Formularz B 2007

Formularz B 2007

100/B/2007

RiR 7635-99/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Gąsewo, topola - 3szt.

06.09.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

99/B/2007

RiR 7635-97/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 58/1, w m. Chodkowo Działki, świerk - 1szt.

28.08.2007r.

Izabela Olczak, zam. Chodkowo Działki, ul. Miodowa 4, 09-470 Bodzanów

98/B/2007

RiR 7635-101/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 1, 2, w m. Gąsewo, akacja - 6szt., świerk - 3szt., brzoza - 3szt.

06.09.2007r.

Robert Gorczyński, zam. Gąsewo 1, 09-470 Bodzanów

97/B/2007

RiR 7635-93/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 162/2, w m. Ramutówko, topola - 1szt.

24.08.2007r.

Franciszek Nowacki, zam. Ramutówko, 09-470 Bodzanów

96/B/2007

RiR 7635-94/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 374, w m. Białobrzegi, topola biała - 7szt., olcha - 3szt.

27.08.2007r.

Zofia i Władysław Płochoccy, zam. Miszewo Murowane, ul. Polna 1a, 09-470 Bodzanów

95/B/2007

RiR 7635-96/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 30/8, w m. Chodkowo, wierzba - 1szt., topola - 1szt.

28.08.2007r.

Elżbieta Rakowska, zam. Chodkowo, ul. Wiosenna 2, 09-470 Bodzanów

94/B/2007

RiR 7635-107/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, lipa - 1szt.

19.09.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

93/B/2007

RiR 7635-91/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 157/1, w m. Leksyn, klon - 1szt.

03.08.2007r.

Stanisław Kłysiak, zam. Leksyn 11, 09-470 Bodzanów

92/B/2007

RiR 7624-9/07

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej we wsiach Reczyn, Reczyn Nowy, Cieśle, gm. Bodzanów dla zabudowy usługowo - produkcyjnej i zaplecza logistycznego

15.10.2007r.

Wójt Gminy Bodzanów

91/B/2007

RiR 7635-88/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 120/1, w m. Cieśle, wierzba - 1szt.

01.08.2007r.

Heronim Dymek, zam. Cieśle 3, 09-470 Bodzanów

90/B/2007

RiR 7635-92/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, Mąkolin Kolonia, topola - 5szt., brzoza - 2szt., jesion - 2szt.

03.08.2007r.

Małgorzata Wójcik, zam. Mąkolin Kolonia 3, 09-470 Bodzanów

89/B/2007

RiR 7635-90/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, Białobrzegi, brzoza - 2szt.

01.08.2007r.

Andrzej Świetlicki, zam. Płock, ul. Łukaszewicza 26/56

88/B/2007RiR 7635-85/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 121/2, w m. Chodkowo, świerk - 1szt.

24.07.2007r.

Jolanta Koper, zam. Chodkowo, ul. Długa 32, 09-470 Bodzanów

87/B/2007

RiR 7635-86/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 40/2, w m. Chodkowo, klon - 1szt.

01.08.2007r.

Sabina Milke, zam. Płock, ul. Krótka 5 m.19

86/B/2007

RiR 7635-87/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 59, w m. Garwacz, lipa - 1szt., grab - 1szt., świerk - 2szt., brzoza - 1szt.

24.07.2007r.

Mieczysław Misior, zam. Garwacz 5, 09-470 Bodzanów

 

85/B/2007

RiR 7635-89/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, cmentarz, w m. Bodzanów, 1szt. drzewa

01.08.2007r.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP, Bodzanów, Pl. Kościuszki 1, 09-470 Bodzanów

84/B/2007

RiR 7635-82/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 66, w m. Archutówko, topola - 5szt.

03.07.2007r.

Jan Gajewski, zam. Archutówko 22, 09-470 Bodzanów

83/B/2007

RiR 7635-81/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, Chodkowo, wierzba - 1szt.

28.06.2007r.

Wiesław Głowacki, zam. Chodkowo, ul. Lipowa 4, 09-470 Bodzanów

82/B/2007

RiR 7635-84/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 844, w m. Białobrzegi, brzoza - 4szt.

26.06.2007r.

Jarosław Klikowski, zam. Płock, ul. Stasica 1

81/B/2007

RiR 7635-75/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 46, w m. Miszewo Murowane, świerk - 1szt.

12.06.2007r.

Stefan Sufranek, zam. Płock, ul. Piłsudskiego 4/28

80/B/2007

RiR 7635-77/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 1/2, w m. Niesłuchowo, akacja - 2szt.

20.06.2007r.

Katarzyna Gajda, zam. ul. Żonkilowa 2a, 04-775 Warszawa

79/B/2007

RiR 7635-76/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 1/1, w m. Niesłuchowo, akacja - 2szt.

20.06.2007r.

Barbara Domańska, zam. Gliwice, ul. Orzeszkowej 22/1

78/B/2007

RiR 7327-49/07

dot. wydania opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr 611 w m. Białobrzegi

06.06.2007r.

Krzysztof Bieniek, zam. ul. Czwartaków 2 m.18, 09-410 Płock

77/B/2007

RiR 7327-47/07

dot. wydania opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr 2/1 w m. Niesłuchowo

04.06.2007r.

Iwona Lasek, zam. Niesłuchowo 7, 09-470 Bodzanów

76/B/2007

RiR 7660-8/07

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami  niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu płockiego

08.06.2007r.

Firma Usługowo-Handlowa WOD-PRZEM w Toruniu, ul. Sokola 34

75/B/2007

RiR 7635-69/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 644, w m. Białobrzegi, brzoza - 2szt., świerk - 6szt.

31.05.2007r.

Starostwo Powiatowe w Płocku, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

74/B/2007

RiR 7635-70/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 65/1, 66/1, w m. Gąsewo, jesion - 2szt.

28.05.2007r.

Bernard Warda, zam. Gąsewo 27, 09-470 Bodzanów

73/B/2007RiR 7635-72/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 79, w m. Chodkowo Działki, akacja - 1szt.

31.05.2007r.Jerzy Sylwestrzak, zam. Chodkowo Działki, ul. Wyszogrodzka 2, 09-470 Bodzanów

72/B/2007

RiR 7635-74/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 698/1, w m. Bodzanów, wierzba - 3szt.

31.05.2007r.

Grażyna Pietrzak, zam. Krawieczyn 13, 09-470 Bodzanów

71/B/2007

RiR 7660-7/07

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami  niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu płockiego

15.05.2007r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjo-Handlowo-Usługowe HATREX w Gąbinie, ul. Trakt Kamiński 6A

70/B/2007
RiR 7635-68/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 44/3, w m. Łętowo, topola - 3szt.

15.05.2007r.
Bogdan Panek, zam. Łętowo 14, 09-470 Bodzanów

69/B/2007
RiR 7624-6/07-09

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych PKN ORLEN nr 92 w m. Chodkowo, gm. Bodzanów na dz. nr ewid. 76/4 w miejscu istniejącej stacji paliw PKN ORLEN nr 92, przeznaczonej do rozbiórki

14.09.2009r.
PKN ORLEN S.A. w Płocku, ul. Chemików 7

68/B/2007
RiR 7635-67/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Stanowo, jesion - 1szt.

15.05.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

67/B/2007
RiR 7635-66/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Stanowo, topola - 2szt.

15.05.2007r.Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

66/B/2007
RiR 7327-36/07

dot. wydania opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr 119/2 w m. Białobrzegi

24.04.2007r.
Agnieszka Grączewska, zam. ul. Zduńska 12 m.12, 09-400 Płock

65/B/2007
RiR 7635-63/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 67, w m. Garwacz,  akacja - 2szt., jesion - 1szt.

20.04.2007r.
Halina Plichta, zam. Garwacz, 09-470 Bodzanów

64/B/2007
RiR 7635-64/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 132, w m. Kłaczkowo, wierzba - 9szt.

27.04.2007r.
Grzegorz Garlej, zam. Krawieczyn 15, 09-470 Bodzanów

63/B/2007
RiR 7635-65/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Cieśle, topola - 2szt.

27.04.2007r.
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

62/B/2007
RiR 7635-73/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 43/1, w m. Nowe Miszewo, topola - 2szt.31.05.2007r.
Paweł Kłosiński, zam. Nowe Miszewo, ul. Wiatraczna 2, 09-470 Bodzanów

61/B/2007
RiR 7327-34/07

dot. wydania opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr 357/1 w m. Cieśle

17.04.2007r.
Józef Piegat, zam. Cieśle 75A, 09-470 Bodzanów

60/B/2007
RiR 7635-55/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 329/3, w m. Nowe Miszewo, wierzba - 4szt., brzoza - 1szt., lipa - 1szt.

04.04.2007r.
Bogdan Kłosiński, zam. Nowe Miszewo, ul. Górna 1, 09-470 Bodzanów

59/B/2007
RiR 7660-6/07

dot. wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usuwanie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na obszarze Gminy Bodzanów

17.04.2007r.
Jezierskiej Marii Usługi Asenizacyjne, ul. Morelowa 12, 09-410 Płock

58/B/2007
RiR 7624-5/07

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia polegającego na: Odbudowie ulicy Orzeszkowej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową, na dz. 720, 436, 428 w m. Bodzanów

15.10.2007r.
Franciszek Rytwiński, Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock 

57/B/2007
RiR 7635-56/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 309, w m. Cieśle, dąb - 2szt.02.04.2007r.
Jolanta Marszałek, zam. Płock, ul. Padlewskiego 9 m.6

56/B/2007
RiR 7635-57/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 24/2, w m. Małoszewo, jesion - 1szt.12.04.2007r.
Barbara Robinson, zam. Małoszewo 15, 09-470 Bodzanów

55/B/2007
RiR 7635-61/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 93, w m. Cybulin, lipa - 1szt.

20.04.2007r.
Mariola Sochocka, zam. Bodzanów, ul. Mickiewicza, 09-470 Bodzanów

54/B/2007
RiR 7635-60/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 21, w m. Leksyn i dz. nr ewid. 96 w m. Wiciejewo, jesion - 2szt., topola - 1szt.

20.04.2007r.
Elżbieta Fiłon, zam. Leksyn 46, 09-470 Bodzanów

53/B/2007
RiR 7635-58/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 95/2, w m. Miszewo Murowane, akacja - 2szt., topola biała - 1szt.

12.04.2007r.
Alfred Koper, zam. Miszewo Murowane, ul. Starowiejska 18, 09-470 Bodzanów

52/B/2007
RiR 7635-53/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, Niesłuchowo, topola - 2szt.

04.04.2007r.
Ireneusz Różalski, zam. Niesłuchowo 37, 09-470 Bodzanów

51/B/2007
RiR 7635-59/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 86/1, w m. Leksyn, topola - 1szt.

31.05.2007r.
Barbara Rosińska, zam. Wólka 14, 09-451 Radzanowo

50/B/2007
RiR 7635-52/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 10, w m. Krawieczyn, akacja - 8szt.

02.04.2007r.

Krzysztof Tomasik, zam. Chodkowo, ul. Miodowa 6, 09-470 Bodzanów

49/B/2007
RiR 7635-50/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Stanowo, jesion - 1szt.

27.03.2007r.Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

48/B/2007
RiR 7635-49/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Chodkowo, wierzba - 1szt., akacja - 1szt.

27.03.2007r.Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

47/B/2007
RiR 7635-48/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Gąsewo, topola - 1szt.

27.03.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

46/B/2007
RiR 7635-47/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, jesion - 2szt.

27.03.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

45/B/2007
RiR 7635-46/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Stanowo, jesion - 1szt.

27.03.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

44/B/2007
RiR 7635-45/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2945W Święcieniec-Kanigowo w m. Pepłowo, topola - 2szt.

27.03.2007r.
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

43/B/2007
RiR 7327-25/07

dot. wydania opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 606, 607 w m. Białobrzegi

19.03.2007r.
Roman Szymański, zam. ul. Łukasiewicza 7 m.52, 09-402 Płock

42/B/2007RiR 7624-4/07

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do działek budowlanych o nr ewid. 179/2, 154/2, 154/4, 154/5, 154/1, przy ul. Głowackiego, gm. Bodzanów19.06.2007r.
Iwona Gdowska, ul. A. Gradowskiego 17 m.9, 09-402 Płock

41/B/2007

RiR 7624-3/07

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu we wsi Garwacz wraz z przyłączami

19.06.2007r.

Urząd Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

40/B/2007

RiR 7635-54/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid.191/1, w m. Wiciejewo,  topola - 1szt.

04.04.2007r.

Marian Kaczyński, zam. Wiciejewo 49, 09-470 Bodzanów

39/B/2007

RiR 7635-42/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid.56, w m. Karwowo Szlacheckie,  topola - 1szt.

13.03.2007r.

Edward Jęczarek, zam. Karwowo Szlacheckie 17, 09-470 Bodzanów

38/B/2007

RiR 7635-33/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid.33/9, w m. Leksyn,  jesion - 7szt.

12.03.2007r.

Henryk Belka, zam. Karwowo Szlacheckie, 09-470 Bodzanów

 

37/B/2007

RiR 7635-30/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 98, w m. Miszewo Murowane, olcha - 3szt., topola - 1szt., wierzba - 1szt.

09.03.2007r.

Sylwester Zygmuntowicz, zam. Płock, ul. Gintera 10/20

36/B/2007

RiR 7635-29/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 122, w m. Wiciejewo, topola - 4szt

09.03.2007r.

Ochotnicza Straż Pożarna, Wiciejewo, 09-470 Bodzanów

35/B/2007

RiR 7660-5/07

dot. wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych,  usuwanie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na obszarze Gminy Bodzanów

09.03.2007r.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGROMAX Zbigniew Głowacki, z/s Niesłuchowo 16, 09-470 Bodzanów 

34/B/2007

RiR 7635-38/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 104, 91, w m. Pepłowo, brzoza - 2szt., topola - 3szt

13.03.2007r.

Franciszek Śwital, zam. Pepłowo 41, 09-470 Bodzanów

33/B/2007

RiR 7635-44/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 296, w m. Wiciejewo, wierzba - 3szt., topola - 1szt.

23.03.2007r.

Marek Cichocki, zam. Wiciejewo 30, 09-470 Bodzanów

32/B/2007

RiR 7635-40/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 80, w m. Kanigowo,  topola - 2szt.

13.03.2007r.

Krzysztof Jarciński, zam. Kanigowo 23, 09-470 Bodzanów

31/B/2007

RiR 7635-37/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2961W Bodzanów-Kępa Polska w m. Gąsewo, topola - 3szt.

13.03.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

30/B/2007

RiR 7635-36/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2961W Bodzanów-Reczyn w m. Karwowo, topola - 1szt., klon - 1szt.

13.03.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

29/B/2007

RiR 7635-35/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, jesion - 1szt.

13.03.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

28/B/2007

RiR 7635-31/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 25, w m. Karwowo Szlacheckie, topola - 1  szt.

12.03.2007r.

Lucyna Lewandowska, zam. Karwowo Szlacheckie, 09-470 Bodzanów

27/B/2007

RiR 7635-71/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 380, w m. Bodzanów, wierzba - 1szt., olcha - 3szt.

31.05.2007r.

Bogdan Tomczak, zam. Chodkowo 16, 09-470 Bodzanów

26/B/2007

RiR 7635-39/07

dz. nr ewid. 48/1, w m. Pepłowo, topola - 6szt.

13.03.2007r.

Marzena Szypszak, zam. Płock, ul. Kurpiowska 1

25/B/2007

RiR 7635-32/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 35, w m. Leksyn, jesion - 6szt.

12.03.2007r.

Leszek Atłaski, zam. Leksyn 32 09-470 Bodzanów

24/B/2007

RiR 7635-25/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, Kłaczkowanie i Białobrzegi, brzoza - 5szt., olcha - 3szt.

22.07.2007r.

Zygmunt Pietrzak, zam. Kłaczkowo 21, 09-470 Bodzanów

23/B/2007

RiR 7635-27/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 47, w m. Miszewo Murowane, topola biała - 1szt.

09.03.2007r.

Władysław Płochocki, zam. Miszewo Murowane, ul. Polna 1, 09-470 Bodzanów

22/B/2007

RiR 7635-26/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, topola - 2szt.

21.02.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

21/B/2007

RiR 7635-24/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 178, 211/1, w m. Reczyn, topola - 2szt., olcha - 5szt.

20.02.2007r.

Ewa Gościcka, zam. Reczyn 20, 09-470 Bodzanów

20/B/2007

RiR 7635-23/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 148, 149, w m. Niesłuchowo, topola - 6szt.

13.03.2007r.

Tadeusz Stefaniak, zam. Niesłuchowo 44, 09-470 Bodzanów

19/B/2007

RiR 7635-10/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 115/27, w m. Cieśle, jesion - 5szt..

15.02.2007r.

Alicja Kijoch, zam. Cieśle 24, 09-470 Bodzanów

18/B/2007

RiR 7635-12/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Miszewo Murowane, wierzba - 1szt.

12.02.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

17/B/2007

RiR 7635-11/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Cieśle, topola - 2szt.

12.02.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

16/B/2007

RiR 7635-14/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 52, w m. Małoszywka, olcha - 3szt., brzoza - 2szt., topola - 3szt.

15.02.2007r.

Paweł Pietrasiak, zam. Małoszywka 5, 09-470 Bodzanów

15/B/2007

RiR 7635-17/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 41/1, 88, 15/1, w m. Krawieczyn, topola - 1szt., wierzba - 4szt.

15.02.2007r.

Maciej Rymarczyk, zam. Krawieczyn 28, 09-470 Bodzanów

14/B/2007

RiR 7660-4/07

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu płockiego

29.01.2007r.

Firma ALBECO Szczepańska sp. j., Sikory 27, gm. Rypin 

13/B/2007

RiR 7660-3/07

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami  niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu płockiego

29.01.2007r.

Firma EkoNaft Sp. z o.o., Trzebinia, ul. Fabryczna 22

12/B/2007

RiR 7635-20/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 648/4  , w m. Bodzanów, jesion - 3szt.

13.03.2007r.

Tadeusz Szymerski, zam. Bodzanów, ul. Grabowskiego 1, 09-470 Bodzanów

11/B/2007

RiR 7635-8/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 215, 155, w m. Reczyn, topola - 1szt., dąb - 1szt., akacja - 2szt., kasztan - 1szt.

12.02.2007r.

Bogdan Kowalski, zam. Stanowo 8, 09-470 Bodzanów

10/B/2007

RiR 7635-6/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 13, w m. Kanigowo, olcha - 4szt.

22.01.2007r.

Marek Pachelski, zam. Kanigowo 9, 09-470 Bodzanów

9/B/2007

RiR 7635-13/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, Małoszywka, olcha - 6, wierzba - 2szt., sosna - 3szt.

15.02.2007r.

Bogusława Dębska, zam. Małoszywka, 09-470 Bodzanów

8/B/2007

RiR 7635-9/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów-Wilkanowo w m. Archutówko, jesion - 1szt.

12.02.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

7/B/2007

RiR 7327-2/07

dot. wydania opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 48/2 w m. Cybulin

11.01.2007r.

Katarzyna Iwanowska, zam. Cybulin 28, 09-470 Bodzanów

6/B/2007

RiR 7635-5/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 7/1, w m. Mąkolin Kolonia, topola - 8szt.

19.01.2007r.

Bogdan Benirowski, zam. Mąkolin Kolonia 4, 09-470 Bodzanów

5/B/2007

RiR 7660-2/07

dot. zaopiniowanie programu gospodarki odpadami  niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie woj. mazowieckiego

23.01.2007r.

Spółka P.P.H.U. ABBA-EKOMED Sp. z o.o., ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń

4/B/2007

RiR 7635-3/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, akacja - 1szt., wierzba - 1szt.

09.01.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

3/B/2007

RiR 7635-2/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, jesion - 2szt.

09.01.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

2/B/2007

RiR 7635-1/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Niesłuchowo, klon - 1szt.

09.01.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

1/B/2007

RiR 7635-19/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 136/2, w m. Pepłowo, olcha - 1szt., topola biała - 2szt.

13.03.2007r.

Renata Bartkowska, zam. Płock, ul. Kochanowskiego 13B m32

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 2756