Formularz B cz.3

283/B/2009

RiR 730-183/09

dot. zaopiniowania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na odkrywkowym wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego (piasku), zlokalizowanego na terenie  działki o nr ewid. 86/2 w m. Pepłowo

 16.12.2009r.

OLMARK Marek Ujazda, ul. Fiołkowa 1, Cekanowo, 09-472 Słupno

282/B/2009

RiR 7635-262/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 31/8 w m. Białobrzegi, sosna - 5szt.

07.01.2010r.

Krystyna Kołodziejska, zam. Cekanowo, ul. Lazurowa 6, 09-472 Słupno

281/B/2009

RiR 7635-261/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 347/2, 573, 629 w m. Kępa Polska, topola - 3szt., wierzba - 4szt., olcha - 4szt.

05.01.2010r.

Andrzej Grączewski, zam. Kępa Polska 76, 09-470 Bodzanów

280/B/2009

RiR 7635-259/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 90/1 w m. Nowe Kanigowo, wierzba - 4szt.

29.12.2009r.

Sławomir Marciniak, zam. Nowe Kanigowo 44, 09-470 Bodzanów

279/B/2009

RiR 7635-258/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 43/19 w m. Nowe Miszewo, topola - 2szt.

21.12.2009r.

Paweł Kłosiński, zam. Nowe Miszewo, ul. Wiatraczna 2, 09-470 Bodzanów

278/B/2009

RiR 7635-257/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 47, 147 w m. Wiciejewo, topola - 3szt., olcha - 2szt.

16.12.2009r.

Zdzisław Kruk, zam. Bodzanów, ul. Sienkiewicza 9, 09-470 Bodzanów

277/B/2009

RiR 7635-256/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 704/32 w m. Bodzanów, olcha - 2szt.

16.12.2009r.

Mirosław Stańczyk, zam. Chodkowo, ul. Górna 5, 09-470 Bodzanów

276/B/2009

RiR 7635-255/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 90 w m. Pepłowo, wierzba - 2szt., olcha - 4szt.

16.12.2009r.

Andrzej Grabarczyk, zam. Pepłowo 42, 09-470 Bodzanów

275/B/2009

RiR 7635-254/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

15.12.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

274/B/2009

RiR 7635-253/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 68 w m. Stanowo, olcha - 6szt.

15.12.2009r.

Jacek Krzemiński, zam. Stanowo 7, 09-470 Bodzanów

273/B/2009

RiR 7635-252/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 29/1, 54/1 w m. Mąkolin Kolonia, akacja - 2szt., wierzba - 1szt.

15.12.2009r.

Wojciech Sałata, zam. Mąkolin Kolonia 17, 09-470 Bodzanów

272/B/2009

RiR 7635-251/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 77 w m. Małoszewo,  olcha - 2szt., akacja - 1szt., wierzba - 2szt.

15.12.2009r.

Ryszard Gawliński, zam. Małoszewo 9, 09-470 Bodzanów

271/B/2009

RiR 7635-250/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 163/3 w m. Chodkowo,  topola - 2szt., akacja - 1szt.

15.12.2009r.

Jarosław Jasiński, zam. Chodkowo, ul. Wiejska 7, 09-470 Bodzanów

270/B/2009

RiR 7635-249/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 7 w m. Chodkowo,  akacja - 4szt.

15.12.2009r.

Renata Fabisiak, zam. Chodkowo 10, 09-470 Bodzanów

269/B/2009

RiR 7635-248/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 57 w m. Gąsewo, klon - 2szt.

15.12.2009r.

Tadeusz Kalinowski, zam. Gąsewo 25, 09-470 Bodzanów

268/B/2009

RiR 7635-247/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 20 w m. Chodkowo, akacja - 5szt.

15.12.2009r.

Dariusz Grudny, zam. Chodkowo 20, 09-470 Bodzanów

267/B/2009

RiR 7635-246/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 96 w m. Bodzanów, olcha - 5szt.

15.12.2009r.

Janina i Jerzy Maliccy, zam. Bodzanów, ul. Nadrzeczna 1, 09-470 Bodzanów

266/B/2009

RiR 7635-245/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 201 w m. Wiciejewo, topola - 3szt.

15.12.2009r.

Krzysztof Kędzierski, zam. Wiciejewo 34, 09-470 Bodzanów

265/B/2009

RiR 7635-244/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 15 w m. Mąkolin Kolonia, akacja - 1szt., wierzba - 1szt.

15.12.2009r.

Krystyna Tomasik, zam. Mąkolin Kolonia 11, 09-470 Bodzanów

264/B/2009

RiR 7635-243/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 39, 56 w m. Małoszywka, wierzba - 2szt.

10.12.2009r.

Zbigniew Fabjaniak, zam. Małoszywka 6, 09-470 Bodzanów

263/B/2009

RiR 7635-242/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 49 w m. Łagiewniki topola - 3szt.

04.12.2009r.

Sławomir Zieliński, zam. Łagiewniki 27, 09-470 Bodzanów

262/B/2009

RiR 7635-240/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 30/8 w m. Chodkowo, topola - 1szt., olcha - 2szt.

02.12.2009r.

Elżbieta Rakowska, zam. Chodkowo, ul. Wiosenna 2, 09-470 Bodzanów

261/B/2009

RiR 7635-239/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 21/3 w m. Stanowo, olcha - 5szt.

01.12.2009r.

Zofia Maciejewska, zam. Stanowo 2, 09-470 Bodzanów, Mariusz Maciejewski, zam. Stanowo 2, 09-470 Bodzanów

260/B/2009

RiR 7635-238/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 91  w m. Krawieczyn, wierzba - 2szt.

01.12.2009r.

Andrzej Lechowski, zam. Chodkowo 24, 09-470 Bodzanów

259/B/2009

RiR 7635-237/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 52 w m. Małoszywka, olcha - 3szt., klon - 2szt.

01.12.2009r.

Paweł Pietrasiak, zam. Małoszywka 5, 09-470 Bodzanów

258/B/2009

RiR 7635-236/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 110  w m. Kłaczkowo, wierzba - 3szt.

01.12.2009r.

Lech Karczmarczyk, zam. Kłaczkowo 3, 09-470 Bodzanów

257/B/2009

RiR 7635-235/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 437  w m. Kępa Polska, wierzba - 2szt., olcha - 2szt., topola - 1szt..

01.12.2009r.

Bogdan Dąbrowski, zam. Kępa Polska 103, 09-470 Bodzanów

256/B/2009

RiR 7635-234/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 250, 167, 289  w m. Białobrzegi, wierzba - 5szt., olcha - 8szt., topola - 5szt.

03.12.2009r.

Grzegorz Świderski, zam. Borowice 49, 09-470 Bodzanów

255/B/2009

RiR 7635-233/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 119  w m. Cieśle, wierzba - 3szt., olcha - 1szt.

01.12.2009r.

Janina Borowska, zam. Cieśle 5, 09-470 Bodzanów

254/B/2009

RiR 7635-232/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 273  w m. Białobrzegi, olcha - 6szt.

01.12.2009r.

Jadwiga Kołodziejska, zam. Białobrzegi 37, 09-470 Bodzanów

253/B/2009

 

RiR 7635-231/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 176  w m. Białobrzegi, olcha - 8szt.

01.12.2009r.

Henryk Koper, zam. Łagiewniki 30, 09-470 Bodzanów

252/B/2009

RiR 7635-230/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 16/1, 16/2, 22/1  w m. Mąkolin, olcha - 4szt.

01.12.2009r.

Marek Żaczek, zam. Nowe Święcice 27, 09-460 Mała Wieś

251/B/2009

RiR 7635-229/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 208/1  w m. Leksyn, olcha - 4szt., wierzba - 3szt.

01.12.2009r.

Janina Latarska, zam. Golanki Górne 20, 09-452 Blichowo

250/B/2009

RiR 7635-228/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 159  w m. Pepłowo i dz. nr ewid. 3/3 w m. Kanigowo, topola biała - 1szt., wierzba - 1szt.

30.11.2009r.

Dariusz Młodziejewski, zam. Pepłowo 73, 09-470 Bodzanów

249/B/2009

RiR 7635-227/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, topola - 1szt.

26.11.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

248/B/2009

RiR 7635-226/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Chodkowo, akacja - 1szt., klonojesion - 2szt.

26.11.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

247/B/2009

RiR 7635-223/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 82/2, 82/4,  w m. Cybulin, akacja - 3szt.

25.11.2009r.

Zdzisław Kacprzak, zam. Cybulin 11, 09-470 Bodzanów

246/B/2009

RiR 7635-222/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 78/82,  w m. Chodkowo, świerk - 1szt.

25.11.2009r.

Grzegorz Potorski, zam. Żuromin, ul. Gen. Andersa 9

245/B/2009

RiR 7635-221/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 113/1,  w m. Pepłowo, akacja - 1szt., topola - 1szt., wierzba - 3szt., topola biała - 1szt.

25.11.2009r.

Zofia Topyła, zam. Warszawa, ul. Dembego 7/57

244/B/2009

RiR 7635-220/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 24,  w m. Wiciejewo,  jesion - 2szt., akacja - 3szt.

24.11.2009r.

Ireneusz Kudła, zam. Wołowa 9, 09-454 Bulkowo

243/B/2009

RiR 7635-219/09

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 176/4,  w m. Cieśle,  olcha - 7szt.

20.11.2009r.

Karol Rybicki, zam. Cieśle 47, 09-470 Bodzanów

242/B/2009

RiR 7635-218/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 471,  w m. Cieśle, wierzba - 3szt., olcha - 2szt.

09.11.2009r.

Janina Rybicka, zam. Cieśle 37, 09-470 Bodzanów

241/B/2009

RiR 7635-217/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 424/2,  w m. Cieśle, wierzba - 1szt.

20.11.2009r.

Włodzimierz Rokicki, zam.  Cieśle 71, 09-470 Bodzanów

240/B/2009

RiR 7635-216/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 397,  w m. Cieśle, wierzba - 8szt.

20.11.2009r.

Stanisław Szymański, zam. Cieśle 50, 09-470 Bodzanów

239/B/2009

RiR 7635-212/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 39 i 56,  w m. Małoszywka, wierzba - 2szt., topola - 1szt., olcha - 4szt.

20.11.2009r.

Zbigniew Fabjaniak, zam. Małoszywka 6, 09-470 Bodzanów

238/B/2009

RiR 7635-211/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 87/1,  w m. Gromice, świerk - 3szt., topola biała - 1szt.

18.11.2009r.

Dariusz Majorkiewicz, zam. Gromice 7, 09-454 Bulkowo

237/B/2009

RiR 7635-200/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 56,  w m. Karwowo Szlacheckie, wierzba - 2szt., akacja - 3szt.

05.11.2009r.

Edward Jęczarek, zam. Karwowo Szlacheckie 17, 09-470 Bodzanów

236/B/2009

RiR 7635-199/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 69,  w m. Karwowo Szlacheckie, brzoza - 1szt.

05.11.2009r.

Cezary Olczak, zam. Karwowo Szlacheckie 27, 09-470 Bodzanów

235/B/2009

RiR 730-155/09

dot. uzgodnienia wygaśnięcia koncesji na działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania geologicznego złoża kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego - piasku ze żwirem), zlokalizowanego na części nieruchomości nr ewid. 18, w m. Małoszywka

20.10.2009r.

PETER-GUM s.c. Petera Zenon i Spółka, ul. Wiosenna 1, 09-410 Płock

234/B/2009

RiR 730-137/09

dot. uzgodnienia wygaśnięcia koncesji na działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania geologicznego złoża kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego - piasku), zlokalizowanego na części nieruchomości nr ewid. 86/2, w m. Pepłowo

05.10.2009r.

OLMARK Marek Ujazda, ul. Fiołkowa 1, Cekanowo, 09-472 Słupno

233/B/2009

RiR 7327-150/09

 

dot. opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na dz. nr ewid. 810, 813, w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

21.10.2009r.

Rafał Kamiński, zam. ul. Otolińska 5/46, 09-407 Płock

232/B/2009

RiR 7635-225/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Nowe Miszewo, jesion - 2szt.

26.11.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

231/B/2009

RiR 7635-224/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, klonojesion - 1szt., jesion - 1szt., klon - 1szt.

26.11.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

230/B/2009

RiR 7635-215/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 24/2,  w m. Reczyn, olcha - 3szt., topola - 1szt.

20.11.2009r.

Grzegorz Grzelak, zam. Reczyn 2, 09-470 Bodzanów

229/B/2009

RiR 7635-214/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 38/10,  w m. Garwacz, brzoza - 8szt.

20.11.2009r.

Dawid Jarzyński, zam. Garwacz 28, 09-470 Bodzanów

228/B/2009

RiR 7635-210/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 14/5, 14/6, 15/5, 15/6, w m. Białobrzegi, topola - 2szt., brzoza - 2szt.

16.11.2009r.

Elżbieta Otulak-Rudzka, zam. ul. Hubalczyków 11, 09-400 Płock

227/B/2009

RiR 7635-208/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 520, 544, w m. Białobrzegi, topola biała - 6szt., olcha - 10szt., wierzba - 5szt., sosna - 10szt., lipa - 1szt., akacja - 1szt.

06.11.2009r.

Marianna Bartnicka, zam. Białobrzegi 60, 09-470 Bodzanów

226/B/2009

RiR 7635-207/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 629, 347/2, 573, w m. Kępa Polska, topola - 3szt., olcha - 6szt., wierzba - 4szt.

06.11.2009r.

Andrzej Grączewski, zam. Kępa Polska 76, 09-470 Bodzanów

225/B/2009

RiR 7635-206/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 563, w m. Białobrzegi, modrzew - 2szt.

06.11.2009r.

Agnieszka i Cezary Bezel, zam. ul. Łomżyńska 7, 09-408 Płock

224/B/2009

RiR 7635-201/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo-Bodzanów w m. Garwacz, akacja - 1szt.

05.11.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

223/B/2009

RiR 7635-198/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 177/2,  w m. Mąkolin, kasztan - 2szt.

05.11.2009r.

Marek Cieśliński, zam. Mąkolin 24, 09-470 Bodzanów

222/B/2009

RiR 7635-197/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 702, w m. Bodzanów, topola - 1szt., wierzba - 3szt., olcha - 3szt.

05.11.2009r.

Stanisław Budek-Owczarzak, zam. Bodzanów, ul. Świerczewskiego 16, 09-470 Bodzanów

221/B/2009

RiR 7635-196/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 10/2, w m. Małoszywka, świerk - 4szt., brzoza - 1szt.

05.11.2009r.

Krystyna Paczkowska, zam. Małoszywka 20, 09-470 Bodzanów

220/B/2009

RiR 7635-193/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 28/2, 28/3 w m. Mąkolin, brzoza - 2szt., jesion - 4szt.

29.10.2009r.

Piotr Zakrzewski, zam. Mąkolin 58, 09-470 Bodzanów

219/B/2009

RiR 7635-192/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 16/1, w m. Gromice, olcha - 4szt., brzoza - 4szt., jesion - 2szt.

29.10.2009r.

Aldona Sobótka, zam. Gromice 2, 09-454 Bulkowo

218/B/2009

RiR 7635-191/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 26, w m. Nowe Kanigowo, olcha - 4szt.

29.10.2009r.

Witold Gierwatowski, zam. Nowe Kanigowo 29, 09-470 Bodzanów

217/B/2009

RiR 7635-190/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 286, w m. Bodzanów, wierzba - 3szt.

29.10.2009r.

Dariusz i Ewa Grudni, zam. Chodkowo 20, 09-470 Bodzanów

216/B/2009

RiR 7635-186/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów w m. Bodzanów, klonojesion - 2szt.

02.11.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

215/B/2009

RiR 7635-185/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, klonojesion - 16szt., lipa - 2szt., głóg - 5szt.

02.11.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

214/B/2009

RiR 7635-184/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 39, 40, w m. Osmolinek, olcha - 3szt.

28.10.2009r.

Wiesław Sepioło, zam. Osmolinek 10, 09-470 Bodzanów

213/B/2009

RiR 7635-183/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 317, w m. Bodzanów, olcha - 3szt., wierzba - 1szt.

28.10.2009r.

Paweł Szelągowski, zam. Chodkowo, ul. Południowa 12, 09-470 Bodzanów

212/B/2009

RiR 7635-182/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 213/2, w m. Borowice, akacja - 3szt., jesion - 1szt.

23.10.2009r.

Jan Miszczyński, zam. ul. Mickiewicza 23/98, 09-402 Płock

211/B/2009

RiR 7635-181/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 45, w m. Wiciejewo, olcha - 3szt.

19.10.2009r.

Dominik Golis, zam. Wiciejewo 42, 09-470 Bodzanów

210/B/2009

RiR 7635-180/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 90, w m. Wiciejewo, kasztan - 1szt.

19.10.2009r.

Andrzej Bezel, zam. Wiciejewo 7, 09-470 Bodzanów

209/B/2009

RiR 7635-179/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 21/2, w m. Mąkolin Kolonia, jesion - 1szt.

14.10.2009r.

Michał Klucznik, zam. Mąkolin Kolonia 23, 09-470 Bodzanów

208/B/2009

RiR 7635-177/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2961W Bodzanów-Reczyn w m. Chodkowo, topola - 1szt.

13.10.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

207/B/2009

RiR 7635-176/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

13.10.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

206/B/2009

RiR 7635-175/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-Mąkolin-Rogowo w m. Łętowo, topola - 2szt.

13.10.2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

205/B/2009

RiR 7327-132/09 

dot. opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na dz. nr ewid. 118/3, w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

02.10.2009r.

Marian Stelmach, zam. ul. Wańkowicza 37, 09-410 Płock

204/B/2009

RiR 7660-15/09

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami, prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

 23.09.2009r.

PPHU ROLPOT s.j. Królewski i Panek, ul. Wyszogrodzka 21C, 09-402 Płock

203/B/2009

RiR 7660-16/09

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami, odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie powiatu płockiego

28.09.2009r.

PHU PIOTR

Piotr Jaczyński, ul. Warszawska 38B, 05-084 Leszno

202/B/2009

RiR 7660-14/09

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami, prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów

16.09.2009r.

ZIELONY OGRÓD Sp. z o.o., ul. Pocztowa 4, 09-472 Słupno

201/B/2009

RiR 7635-213/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 146, 120, w m. Kłaczkowo, wierzba - 6szt., brzoza - 1szt.

20.11.2009r.

Dariusz Szmulewicz, zam. Kłaczkowo 12, 09-470 Bodzanów

200/B/2009

RiR 7635-205/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 422/3, w m. Kępa Polska, wierzba - 2szt.

06.11.2009r.

Stanisław Sobolewski, zam. ul. Wiosenna 3 m9, 03-749 Warszawa

199/B/2009

RiR 7635-204/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 727, w m. Białobrzegi, świerk - 3szt.

06.11.2009r.

Andrzej Lemański, zam. ul. Piasta Kołodzieja 5/14, 09-400 Płock

198/B/2009

RiR 7635-195/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 63, w m. Cybulin, topola - 2szt., brzoza - 1szt.

05.11.2009r.

Tadeusz Kompiński, zam. Cybulin 9, 09-470 Bodzanów

197/B/2009

RiR 7635-194/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 83/2, w m. Garwacz, brzoza - 5szt.

05.11.2009r.

Anna i Zenon Petera, zam. Płock, ul. Wiosenna 1

196/B/2009

RiR 7635-189/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 177/2, w m. Mąkolin, lipa - 1szt.

29.10.2009r.

Marek Cieśliński, zam. Mąkolin 24, 09-470 Bodzanów

195/B/2009

RiR 7635-188/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 78, w m. Kanigowo, wierzba - 1szt.

29.10.2009r.

Ilona Winiarek, zam. Kanigowo 11, 09-470 Bodzanów

194/B/2009

RiR 7635-187/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 86/1, w m. Leksyn, topola - 3szt.

29.10.2009r.

Stanisław Wójcik, zam. Leksyn 29, 09-470 Bodzanów

193/B/2009

RiR 7635-178/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 42, 44, w m. Krawieczyn, olcha - 4szt.

14.10.2009r.

Dariusz Koper, zam. Krawieczyn 17, 09-470 Bodzanów

192/B/2009

RiR 7635-174/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 818, w m. Bodzanów, tuja - 2szt.

06.10.2009r.

Teresa Grabarczyk, zam. Bodzanów, ul. Nałkowskiej 8, 09-470 Bodzanów

191/B/2009

RiR 7635-173/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 58/2, w m. Stanowo, olcha - 6szt.

06.10.2009r.

Stanisław Orysiak, zam. Krawieczyn 14, 09-470 Bodzanów

190/B/2009

RiR 7635-172/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 148, w m. Chodkowo, klon - 1szt.

06.10.2009r.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP, Bodzanów, Pl. Kościuszki 1, 09-0470 Bodzanów

189/B/2009

RiR 7635-168/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 182, 188, w m. Małoszywka, wierzba - 3szt.

18.09.2009r.

Janusz Dybiec, zam. Barcikowo, 09-472 Słupno

188/B/2009

RiR 7635-209/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 16/3, w m. Białobrzegi, brzoza - 1szt., topola - 4szt.

16.11.2009r.

Emilia Oraczewska, zam. Białobrzegi, ul. Wiosenna 30, 09-470 Bodzanów

187/B/2009

RiR 7635-169/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 12, w m. Cybulin, topola - 1szt.

23.09.2009r.

Maria Kacprzak, zam. Stare Święcice 10, 09-454 Bulkowo

186/B/2009

RiR 7635-170/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 22, w m. Małoszywka, olcha - 12szt., wierzba - 3szt., topola - 3szt.

23.09.2009r.

Anna i Zenon Petera, zam. Płock, ul. Wiosenna 1

185/B/2009

RiR 7635-167/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 21/2, w m. Małoszywka, olcha - 9szt., wierzba - 3szt., topola - 4szt.

01.09.2009r.

Anna i Zenon Petera, zam. Płock, ul. Wiosenna 1

184/B/2009

RiR 7635-161/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 566/3, w m. Białobrzegi, sosna - 4szt.

28.08.2009r.

Kazimierz Głowala, zam. Ostrołęka, ul. Hallera 16 m.40

183/B/2009

RiR 7635-160/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 63/9, w m. Nowe Kanigowo, wierzba - 1szt.

28.08.2009r.

Krzysztof Grabowicz, zam. Ramutowo 30, 09-472 Słupno

182/B/2009

RiR 7635-166/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 10, w m. Cybulin, jesion - 1szt.

01.09.2009r.

Paweł Kucharski, zam. Cybulin 36, 09-470 Bodzanów

181/B/2009

RiR 7635-203/09

 

dot. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 249/6, w m. Białobrzegi, wierzba - 1szt.

06.11.2009r.

Barbara Siperek, zam. Białobrzegi 24, 09-470 Bodzanów

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 2540