Formularz B 2007 cz.2

Nr karty

Nazwa dokumentu

Zakres przedmiotowy

Data dokumentu

Podmiot

131/B/2007

RiR 7327-103/07

dot. wydania opinii lokalizacyjnej dla  inwestycji pn.: budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków PLASTERPUR z drenażem rozsączającym na działce o nr 20 w m. Chodkowo

11.12.2007r.

Dariusz Grudny, zam. Chodkowo 20, 09-470 Bodzanów

130/B/2007

RiR 7624-17/07-09

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw, budynku wraz ze sklepem, barem, warsztatem, myjnią i zjazdem z drogi powiatowej na działkach nr 125/4, 125/6, w m. Nowe Miszewo, gm. Bodzanów (zjazd na drogę pow. 31225),

---------------

Mariusz Lisiecki, zam. Nowe Miszewo, ul. Północna 6, 09-470 Bodzanów

129/B/2007

RiR 7635-120/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2946W Golanki Dolne-Leksyn, wierzba - 2szt., jesion - 1szt., kasztanowiec - 1szt.

15.11.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

128/B/2007

RiR 7635-118/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 157 w m. Białobrzegi, topola - 3szt.15.11.2007r.

Stanisław Krakowski, zam. Płock, ul. Jesienna 12/10

127/B/2007

RiR 7635-119/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 139/33 w m. Chodkowo, modrzew - 2szt.

16.11.2007r.

Stanisław Kalinowski, zam. Chodkowo, ul. Akacjowa 1, 09-470 Bodzanów

126/B/2007

RiR 7635-121/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 22/2 w m. Cybulin, topola - 6szt.

20.11.2007r.

Dariusz Jędrzejak, zam. Orszymowo 80, 09-460 Mała Wieś

125/B/2007

RiR 7635-123/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, Kanigowo, topola - 2szt.

20.11.2007r.

Danuta Podwiązka, zam. Kanigowo, 09-470 Bodzanów

124/B/2007

RiR 7635-122/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 106/2 w m. Pepłowo, akacja - 4szt.

20.11.2007r.

Jerzy Pietrzak, zam. Pepłowo 43, 09-470 Bodzanów

123/B/2007

RiR 7635-112/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, Cieśle, olcha - 6szt.

09.11.2007r.

Bogdan Jaworski, zam. Cieśle 76, 09-470 Bodzanów

122/B/2007

RiR 7624-16/07-08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Stanowo (dz. nr 44/13), gm. Bodzanów

07.02.2008r.

Wójt Gminy Bodzanów

121/B/2007

RiR 7624-15/07-08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Stanowo (dz. nr 36 i 49), gm. Bodzanów

07.02.2008r.

Wójt Gminy Bodzanów

120/B/2007

RiR 7624-13/07-08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Ramutówko, gm. Bodzanów

07.02.2008r.

Wójt Gminy Bodzanów

119/B/2007

RiR 7624-12/07-08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Pepłowo, gm. Bodzanów

07.02.2008r.

Wójt Gminy Bodzanów

118/B/2007

RiR 7635-115/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Niesłuchowo, klon - 1szt., akacja - 1szt., jesion - 8szt.

09.11.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

117/B/2007

RiR 7635-113/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-Mąkolin-Rogowo w m. Łętowo, topola - 2szt.

09.11.2007r.Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

116/B/2007

RiR 7635-116/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi krajowej nr 62 na  odcinku Płock-Wyszogród, wierzba - 1szt., topola - 27szt.

09.11.2007r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Warszawie, rejon w Płocku, Radzanowo, Ślepkowo Szlacheckie 22

115/B/2007

RiR 7635-124/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 166, 167 w m. Chodkowo, brzoza - 8szt., jesion - 3szt.

20.11.2007r.

Danuta Zyznowska, zam. Chodkowo 9, 09-470 Bodzanów

114/B/2007

RiR 7635-114/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, topola - 2szt.

09.11.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

113/B/2007

RiR 7624-11/07-08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu produkcyjnego wraz ze zjazdem z drogi powiatowej na dz. nr 270 w m. Borowice

11.02.2008r.

ZPU ZAMET Ryszard Zabielski, Słupno, ul. Akacjowa 8

112/B/2007

RiR 7635-125/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 539/2 w m. Białobrzegi, topola - 6szt.

27.11.2007r.

Urszula Chała, zam. Białobrzegi 2, 09-470 Bodzanów

111/B/2007

RiR 7635-109/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 48/1, w m. Pepłowo, dąb - 4szt.

03.10.2007r.

Marzena Szypszak, zam. Płock, ul. Kurpiowska 1

110/B/2007

RiR 7635-108/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 200, w m. Wiciejewo, topola - 3szt.

03.10.2007r.

Krzysztof Kędzierski, zam. Wiciejewo 34, 09-470 Bodzanów

109/B/2007

RiR 7635-103/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 22/1, w m. Mąkolin, wierzba - 15szt., olcha - 5szt.

12.09.2007r.

Marek Żaczek, zam. Nowe Święcice 27, 09-460 Mała Wieś

108/B/2007

RiR 7635-104/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, Bodzanów, jarząb - 1szt.

04.10.2007r.

Posterunek Policji w Bodzanowie, ul. Głowackiego 13, 09-470 Bodzanów

107/B/2007

RiR 7624-10/07-08

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rekultywacja składowiska odpadów Łysa Góra, gm. Bodzanów

17.03.2008r.Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

106/B/2007

RiR 7660-9/07


dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami  niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu płockiego

04.09.2007r.

P.H.U. EKO FLORA Sp. z o.o. Kowalewo Pomorskie, ul. Brodnicka 1

105/B/2007

RiR 7635-105/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 437/1, w m. Bodzanów, klon - 3szt.

03.10.2007r.

Zdzisław Krystek, zam. Mała Wieś, ul. Lipowa 7

104/B/2007

RiR 7635-102/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 55, w m. Łętowo, jesion - 1szt.

06.09.2007r.

Sławomir Ambroziak, zam. Łętowo, 09-470 Bodzanów

103/B/2007

RiR 7635-100/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, grab - 1szt.

06.09.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

102/B/2007

RiR 7635-98/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Gąsewo, topola - 1szt.

06.09.2007r. (wpł. 03.09.2007r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

101/B/2007

RiR 7635-106/07

dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 65/3, w m. Pepłowo, topola - 10szt.

18.09.2007r.

Piotr Jadczak, zam. Pepłowo 72, 09-470 Bodzanów

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 2406