Formularz A cz.4

280/A/2009

wniosek o zaopiniowanie koncesji

wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na odkrywkowym wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego (piasku), zlokalizowanego na terenie  działki o nr ewid. 86/2 w m. Pepłowo

14.12.2009r. (wpł. 15.12.2009r.)

OLMARK Marek Ujazda, ul. Fiołkowa 1, Cekanowo, 09-472 Słupno

279/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 31/8 w m. Białobrzegi, sosna - 5szt.

30.12.2009r.

Krystyna Kołodziejska, zam. Cekanowo, ul. Lazurowa 6, 09-472 Słupno

278/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 347/2, 573, 629 w m. Kępa Polska, topola - 10szt., wierzba - 10szt., olcha - 10szt.

30.12.2009r.

Andrzej Grączewski, zam. Kępa Polska 76, 09-470 Bodzanów

277/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 90/1 w m. Nowe Kanigowo, wierzba - 9szt.

28.12.2009r.

Sławomir Marciniak, zam. Nowe Kanigowo 44, 09-470 Bodzanów

276/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 43/19 w m. Nowe Miszewo, topola - 2szt.

17.12.2009r.

Paweł Kłosiński, zam. Nowe Miszewo, ul. Wiatraczna 2, 09-470 Bodzanów

275/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 47, 147 w m. Wiciejewo, topola - 5szt., olcha - 5szt.

16.12.2009r.

Zdzisław Kruk, zam. Bodzanów, ul. Sienkiewicza 9, 09-470 Bodzanów

274/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 704/32 w m. Bodzanów, olcha - 2szt.

15.12.2009r.

Mirosław Stańczyk, zam. Chodkowo, ul. Górna 5, 09-470 Bodzanów

273/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 90 w m. Pepłowo, wierzba - 2szt., olcha - 10szt.

16.12.2009r.

Andrzej Grabarczyk, zam. Pepłowo 42, 09-470 Bodzanów

272/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

04.12.2009r. (wpł. 14.12.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

271/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 68 w m. Stanowo, olcha - 6szt.

14.12.2009r.

Jacek Krzemiński, zam. Stanowo 7, 09-470 Bodzanów

270/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 29/1, 54/1 w m. Mąkolin Kolonia, akacja - 2szt., wierzba - 1szt.

10.12.2009r.

Wojciech Sałata, zam. Mąkolin Kolonia 17, 09-470 Bodzanów

269/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 77 w m. Małoszewo,  olcha - 5szt., akacja - 1szt., wierzba - 5szt.

09.12.2009r.

Ryszard Gawliński, zam. Małoszewo 9, 09-470 Bodzanów

268/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 163/3 w m. Chodkowo,  topola - 2szt., akacja - 1szt.

08.12.2009r.

Jarosław Jasiński, zam. Chodkowo, ul. Wiejska 7, 09-470 Bodzanów

267/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 7 w m. Chodkowo,  akacja - 4szt.

08.12.2009r.

Renata Fabisiak, zam. Chodkowo 10, 09-470 Bodzanów

266/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 57 w m. Gąsewo, klon - 2szt.

07.12.2009r.

Tadeusz Kalinowski, zam. Gąsewo 25, 09-470 Bodzanów

265/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 20 w m. Chodkowo, akacja - 5szt.

03.12.2009r.

Dariusz Grudny, zam. Chodkowo 20, 09-470 Bodzanów

264/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 96 w m. Bodzanów, olcha - 12szt.

02.12.2009r.

Janina i Jerzy Maliccy, zam. Bodzanów, ul. Nadrzeczna 1, 09-470 Bodzanów

263/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 201 w m. Wiciejewo, topola - 3szt.

02.12.2009r.

Krzysztof Kędzierski, zam. Wiciejewo 34, 09-470 Bodzanów

262/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 15 w m. Mąkolin Kolonia, akacja - 1szt., wierzba - 1szt.

01.12.2009r.

Krystyna Tomasik, zam. Mąkolin Kolonia 11, 09-470 Bodzanów

261/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 39, 56 w m. Małoszywka, wierzba - 2szt.

09.12.2009r.

Zbigniew Fabjaniak, zam. Małoszywka 6, 09-470 Bodzanów

260/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 49 w m. Łagiewniki topola - 3szt.

04.12.2009r.

Sławomir Zieliński, zam. Łagiewniki 27, 09-470 Bodzanów

259/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 30/8 w m. Chodkowo, topola - 1szt., olcha - 2szt.

01.12.2009r.

Elżbieta Rakowska, zam. Chodkowo, ul. Wiosenna 2, 09-470 Bodzanów

258/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 21/3 w m. Stanowo, olcha - 7szt.

01.12.2009r.

Zofia Maciejewska, zam. Stanowo 2, 09-470 Bodzanów, Mariusz Maciejewski, zam. Stanowo 2, 09-470 Bodzanów

257/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 91  w m. Krawieczyn, wierzba - 2szt.

30.11.2009r.

Andrzej Lechowski, zam. Chodkowo 24, 09-470 Bodzanów

256/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 52 w m. Małoszywka, olcha - 5szt., klon - 5szt.

30.11.2009r.

Paweł Pietrasiak, zam. Małoszywka 5, 09-470 Bodzanów

255/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 110  w m. Kłaczkowo, wierzba - 3szt.

30.11.2009r.

Lech Karczmarczyk, zam. Kłaczkowo 3, 09-470 Bodzanów

254/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 437  w m. Kępa Polska, wierzba - 3szt., olcha - 4szt., topola - 1szt., dąb - 1szt.

27.11.2009r.

Bogdan Dąbrowski, zam. Kępa Polska 103, 09-470 Bodzanów

253/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 250, 167, 289  w m. Białobrzegi, wierzba - 5szt., olcha - 15szt., topola - 5szt.

27.11.2009r.

Grzegorz Świderski, zam. Borowice 49, 09-470 Bodzanów

252/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 119  w m. Cieśle, wierzba - 3szt., olcha - 1szt.

26.11.2009r.

Janina Borowska, zam. Cieśle 5, 09-470 Bodzanów

251/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 273  w m. Białobrzegi, olcha - 15szt.

23.11.2009r.

Jadwiga Kołodziejska, zam. Białobrzegi 37, 09-470 Bodzanów

250/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 176  w m. Białobrzegi, olcha - 23szt.

18.11.2009r.

Henryk Koper, zam. Łagiewniki 30, 09-470 Bodzanów

249/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 16/1, 16/2, 22/1  w m. Mąkolin, olcha - 10szt.

16.11.2009r.

Marek Żaczek, zam. Nowe Święcice 27, 09-460 Mała Wieś

248/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 208/1  w m. Leksyn, olcha - 9szt., wierzba - 4szt.

12.11.2009r.

Janina Latarska, zam. Golanki Górne 20, 09-452 Blichowo

247/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 159  w m. Pepłowo i dz. nr ewid. 3/3 w m. Kanigowo, topola biała - 1szt., wierzba - 1szt.

27.11.2009r.

Dariusz Młodziejewski, zam. Pepłowo 73, 09-470 Bodzanów

246/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, topola - 1szt.

24.11.2009r. (wpł. 26.11.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

245/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Chodkowo, akacja - 1szt., klonojesion - 2szt.

24.11.2009r. (wpł. 26.11.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

244/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 82/2, 82/4,  w m. Cybulin, akacja - 3szt., dąb - 1szt.

23.11.2009r.

Zdzisław Kacprzak, zam. Cybulin 11, 09-470 Bodzanów

243/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 78/82,  w m. Chodkowo, świerk - 1szt.

25.11.2009r.

Grzegorz Potorski, zam. Żuromin, ul. Gen. Andersa 9

242/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 113/1,  w m. Pepłowo, akacja - 1szt., topola - 3szt., wierzba - 7szt., topola biała - 1szt.

25.11.2009r.

Zofia Topyła, zam. Warszawa, ul. Dembego 7/57

241/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 24,  w m. Wiciejewo,  jesion - 2szt., akacja - 5szt.

24.11.2009r.

Ireneusz Kudła, zam. Wołowa 9, 09-454 Bulkowo

240/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 176/4,  w m. Cieśle,  olcha - 7szt.

10.11.2009r.

Karol Rybicki, zam. Cieśle 47, 09-470 Bodzanów

239/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 471,  w m. Cieśle, wierzba - 4szt., olcha - 4szt.

09.11.2009r.

Janina Rybicka, zam. Cieśle 37, 09-470 Bodzanów

238/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 424/2,  w m. Cieśle, wierzba - 1szt.

04.11.2009r.

Włodzimierz Rokicki, zam.  Cieśle 71, 09-470 Bodzanów

237/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 397,  w m. Cieśle, wierzba - 14szt.

04.11.2009r.

Stanisław Szymański, zam. Cieśle 50, 09-470 Bodzanów

236/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 39 i 56,  w m. Małoszywka, wierzba - 2szt., topola - 1szt., olcha - 5szt.

04.11.2009r.

Zbigniew Fabjaniak, zam. Małoszywka 6, 09-470 Bodzanów

235/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 87/1,  w m. Gromice, świerk - 3szt., topola biała - 1szt.

18.11.2009r.

Dariusz Majorkiewicz, zam. Gromice 7, 09-454 Bulkowo

234/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 56,  w m. Karwowo Szlacheckie, wierzba - 5szt., akacja - 5szt.

02.11.2009r.

Edward Jęczarek, zam. Karwowo Szlacheckie 17, 09-470 Bodzanów

233/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 69,  w m. Karwowo Szlacheckie, brzoza - 1szt.

02.11.2009r.

Cezary Olczak, zam. Karwowo Szlacheckie 27, 09-470 Bodzanów

232/A/2009

wniosek o uzgodnienie wygaśnięcia koncesji

wygaśnięcie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania geologicznego złoża kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego - piasku ze żwirem), zlokalizowanego na części nieruchomości nr ewid. 18, w m. Małoszywka

15.10.2009r. (wpł. 16.10.2009r.)

PETER-GUM s.c. Petera Zenon i Spółka, ul. Wiosenna 1, 09-410 Płock

231/A/2009

wniosek o uzgodnienie wygaśnięcia koncesji

wygaśnięcie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania geologicznego złoża kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego - piasku), zlokalizowanego na części nieruchomości nr ewid. 86/2, w m. Pepłowo

01.10.2009r. (wpł. 02.10.2009r.)

OLMARK Marek Ujazda, ul. Fiołkowa 1, Cekanowo, 09-472 Słupno

230/A/2009

wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej

inwestycja pn.: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na dz. nr ewid. 810, 813, w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

21.10.2009r.

Rafał Kamiński, zam. ul. Otolińska 5/46, 09-407 Płock

229/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Nowe Miszewo, jesion - 2szt.

19.10.2009r. (wpł. 23.11.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

228/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo, klonojesion - 1szt., jesion - 1szt., klon - 1szt.

20.10.2009r. (wpł. 23.11.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

227/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 24/2,  w m. Reczyn, olcha - 8szt., topola - 1szt.

12.10.2009r.

Grzegorz Grzelak, zam. Reczyn 2, 09-470 Bodzanów

226/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 38/10,  w m. Garwacz, brzoza - 20szt.

06.10.2009r.

Dawid Jarzyński, zam. Garwacz 28, 09-470 Bodzanów

225/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 14/5, 14/6, 15/5, 15/6, w m. Białobrzegi, topola - 3szt., brzoza - 3szt.

13.10.2009r.

Elżbieta Otulak-Rudzka, zam. ul. Hubalczyków 11, 09-400 Płock

224/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 520, 544, w m. Białobrzegi, topola biała - 6szt., olcha - 10szt., wierzba - 5szt., sosna - 10szt., lipa - 1szt., akacja - 1szt.

29.10.2009r.

Marianna Bartnicka, zam. Białobrzegi 60, 09-470 Bodzanów

223/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 629, 347/2, 573, w m. Kępa Polska, topola, olcha, wierzba - 30szt.

20.10.2009r.

Andrzej Grączewski, zam. Kępa Polska 76, 09-470 Bodzanów

222/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 563, w m. Białobrzegi, modrzew - 2szt.

07.10.2009r.

Agnieszka i Cezary Bezel, zam. ul. Łomżyńska 7, 09-408 Płock

221/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo-Bodzanów w m. Garwacz, akacja - 1szt.

30.10.2009r. (wpł. 04.11.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

220/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 177/2,  w m. Mąkolin, kasztan - 2szt.

30.10.2009r.

Marek Cieśliński, zam. Mąkolin 24, 09-470 Bodzanów

219/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 702, w m. Bodzanów, topola - 1szt., wierzba - 5szt., olcha - 5szt.

19.10.2009r.

Stanisław Budek-Owczarzak, zam. Bodzanów, ul. Świerczewskiego 16, 09-470 Bodzanów

218/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 10/2, w m. Małoszywka, świerk - 4szt., brzoza - 1szt.

01.10.2009r.

Krystyna Paczkowska, zam. Małoszywka 20, 09-470 Bodzanów

217/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 28/2, 28/3 w m. Mąkolin, brzoza - 2szt., jesion - 4szt.

21.10.2009r.

Piotr Zakrzewski, zam. Mąkolin 58, 09-470 Bodzanów

216/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 16/1, w m. Gromice, olcha - 5szt., brzoza - 10szt., jesion - 2szt.

20.10.2009r.

Aldona Sobótka, zam. Gromice 2, 09-454 Bulkowo

215/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 26, w m. Nowe Kanigowo, olcha - 10szt.

20.10.2009r.

Witold Gierwatowski, zam. Nowe Kanigowo 29, 09-470 Bodzanów

214/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 286, w m. Bodzanów, wierzba - 3szt.

09.10.2009r.

Dariusz i Ewa Grudni, zam. Chodkowo 20, 09-470 Bodzanów

213/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów w m. Bodzanów, klonojesion - 2szt.

28.10.2009r. (wpł. 02.11.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

212/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów, klonojesion - 16szt., lipa - 2szt., głóg - 5szt.

28.10.2009r. (wpł. 02.11.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

211/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 39, 40, w m. Osmolinek, olcha - 8szt.

22.10.2009r.

Wiesław Sepioło, zam. Osmolinek 10, 09-470 Bodzanów

210/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 317, w m. Bodzanów, olcha - 6szt., wierzba - 1szt.

22.10.2009r.

Paweł Szelągowski, zam. Chodkowo, ul. Południowa 12, 09-470 Bodzanów

209/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 213/2, w m. Borowice, akacja - 6szt., jesion - 1szt.

02.10.2009r.

Jan Miszczyński, zam. ul. Mickiewicza 23/98, 09-402 Płock

208/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 45, w m. Wiciejewo, olcha - 3szt.

15.10.2009r.

Dominik Golis, zam. Wiciejewo 42, 09-470 Bodzanów

207/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 90, w m. Wiciejewo, kasztan - 1szt.

16.10.2009r.

Andrzej Bezel, zam. Wiciejewo 7, 09-470 Bodzanów

206/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

dz. nr ewid. 21/2, w m. Mąkolin Kolonia, jesion - 1szt.

08.10.2009r.

Michał Klucznik, zam. Mąkolin Kolonia 23, 09-470 Bodzanów

205/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2961W Bodzanów-Reczyn w m. Chodkowo, topola - 1szt.

01.10.2009r. (wpł. 07.10.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

204/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Nowe Miszewo, topola - 1szt.

01.10.2009r. (wpł. 07.10.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

203/A/2009

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew

pas drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-Mąkolin-Rogowo w m. Łętowo, topola - 2szt.

01.10.2009r. (wpł. 07.10.2009r.)

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

202/A/2009

wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej 

inwestycja pn.: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na dz. nr ewid. 118/3, w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

29.09.2009r.

Marian Stelmach, zam. ul. Wańkowicza 37, 09-410 Płock

201/A/2009

wniosek o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami

prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

22.09.2009r. (wpł. 23.09.2009r.)

PPHU ROLPOT s.j. Królewski i Panek, ul. Wyszogrodzka 21C, 09-402 Płock

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 3134