Formularz A cz.2

127/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 36, w m. Białobrzegi, sosna - 20szt.

06.05.2009r.

Dariusz Kocięcki, zam. ul. Szlachecka 110, 09-410 Nowe Gulczewo i Jarosław Chmielewski, zam. ul. Łamana 10, 09-410 Płock

126/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 35/14, w m. Białobrzegi, sosna - 20szt.

28.04.2009r.

Tomasz Szczupakowski, zam. ul. Dworcowa 12 m.29, 09-402 Płock

125/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 146, w m. Reczyn, topola - 1szt., olcha - 6szt.

28.04.2009r.

Stanisław Szymański, zam. Karwowo Szlacheckie 30, 09-470 Bodzanów  

124/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 119/1, w m. Chodkowo Działki, świerk - 8szt.

27.04.2009r.

Stanisław Kołodziejski, zam. Chodkowo Działki, ul. Długa 26, 09-470 Bodzanów

123/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 68, w m. Małoszewo, topola - 2szt., wierzba - 1szt.

24.04.2009r.

Jan Koziczyński, zam. Małoszewo 17, 09-470 Bodzanów

122/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Cybulin, jesion - 2szt.

23.04.2009r. (wpł. 27.04.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

121/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 98, w m. Bodzanów, olcha - 5szt., wierzba - 1szt.

23.04.2009r.

Ryszard Bauman, zam. ul. Zaścianek 6, 09-402 Płock

120/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 10/3, w m. Małoszywka, akacja - 1szt., klon - 1szt., lipa - 3szt., świerk - 2szt.

23.04.2009r.

Stanisław Janiszewski, zam. Małoszywka 19, 09-470 Bodzanów

119/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 16 i 36, w m. Miszewko, klon - 2szt.

20.04.2009r.

Honorata Caban, zam. Miszewko 26, 09-470 Bodzanów

118/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 36, w m. Białobrzegi, sosna - 15szt.

17.04.2009r.

Dariusz Kocięcki, zam. ul. Szlachecka 110, 09-410 Nowe Gulczewo

117/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 84, w m. Cieśle, olcha - 6szt.

14.04.2009r.

Karol Rybicki, zam. Cieśle 47, 09-470 Bodzanów

116/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 63, w m. Cieśle, topola - 1szt., wierzba - 1szt.

14.04.2009r.

Wioletta Kłosińska, zam. Nakwasin 23, 09-460 Mała Wieś

115/A/2009

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedsięwzięcie pn.: Produkcja i reglanulacja folii PE na działce o nr ewid. 88/1 w m. Łętowo, gm. Bodzanów

15.04.2009r.

PPHU ROLPOT Sp. Jawna Królewski i Panek, ul. Wyszogrodzka 21c, 09-402 Płock

114/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 39, w m. Miszewko, akacja - 3szt., brzoza - 1szt.

15.04.2009r.

Teresa Szmulewicz, zam. Miszewko 23, 09-470 Bodzanów

113/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 630, w m. Bodzanów, magnolia - 1szt.

09.04.2009r.

Beata Chojnacka, zam. Bodzanów, ul. Mickiewicza 18, 09-470 Bodzanów

112/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 18, w m. Pepłowo, wierzba - 2szt., brzoza - 2szt.

09.04.2009r.

Barbara Lewandowska, zam. Pepłowo 81, 09-470 Bodzanów

111/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 52, 54, w m. Ramutówko, olcha - 4szt., wierzba - 3szt.

09.04.2009r.

Krystyna Kołodziejska, zam. Cekanowo, ul. Lazurowa 6, 09-472 Słupno

110/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn, jesion - 1szt.

02.04.2009r. (wpł. 06.04.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

109/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Parkoczewo, jesion - 2szt.

02.04.2009r. (wpł. 06.04.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

108/A/2009

wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej 

inwestycja pn.: budowa  oczyszczalni drenażowej WOBET-HYDRET, dz. nr ewid. 27/30 i 27/31, w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

02.04.2009r.

Janusz i Bożena Milewscy, zam. ul. 11-go Listopada 7 m12, 09-402 Płock

107/A/2009

wniosek o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami

odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie powiatu płockiego

01.04.2009r. (wpł. 02.04.2009r.)

HSE BHP SECURITY MAXABUD, ul. Cedrowa 15, 09-408 Płock

106/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 108/2, w m. Pepłowo, brzoza - 3szt., olcha - 3szt.

06.04.2009r.

Zdzisław Pięta, zam. Nowe Miszewo, ul. Wschodnia 6, 09-470 Bodzanów

105/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2945W Święcieniec-Kanigowo w m. Pepłowo, głóg - 1szt., topola - 1szt.

01.04.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

104/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 43, w m. Miszewko, lipa - 2szt., klon - 3szt.

30.03.2009r.

Ewa Adamkiewicz, zam. Miszewko 20, 09-470 Bodzanów

103/A/2009

wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bodzanów

26.03.2009r. (wpł. 31.03.2009r.)

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock

102/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 138, 150/1, w m. Chodkowo, akacja - 10szt.

24.03.2009r.

Zdzisław Nowacki, zam. Chodkowo, ul. Słoneczna 6, 09-470 Bodzanów

101/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 154/3, w m. Niesłuchowo, świerk - 4szt.

24.03.2009r.

Stanisław Maciejewski, zam. Niesłuchowo 49, 09-470 Bodzanów

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 2280