., akacja - 4szt., jarzębina - 1szt.

17.11.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

178/B/2008

RiR 7635-171/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 151 w m. Leksyn, jesion - 2szt.

03.12.2008r.

Ireneusz Szczyciński, zam. Leksyn 16, 09-470 Bodzanów

177/B/2008

RiR 7635-159/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 744 w m. Bodzanów, świerk - 3szt.

29.10.2008r.

Zbigniew Popiołek, zam. Bodzanów, ul. Kraszewskiego 13, 09-470 Bodzanów

176/B/2008

RiR 7635-161/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Cybulin, jesion - 2szt.

03.11.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

175/B/2008

RiR 7635-162/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Chodkowo, jesion - 1szt.

03.11.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

174/B/2008

RiR 7635-157/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 336 w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

23.10.2008r.

Janusz Kędzierski, zam. Nowe Miszewo, ul. Wschodnia 4, 09-470 Bodzanów

173/B/2008

RiR 7635-156/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 235 w m. Reczyn, topola - 1szt.

23.10.2008r.

Marek Nagórka, zam. Reczyn 27, 09-470 Bodzanów

172/B/2008

RiR 7635-151/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 15 i 17 w m. Miszewko, wierzba - 4szt.

17.10.2008r.

Stanisław Caban, zam. Miszewko 26, 09-470 Bodzanów

171/B/2008

RiR 7635-149/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 227 i 229 w m. Bodzanów, olcha - 16szt.

16.10.2008r.

Adam Rogulski, zam. Chodkowo, ul. Miodowa 17, 09-470 Bodzanów

170/B/2008

RiR 7635-150/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, topola - 4szt.

17.10.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

169/B/2008

RiR 7635-147/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 15 w m. Mąkolin Kolonia, wierzba - 3szt.

09.10.2008r.

Krystyna Tomasik, zam. Mąkolin Kolonia 11, 09-470 Bodzanów

168/B/2008

RiR 7635-146/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 7/1, 7/2, 36 w m. Mąkolin Kolonia, wierzba -8szt., olcha - 2szt.

09.10.2008r.

Bogdan Benirowski, zam. Mąkolin Kolonia, 09-470 Bodzanów

167/B/2008

RiR 7635-148/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, klon - 1szt., topola - 5szt.

14.10.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

166/B/2008

RiR 7635-152/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 348/1, 349/1 w m. Cieśle, brzoza - 5szt., wierzba - 2szt., jesion - 1szt.

20.10.2008r.

Waldemar Niedzielski, zam. Cieśle 79, 09-470 Bodzanów

165/B/2008

RiR 7635-143/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 88/1 w m. Łętowo, dz. nr ewid. 17/1, 17/3, 14/2 w m. Mąkolin, wierzba - 16szt., świerk - 4szt.

29.09.2008r.

Barbara Panek, zam. Łętowo 3, 09-470 Bodzanów

164/B/2008

RiR 7635-142/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 24/1 w m. Mąkolin, topola - 6szt., brzoza - 2szt.

24.09.2008r.

Magdalena Grabowska, zam. ul. Zacisze 5, 09-472 Słupno

163/B/2008

RiR 7635-141/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 67 w m. Garwacz, akacja - 5szt., brzoza - 2szt., topola - 2szt., klon - 3szt.

24.09.2008r.

Halina Plichta, zam. Krawieczyn 1A, 09-470 Bodzanów

162/B/2008

RiR 7635-155/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 307 w m. Niesłuchowo, sosna - 5szt., brzoza - 10szt.

23.10.2008r.

Sylwester Kowalczyk, zam. Niesłuchowo 50, 09-470 Bodzanów

161/B/2008

RiR 7635-158/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 104/2 w m. Bodzanów, olcha - 7szt.

23.10.2008r.

Wojciech Nowacki, zam. Bodzanów, ul. Głowackiego 71, 09-470 Bodzanów

160/B/2008

RiR 7635-154/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 49/1 w m. Gromice, topola - 2szt.

21.10.2008r.

Jan Krajczyński, zam. Gromice 11, 09-454 Bulkowo

159/B/2008

RiR 7635-140/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów-Wilkanowo w m. Makolin, wierzba - 1szt.

19.09.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

158/B/2008

RiR 7635-139/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2945W Święcieniec-Kanigowo w m. Pepłowo, topola - 3szt.

19.09.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

157/B/2008

RiR 7635-137/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, topola - 4szt.

19.09.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

156/B/2008

RiR 7635-136/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 385 w m. Bodzanów, olcha - 8szt.

16.09.2008r.

Jolanta Danowska, zam. Bodzanów, ul. Kilińskiego 11, 09-470 Bodzanów

155/B/2008

RiR 7635-138/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, topola - 7szt.

19.09.2008r

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

154/B/2008

RiR 7635-135/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 650 w m. Bodzanów, jesion - 2szt.

16.09.2008r.

Krzysztof Panek, zam. ul. Jachowicza 8A, 09-402 Płock

153/B/2008

RiR 7635-144/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 515 w m. Białobrzegi, wierzba - 1szt.

01.10.2008r.

Sylwia i Andrzej Pokorscy, zam. ul. Piasta Kołodzieja 3/39, 09-400 Płock

152/B/2008

RiR 7624-17/08-09

dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: produkcja i usługi związane z wykonywaniem konstrukcji stalowych, części i elementów do maszyn na dz. o nr 12 w m. Ramutówko, gm. Bodzanów

28.04.2009r.

Iwona i Arkadiusz Jędrzejewscy, ul. Sielska 15A, 09-410 Płock

151/B/2008

RiR 7635-133/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

15.09.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

150/B/2008

RiR 7635-128/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 433/3 w m. Bodzanów, olcha - 12szt.

08.09.2008r.

Barbara Słoniewicz, zam. Bodzanów, ul. Nałkowskiej 12, 09-470 Bodzanów

149/B/2008

RiR 7635-134/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo-Bodzanów w m. Bodzanów, topola - 2szt.

16.09.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

148/B/2008

RiR 7635-132/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Niesłuchowo, akacja - 4 szt., wiąz - 1szt.

09.09.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

147/B/2008

RiR 7635-131/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Cieśle, topola - 1szt.

08.09.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

146/B/2008

RiR 7635-130/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów-Wilkanowo w m. Mąkolin, klonojesion - 1szt.

08.09.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

145/B/2008

RiR 7635-129/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 92 w m. Leksyn, brzoza - 1szt., jesion - 1szt.

28.08.2008r.

Stanisław Kłysiak, zam. Leksyn 11, 09-470 Bodzanów

144/B/2008

RiR 7635-126/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, topola - 1szt.

27.08.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

143/B/2008

RiR 7635-120/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 79, 97/3 w m. Krawieczyn, olcha - 5szt., wierzba - 5szt., akacja - 1szt.

21.08.2008r.

Michał Nowacki, zam. Krawieczyn 3, 09-470 Bodzanów

142/B/2008

RiR 7635-124/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, topola - 4szt.

22.08.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

141/B/2008

RiR 7635-123/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, topola - 2szt.

21.08.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

140/B/2008

RiR 7635-122/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2957W Krawieczyn-Małoszewo w m. Miszewko, topola - 2szt.

21.08.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

139/B/2008

RiR 7635-118/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 25 w m. Pepłowo, topola - 2szt.

18.08.2008r.

Marek Cytacki, zam. Pepłowo 78, 09-470 Bodzanów

138/B/2008

RiR 7635-119/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 209/1 w m. Wiciejewo, topola - 1szt.

18.08.2008r.

Renata Iwandowska, zam. Wiciejewo Górne 40, 09-470 Bodzanów

137/B/2008

RiR 7635-117/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 46 w m. Ramutówko, topola - 3szt.

13.08.2008r.

Kazimierz Karczmarczyk, zam. Ramutówko 4, 09-470 Bodzanów

136/B/2008

RiR 7635-116/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 101 w m. Miszewo Murowane, wierzba - 9szt.

13.08.2008r.

Grzegorz Sobczak, zam. Miszewo Murowane, ul. Starowiejska 23, 09-470 Bodzanów

135/B/2008

RiR 7327-88/08

dot. opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków SOTRALENTZ EPURBLOC 2000 na dz. o nr ewid. 116/7 w m. Białobrzegi

14.08.2008r.

Elżbieta Hain, zam. ul. Mieszka 1 m50, 09-400 Płock

134/B/2008

RiR 7624-15/08-09

dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Kłaczkowo (działka nr 161), gm. Bodzanów

15.01.2009r.

Franciszek Rytwiński, ul. Gen.Władysława Andersa 42, 09-410 Płock

133/B/2008

RiR 7624-14/08-09

dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Gromice (działki nr 6, 40, 48), gm. Bodzanów

30.01.2009r.

Franciszek Rytwiński, ul. Gen.Władysława Andersa 42, 09-410 Płock

132/B/2008

RiR 7624-13/08-09

dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez Cieśle (działki nr 427, 392, 401, 402/1, 473/2, 400/1, 393, 424/2), gm. Bodzanów

30.01.2009r.

Wójt Gminy Bodzanów

131/B/2008

RiR 7624-12/08-09

dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez Cybulin (działka nr 45), gm. Bodzanów

14.01.2009r.

Wójt Gminy Bodzanów

130/B/2008

RiR 7635-114/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 398/2 w m. Cieśle, jesion - 1szt.

22.07.2008r.

Roman Zieliński, zam. Kępa Polska 16, 09-470 Bodzanów

129/B/2008

RiR 7635-115/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 241/3 i 241/1 w m. Bodzanów, olcha - 6szt., akacja - 7szt., wierzba - 10szt., klon - 5szt.

18.07.2008r.

Współwłaściciele uczestników scalenia w m. Bodzanów

128/B/2008

RiR 7635-110/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 36 w m. Miszewko, akacja - 2szt., żywotnik - 1szt.

11.07.2008r.

Stanisław Caban, zam. Miszewko 26, 09-470 Bodzanów

127/B/2008

RiR 7635-125/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 390 w m. Bodzanów, olcha - 7szt.

22.08.2008r.

Bożena Bańka, zam. Mąkolin Kolonia 5, 09-470 Bodzanów

126/B/2008

RiR 7635-112/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 102 w m. Stanowo, świerk - 1szt.

15.07.2008r.

Zofia Maciejewska, zam. Stanowo 2, 09-470 Bodzanów

125/B/2008

RiR 7635-111/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 247 w m. Borowice, bez czarny - 1szt.

15.07.2008r.

Tadeusz Milczarek, zam. Borowice 14, 09-470 Bodzanów

124/B/2008

RiR 7635-121/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 251 w m. Białobrzegi, topola - 2szt.

21.08.2008r.

Elżbieta Wiktorowska, zam. Białobrzegi 27, 09-470 Bodzanów

123/B/2008

RiR 7635-109/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 108/3 w m. Makolin, wierzba - 7szt., olcha - 2szt.

27.06.2008r.

Kazimierz Klucznik, zam. Mąkolin Kolonia 18, 09-470 Bodzanów

122/B/2008

RiR 7635-160/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 133 w m. Białobrzegi, olcha - 8szt.

30.10.2008r.

Agnieszka Kurek, zam. Łagiewniki 18, 09-470 Bodzanów

121/B/2008

RiR 7635-113/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 710 w m. Białobrzegi, sosna - 5szt.

15.07.2008r.

Grażyna i Kazimierz Cieślik, zam. Płock, ul. Batorego 6/1

120/B/2008

RiR 7635-108/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2945W Święcieniec-Kanigowo w m. Święcieniec, topola - 2szt.

26.06.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

119/B/2008

RiR 7635-101/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 676 w m. Białobrzegi, sosna - 18szt.

09.06.2008r.

Teresa i Stanisław Skowrońscy, zam. Płock, ul. Cedrowa 24

118/B/2008

RiR 7635-107/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2945W Święcieniec-Kanigowo w m. Pepłowo, jesion - 1szt., topola - 4szt.

16.06.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

117/B/2008

RiR 7635-100/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 704/12 w m. Bodzanów, modrzew - 4szt., jarzębina - 1szt.

05.06.2008r.

Joanna Gackoska, zam. Bodzanów, ul. Kamińskiego 5, 09-470 Bodzanów

116/B/2008

RiR 7635-106/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 165/4 w m. Białobrzegi, klon - 8szt., olcha - 5szt.

16.06.2008r.

Wacław Stefański, zam. Wykowo 92, 09-472 Słupno

115/B/2008

RiR 7635-103/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 499 w m. Bodzanów, akacja - 15szt., jesion - 2szt.

11.06.2008r.

Stanisław Guziński, zam. Płock, ul. Flisacka 8

114/B/2008

RiR 7660-8/08

zaopiniowanie programu gospodarki odpadami  niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie pow. płockiego

03.06.2008r.

MARZEC DACH Dariusz Marzec, Nowa Korzeniówka 24, 09-522 Dobrzyków

113/B/2008

RiR 7635-98/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 41 w m. Cybulin, wierzba - 9szt.

04.06.2008r.

Jacek Bauman, zam. Perki 33, 09-460 Mała Wieś

112/B/2008

RiR 7635-96/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 39 w m. Cybulin, wierzba - 9szt.

04.06.2008r.

Sławomir Wiśniewski, zam. Cybulin 19, 09-470 Bodzanów

111/B/2008

RiR 7635-104/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 95/4 i 95/2, w m. Miszewo Murowane, klon - 5szt., jesion - 5szt., wierzba - 4szt.

11.06.2008

Alfred Koper, zam. Miszewo Murowane, ul. Starowiejska 18, 09-470 Bodzanów

110/B/2008

RiR 7635-105/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 323/2, w m. Bodzanów, olcha - 6szt.

13.06.2008r.

Ryszard Kwiatkowski, zam. Chodkowo, ul. Bankowa 38, 09-470 Bodzanów

109/B/2008

RiR 7635-99/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 36, w m. Osmolinek, olcha - 6szt., topola - 2szt., kasztan - 1szt.

04.06.2008r.

Jerzy Śniegocki, zam. Osmolinek 1, 09-470 Bodzanów

108/B/2008

RiR 7644-8/08

dot. wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usuwanie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Bodzanów

30.05.2008r.

Piotr Lisiecki, zam. Nowe Miszewo, ul. Chabrowa 8, 09-470 Bodzanów

107/B/2008

RiR 7660-7/08

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów z terenu pow. płockiego

28.05.2008r.

Zakład Transportowo-Budowlany Włodzimierz Sulkowski, Siecień 137, 09-413 Sikórz

106/B/2008

RiR 7635-95/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 28/2, w m. Mąkolin, jesion - 5szt., wierzba - 5szt.

19.05.2008r.

Piotr Zakrzewski, zam. Mąkolin 58, 09-470 Bodzanów

105/B/2008

RiR 7624-10/08

dot  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miszewo i Miszewo Murowane, gm. Bodzanów

----------------

Wójt Gminy Bodzanów

104/B/2008

RiR 7635-97/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 61, w m. Nowe Kanigowo, topola - 15szt.

04.06.2008r.

Ochotnicza Straż Pożarna, Nowe Kanigowo

103/B/2008

RiR 7635-93/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Cybulin, jesion - 1szt.

29.04.2008r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

102/B/2008

RiR 7635-92/08

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 433/3, w m. Bodzanów, olcha - 12szt.

25.04.2008r.

Barbara Słoniewicz, zam. Bodzanów, ul. Nałkowskiej 12, 09-470 Bodzanów

101/B/2008

RiR 7327-39/08

dot. opinii lokalizacyjnej dla  inwestycji pn.: instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. o nr ewid. 61/6 w m. Borowice

24.04.2008r.

Ewa Gołębiewska, zam. ul. Wyszogrodzka 161/70, 09-400 Płock

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 2513