Formularz A 2007

Formularz A 2007

100/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Gąsewo, topola - 3szt.

27.08.2007r. (wpł. 04.09.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

99/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 58/1, w m. Chodkowo Działki, świerk - 1szt.

27.08.2007r.

Izabela Olczak, zam. Chodkowo Działki, ul. Miodowa 4, 09-470 Bodzanów

98/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 1, 2, w m. Gąsewo, akacja - 6szt., świerk - 3szt., brzoza - 3szt.

23.08.2007r.

Robert Gorczyński, zam. Gąsewo 1, 09-470 Bodzanów

97/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 162/2, w m. Ramutówko, topola - 1szt.

20.08.2007r.

Franciszek Nowacki, zam. Ramutówko, 09-470 Bodzanów

96/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 374, w m. Białobrzegi, topola biała - 7szt., olcha - 3szt.

20.08.2007r.

Zofia i Władysław Płochoccy, zam. Miszewo Murowane, ul. Polna 1a, 09-470 Bodzanów

95/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 30/8, w m. Chodkowo, wierzba - 1szt., topola - 1szt.

09.08.2007r.

Elżbieta Rakowska, zam. Chodkowo, ul. Wiosenna 2, 09-470 Bodzanów

94/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, lipa - 1szt.

07.08.2007r. (wpł. 08.08.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

93/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 157/1, w m. Leksyn, klon - 1szt.

01.08.2007r.

Stanisław Kłysiak, zam. Leksyn 11, 09-470 Bodzanów

92/A/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedsięwzięcie polegające na: Budowie sieci wodociągowej we wsiach Reczyn, Reczyn Nowy, Cieśle, gm. Bodzanów dla zabudowy usługowo - produkcyjnej i zaplecza logistycznego

31.07.2007r.

Wójt Gminy Bodzanów

91/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 120/1, w m. Cieśle, wierzba - 1szt.

31.07.2007r.

Heronim Dymek, zam. Cieśle 3, 09-470 Bodzanów

90/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

Mąkolin Kolonia, topola - 10szt., brzoza - 2szt., jesion - 4szt.

25.07.2007r.

Małgorzata Wójcik, zam. Mąkolin Kolonia 3, 09-470 Bodzanów

89/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

Białobrzegi, brzoza - 2szt.

25.07.2007r.

Andrzej Świetlicki, zam. Płock, ul. Łukaszewicza 26/56

88/A/2007wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 121/2, w m. Chodkowo, świerk - 1szt.

20.07.2007r.

Jolanta Koper, zam. Chodkowo, ul. Długa 32, 09-470 Bodzanów

87/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 40/2, w m. Chodkowo, klon - 1szt.

17.07.2007r.

Sabina Milke, zam. Płock, ul. Krótka 5 m.19

86/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 59, w m. Garwacz, lipa - 1szt., grab - 1szt., świerk - 2szt., brzoza - 1szt.

16.07.2007r.

Mieczysław Misior, zam. Garwacz 5, 09-470 Bodzanów

 

85/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

cmentarz, w m. Bodzanów, 1szt. drzewa

10.07.2007r. (wpł. 12.07.2007r.)

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP, Bodzanów, Pl. Kościuszki 1, 09-470 Bodzanów

84/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 66, w m. Archutówko, topola - 5szt.

02.07.2007r.

Jan Gajewski, zam. Archutówko 22, 09-470 Bodzanów

83/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

Chodkowo, wierzba - 1szt.

28.06.2007r.

Wiesław Głowacki, zam. Chodkowo, ul. Lipowa 4, 09-470 Bodzanów

82/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 844, w m. Białobrzegi, brzoza - 4szt.

26.06.2007r.

Jarosław Klikowski, zam. Płock, ul. Stasica 1

81/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 46, w m. Miszewo Murowane, świerk - 1szt.

12.06.2007r.

Stefan Sufranek, zam. Płock, ul. Piłsudskiego 4/28

80/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 1/2, w m. Niesłuchowo, akacja - 2szt.

06.06.2007r. (wpł. 08.06.2007r.)

Katarzyna Gajda, zam. ul. Żonkilowa 2a, 04-775 Warszawa

79/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 1/1, w m. Niesłuchowo, akacja - 2szt.

06.06.2007r. (wpł. 08.06.2007r.)

Barbara Domańska, zam. Gliwice, ul. Orzeszkowej 22/1

78/A/2007

wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej

inwestycja pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr 611 w m. Białobrzegi

06.06.2007r.

Krzysztof Bieniek, zam. ul. Czwartaków 2 m.18, 09-410 Płock

77/A/2007

wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej

inwestycja pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr 2/1 w m. Niesłuchowo

04.06.2007r.

Iwona Lasek, zam. Niesłuchowo 7, 09-470 Bodzanów

76/A/2007

wniosek o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami

odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie powiatu płockiego

01.06.2007r. (wpł. 04.06.2007r.)

Firma Usługowo-Handlowa WOD-PRZEM w Toruniu, ul. Sokola 34

75/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 644, w m. Białobrzegi, brzoza - 2szt., świerk - 6szt.

28.05.2007r.

Starostwo Powiatowe w Płocku, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

74/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 65/1, 66/1, w m. Gąsewo, jesion - 2szt.

24.05.2007r.

Bernard Warda, zam. Gąsewo 27, 09-470 Bodzanów

73/A/2007wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 79, w m. Chodkowo Działki, akacja - 1szt.

22.05.2007r.Jerzy Sylwestrzak, zam. Chodkowo Działki, ul. Wyszogrodzka 2, 09-470 Bodzanów

72/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 698/1, w m. Bodzanów, wierzba - 3szt.

21.05.2007r.

Grażyna Pietrzak, zam. Krawieczyn 13, 09-470 Bodzanów

71/A/2007

wniosek o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami

odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie powiatu płockiego

09.05.2007r. (wpł. 11.05.2007r.)

Przedsiębiorstwo Produkcyjo-Handlowo-Usługowe HATREX w Gąbinie, ul. Trakt Kamiński 6A

70/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 44/3, w m. Łętowo, topola - 3szt.09.05.2007r.
Bogdan Panek, zam. Łętowo 14, 09-470 Bodzanów

69/A/2007
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedsięwzięcie polegające na: Budowie stacji paliw płynnych PKN ORLEN nr 92 w m. Chodkowo, gm. Bodzanów na dz. nr ewid. 76/4 w miejscu istniejącej stacji paliw PKN ORLEN nr 92, przeznaczonej do rozbiórki

29.04.2007r. (wpł. 07.05.2007r.)
PKN ORLEN S.A. w Płocku, ul. Chemików 7

68/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Stanowo, jesion - 1szt.

24.04.2007r. (wpł. 27.04.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

67/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Stanowo, topola - 2szt.

24.04.2007r. (wpł. 27.04.2007r.)Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

66/A/2007
wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej

inwestycja pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr 119/2 w m. Białobrzegi

23.04.2007r.
Agnieszka Grączewska, zam. ul. Zduńska 12 m.12, 09-400 Płock

65/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 67, w m. Garwacz,  akacja - 2szt., jesion - 1szt.

19.04.2007r.
Halina Plichta, zam. Garwacz, 09-470 Bodzanów

64/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 132, w m. Kłaczkowo, wierzba - 15szt.

19.04.2007r.
Grzegorz Garlej, zam. Krawieczyn 15, 09-470 Bodzanów

63/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Cieśle, topola - 2szt.

17.04.2007r.
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

62/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 43/1, w m. Nowe Miszewo, topola - 2szt.12.04.2007r.
Paweł Kłosiński, zam. Nowe Miszewo, ul. Wiatraczna 2, 09-470 Bodzanów

61/A/2007
wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej

inwestycja pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr 357/1 w m. Cieśle

10.04.2007r.
Józef Piegat, zam. Cieśle 75A, 09-470 Bodzanów

60/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 329/3, w m. Nowe Miszewo, wierzba - 6szt., brzoza - 2szt., lipa - 1szt.

04.04.2007r.
Bogdan Kłosiński, zam. Nowe Miszewo, ul. Górna 1, 09-470 Bodzanów

59/A/2007
wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych

usuwanie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na obszarze Gminy Bodzanów

04.04.2007r. (wpł. 05.04.2007r.)
Jezierskiej Marii Usługi Asenizacyjne, ul. Morelowa 12, 09-410 Płock

58/A/2007
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedsięwzięcie polegające na: Odbudowie ulicy Orzeszkowej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową, na dz. 720, 436, 428 w m. Bodzanów

02.04.2007r.
Franciszek Rytwiński, Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock 

57/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 309, w m. Cieśle, dąb - 2szt.01.04.2007r.
Jolanta Marszałek, zam. Płock, ul. Padlewskiego 9 m.6

56/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 24/2, w m. Małoszewo, jesion - 1szt.30.03.2007r.
Barbara Robinson, zam. Małoszewo 15, 09-470 Bodzanów

55/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 93, w m. Cybulin, lipa - 1szt.

30.03.2007r.
Mariola Sochocka, zam. Bodzanów, ul. Mickiewicza, 09-470 Bodzanów

54/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 21, w m. Leksyn i dz. nr ewid. 96 w m. Wiciejewo, jesion - 2szt., topola - 1szt.

30.03.2007r.
Elżbieta Fiłon, zam. Leksyn 46, 09-470 Bodzanów

53/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 95/2, w m. Miszewo Murowane, akacja - 2szt., topola biała - 1szt.

26.03.2007r.
Alfred Koper, zam. Miszewo Murowane, ul. Starowiejska 18, 09-470 Bodzanów

52/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

Niesłuchowo, topola - 2szt.26.03.2007r.
Ireneusz Różalski, zam. Niesłuchowo 37, 09-470 Bodzanów

51/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 86/1, w m. Leksyn, topola - 3szt.

23.03.2007r.
Barbara Rosińska, zam. Wólka 14, 09-451 Radzanowo

50/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 10, w m. Krawieczyn, akacja - 10szt.

23.03.2007r.

Krzysztof Tomasik, zam. Chodkowo, ul. Miodowa 6, 09-470 Bodzanów

49/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Stanowo, jesion - 1szt.

22.03.2007r. (wpł. 26.03.2007r.)Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

48/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Chodkowo, wierzba - 1szt., akacja - 1szt.

22.03.2007r. (wpł. 26.03.2007r.)Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

47/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Gąsewo, topola - 1szt.

19.03.2007r. (wpł. 22.03.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

46/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewpas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, jesion - 2szt.

19.03.2007r. (wpł. 22.03.2007r.)Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

45/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Stanowo, jesion - 1szt.

19.03.2007r. (wpł. 22.03.2007r.)Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

44/A/2007
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2945W Święcieniec-Kanigowo w m. Pepłowo, topola - 2szt.

19.03.2007r. (wpł. 22.03.2007r.)
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

43/A/2007
wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej

inwestycja pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 606, 607 w m. Białobrzegi

16.03.2007r.
Roman Szymański, zam. ul. Łukasiewicza 7 m.52, 09-402 Płock

42/A/2007
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do działek budowlanych o nr ewid. 179/2, 154/2, 154/4, 154/5, 154/1, przy ul. Głowackiego, gm. Bodzanów15.03.2007r.
Iwona Gdowska, ul. A. Gradowskiego 17 m.9, 09-402 Płock

41/A/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedsięwzięcie polegające na budowie wodociągu we wsi Garwacz wraz z przyłączami

15.03.2007r.

Urząd Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

40/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid.191/1, w m. Wiciejewo,  topola - 1szt.

15.03.2007r.

Marian Kaczyński, zam. Wiciejewo 49, 09-470 Bodzanów

39/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid.56, w m. Karwowo Szlacheckie,  topola - 1szt.

13.03.2007r.

Edward Jęczarek, zam. Karwowo Szlacheckie 17, 09-470 Bodzanów

38/A/2007

wniosek o zezwolenie na     usunięcie drzew

dz. nr ewid.33/9, w m. Leksyn,  jesion - 10szt.

08.03.2007r.

Henryk Belka, zam. Karwowo Szlacheckie, 09-470 Bodzanów

 

37/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 98, w m. Miszewo Murowane, olcha - 3szt., topola - 1szt., wierzba - 1szt.

08.03.2007r.

Sylwester Zygmuntowicz, zam. Płock, ul. Gintera 10/20

36/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 122, w m. Wiciejewo, topola - 4szt

07.03.2007r.

Ochotnicza Straż Pożarna, Wiciejewo, 09-470 Bodzanów

35/A/2007

wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych   

usuwanie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na obszarze Gminy Bodzanów

07.03.2007r.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGROMAX Zbigniew Głowacki, z/s Niesłuchowo 16, 09-470 Bodzanów 

34/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 104, 91, w m. Pepłowo, brzoza - 2szt., topola - 3szt

07.03.2007r.

Franciszek Śwital, zam. Pepłowo 41, 09-470 Bodzanów

33/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 296, w m. Wiciejewo, wierzba - 3szt., topola - 1szt.

06.03.2007r. (wpł 09.03.2007r.)

Marek Cichocki, zam. Wiciejewo 30, 09-470 Bodzanów

32/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 80, w m. Kanigowo,  topola - 2szt.

06.03.2007r.

Krzysztof Jarciński, zam. Kanigowo 23, 09-470 Bodzanów

31/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2961W Bodzanów-Kępa Polska w m. Gąsewo, topola - 3szt.

06.03.2007r. (wpł 09.03.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

30/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2961W Bodzanów-Reczyn w m. Karwowo, topola - 1szt., klon - 1szt.

06.03.2007r. (wpł 09.03.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

29/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, jesion - 1szt.

06.03.2007r. (wpł 09.03.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

28/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 25, w m. Karwowo Szlacheckie, topola - 1  szt.

05.03.2007r.

Lucyna Lewandowska, zam. Karwowo Szlacheckie, 09-470 Bodzanów

27/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 380, w m. Bodzanów, wierzba - 1szt., olcha - 4szt.

02.03.2007r.

Bogdan Tomczak, zam. Chodkowo 16, 09-470 Bodzanów

26/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 48/1, w m. Pepłowo, topola - 8szt.

28.02.2007r.

Marzena Szypszak, zam. Płock, ul. Kurpiowska 1

25/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 35, w m. Leksyn, jesion - 6szt.

23.02.2007r.

Leszek Atłaski, zam. Leksyn 32 09-470 Bodzanów

24/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

Kłaczkowo i Białobrzegi, brzoza - 5szt., olcha - 4

21.02.2007r.

Zygmunt Pietrzak, zam. Kłaczkowo 21, 09-470 Bodzanów

23/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 47, w m. Miszewo Murowane, topola biała - 1szt.

20.02.2007r.

Władysław Płochocki, zam. Miszewo Murowane, ul. Polna 1, 09-470 Bodzanów

22/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, topola - 2szt.

19.02.2007r. (wpł. 21.02.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

21/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 178, 211/1, w m. Reczyn, topola - 2szt., olcha - 5szt.

12.02.2007r.

Ewa Gościcka, zam. Reczyn 20, 09-470 Bodzanów

20/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 148, 149, w m. Niesłuchowo, topola - 6szt.

08.02.2007r.

Tadeusz Stefaniak, zam. Niesłuchowo 44, 09-470 Bodzanów

19/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 115/27, w m. Cieśle, jesion - 6szt..

07.02.2007r.

Alicja Kijoch, zam. Cieśle 24, 09-470 Bodzanów

18/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Miszewo Murowane, wierzba - 1szt.

06.02.2007r. (wpł. 09.02.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

17/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Cieśle, topola - 2szt.

06.02.2007r. (wpł. 09.02.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

16/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 52, w m. Małoszywka, olcha - 3szt., brzoza - 3szt., topola - 3szt.

02.02.2007r.

Paweł Pietrasiak, zam. Małoszywka 5, 09-470 Bodzanów

15/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 41/1, 88, 15/1, w m. Krawieczyn, topola - 1szt., wierzba - 4szt.

29.01.2007r.

Maciej Rymarczyk, zam. Krawieczyn 28, 09-470 Bodzanów

14/A/2007

wniosek o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami

odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie powiatu płockiego

23.01.2007r. (wpł. 24.01.2007r.)

Firma ALBECO Szczepańska sp. j., Sikory 27, gm. Rypin 

13/A/2007

wniosek o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami

odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie powiatu płockiego

23.01.2007r. (wpł. 24.01.2007r.)

Firma EkoNaft Sp. z o.o., Trzebinia, ul. Fabryczna 22

12/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 648/4  , w m. Bodzanów, jesion - 3szt.

19.01.2007r.

Tadeusz Szymerski, zam. Bodzanów, ul. Grabowskiego 1, 09-470 Bodzanów

11/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 215, 155, w m. Reczyn, topola - 2szt., dąb - 1szt., akacja - 2szt., kasztan - 1szt.

17.01.2007r.

Bogdan Kowalski, zam. Stanowo 8, 09-470 Bodzanów

10/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 13, w m. Kanigowo, olcha - 4szt.

17.01.2007r.

Marek Pachelski, zam. Kanigowo 9, 09-470 Bodzanów

9/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

Małoszywka, olcha - 8, wierzba - 2szt., sosna - 3szt.

15.01.2007r. (wpł. 02.02.2007r.)

Bogusława Dębska, zam. Małoszywka, 09-470 Bodzanów

8/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów-Wilkanowo w m. Archutówko, jesion - 1szt.

12.01.2007r. (wpł. 17.01.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

7/A/2007

wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej

inwestycja pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 48/2 w m. Cybulin

11.01.2007r.

Katarzyna Iwanowska, zam. Cybulin 28, 09-470 Bodzanów

6/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 7/1, w m. Mąkolin Kolonia, topola - 14szt.

08.01.2007r.

Bogdan Benirowski, zam. Mąkolin Kolonia 4, 09-470 Bodzanów

5/A/2007

wniosek o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami

odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie woj. mazowieckiego

02.01.2007r. (wpł. 19.01.2007r.)

Spółka P.P.H.U. ABBA-EKOMED Sp. z o.o., ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń

4/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, akacja - 1szt., wierzba - 1szt.

22.12.2006r. (wpł. 04.01.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

3/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, jesion - 2szt.

22.12.2006r. (wpł. 04.01.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

2/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Niesłuchowo, klon - 1szt.

22.12.2006r. (wpł. 02.01.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

1/A/2007

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 136/2, w m. Pepłowo, olcha - 1szt., topola biała - 2szt.

19.12.2006r.

Renata Bartkowska, zam. Płock, ul. Kochanowskiego 13B m32

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 3190