Formularz B 2010

Formularz B 2010

Wykaz formularzy Typu B

Nr karty

Nazwa dokumentu

Zakres przedmiotowy

Data dokumentu

Podmiot

154/B/2010

RiR 7635-144/10

dot. zezwolenia na usunięcie 3 drzew-świerk, dz. nr ewid. 42/1, 41/2 w m. Chodkowo

02.11.2010r.

Wiesław Górnicki, Chodkowo Działki

153/B/2010

RiR 7635-142/10

dot. zezwolenia na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 11 drzew-wierzba, dz. nr ewid. 111/1, 111/3, 113/4, 113/5 w m. Mąkolin

25.10.2010r.

Marek Oziemkowski, Nowe Miszewo

152/B/2010

RiR 7635-141/10

dot. zezwolenia na usunięcie 6 drzew-topola, dz. nr ewid. 147 w m. Wiciejewo

25.10.2010r.

Zdzisław Kruk, Bodzanów

151/B/2010

RiR 7635-140/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa-świerk, dz. nr ewid. 63/1 w m. Chodkowo

13.10.2010r.

Anna Sadkowska, Chodkowo Działki

150/B/2010

RiR 7635-139/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew-topola, dz. nr ewid. 2/2 w m. Pepłowo

13.10.2010r.

Danisława Bombała, Pepłowo

149/B/2010

RiR 7635-138/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa-topola, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Cieśle

08.10.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

148/B/2010

RiR 7635-137/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa-topola, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Krawieczyn

08.10.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

147/B/2010

RiR 7635-136/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa-topola, dz. nr ewid. 132/5 w m. Borowice

25.10.2010r.

Kamil Borowski, Borowice

146/B/2010

RiR 7635-135/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew-modrzew, 3 drzew-sosna, 1 drzewa-świerk, dz. nr ewid. 78/31 w m. Chodkowo

07.10.2010r.

Stanisław Rydzewski, Chodkowo

145/B/2010

RiR 7635-134/10

dot. zezwolenia na usunięcie 9 drzew-olcha, dz. nr ewid. 217 w m. Białobrzegi

07.10.2010r.

Maciej Wrzesień, Borowice

144/B/2010

RiR 7635-133/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew-akacja, dz. nr ewid. 2 w m. Reczyn

30.09.2010r.

Jan Wojciechowski, Płock

143/B/2010

RiR 7635-132/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew-akacja, 2 drzew-wierzba, dz. nr ewid. 238 w m. Reczyn

30.09.2010r.

Stanisław Szymański, Karwowo Szlacheckie

142/B/2010

RiR 7635-130/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew-wierzba, 1 drzewa-olcha, dz. nr ewid. 510/1 w m. Białobrzegi

30.09.2010r.

Katarzyna Kaczmarczyk, Kłaczkowo

141/B/2010

RiR 7635-129/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew-klon, dz. nr ewid. 37/2 w m. Karwowo Duchowne

30.09.2010r.

Maciej Staniszewski, Warszawa

140/B/2010

RiR 7635-128/10

dot. zezwolenia na usunięcie 6 drzew-akacja, 6 drzew-wierzba, dz. nr ewid. 56 w m. Karwowo Szlacheckie

30.09.2010r.

Edward Jęczarek, Karwowo Szlacheckie

139/B/2010

RiR 7635-127/10

dot. zezwolenia na usunięcie 11 drzew-olcha, dz. nr ewid. 20/1 w m. Archutówko

30.09.2010r.

Anna Bogucka, Archutówko

138/B/2010

RiR 7635-126/10

dot. zezwolenia na usunięcie 7 drzew-topola, 5 drzew-jesion, dz. nr ewid. 48/1 w m. Pepłowo

30.09.2010r.

Marzena Szypszak, Płock

137/B/2010

RiR 7635-125/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew-olcha, dz. nr ewid. 397 w m. Bodzanów

30.09.2010r.

Czesław Kubik, Bodzanów

136/B/2010

RiR 7635-124/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa-brzoza, dz. nr ewid. 54 w m. Łętowo

29.09.2010r.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela, Łętowo

135/B/2010

RiR 7635-123/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew-topola, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Cybulin

29.09.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

134/B/2010

RiR 7635-122/10

dot. zezwolenia na usunięcie 3 drzew-topola,  pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Cieśle

29.09.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

133/B/2010

RiR 7635-121/10

dot. zezwolenia na usunięcie 3 drzew-jesion,  pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo

15.11.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

132/B/2010

RiR 7635-120/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew-akacja, pas drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska w m. Chodkowo

15.11.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

131/B/2010

RiR 7635-119/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew-jesion, pas drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w m. Pepłowo

15.11.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

130/B/2010

RiR 7635-118/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa-klonojesion, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Łagiewniki

15.11.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

129/B/2010

RiR 7635-117/10

dot. zezwolenia na usunięcie 3 drzew-modrzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Bodzanów

15.11.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

128/B/2010

RiR 7635-116/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew-klonojesion, 3 drzew-jesion, pas drogi powiatowej nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów w m. Bodzanów

15.11.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

127/B/2010

RiR 7635-114/10

dot. zezwolenia na usunięcie 5 drzew-wierzba, dz. nr ewid. 40 w m. Miszewo Murowane

28.09.2010r.

Stefan Matlęga, Miszewo Murowane, gm. Bodzanów

126/B/2010

RiR 7635-113/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa-świerk, 1 drzewa-leszczyna, 1 drzewa-cis, dz. nr ewid. 818 w m. Bodzanów

08.09.2010r.

Teresa Grabarczyk, Bodzanów

125/B/2010

RiR 7635-112/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew-jesion, dz. nr ewid. 169 w m. Mąkolin

31.08.2010r.

Jerzy Józwiak, Bodzanów

124/B/2010

RiR 7635-111/10

dot. zezwolenia na usunięcie 7 drzew-topola, dz. nr ewid. 148 w m. Niesłuchowo

31.08.2010r.

Tadeusz Stefaniak, Niesłuchowo, gm. Bodzanów

123/B/2010

RiR 7635-110/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa-akacja, dz. nr ewid. 631 w m. Bodzanów

17.08.2010r.

Jerzy Bujnowski, Bodzanów

122/B/2010

RiR 7635-109/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa-topola biała, dz. nr ewid. 67/8 w m. Leksyn

17.08.2010r.

Józef Aftański, Podleck Stary, gm. Bulkowo

121/B/2010

RiR 7635-108/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1drzewa-topola, 1 drzewa-akacja, dz. nr ewid. 8 w m. Garwacz

17.08.2010r.

Sławomir Patora, Garwacz

120/B/2010

RiR 7635-107/10

dot. zezwolenia na usunięcie 5 drzew-topola, dz. nr ewid. 152/2 w m. Białobrzegi

11.08.2010r.

Zbigniew Cywiński, Płock

119/B/2010

RiR 7327-75/10

dot. wydania opinii lokalizacyjnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach 166/6, 165/1, 165/3 w m. Białobrzegi

23.08.2010r.

Artur Sitarz, Warszawa

118/B/2010

RiR 7327-68/10

dot. wydania opinii lokalizacyjnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 166/2 w m. Białobrzegi

05.08.2010r.

Jacek Kasperski, Gdynia

117/B/2010

RiR 7624-4/10

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usługowy (warsztat samochodowy) w m. Chodkowo Działki, gm. Bodzanów, dz. nr ewid. 81/2

01.10.2010r.

Zbigniew Pielat, Chodkowo Działki, gm. Bodzanów

116/B/2010

RiR 7514-8/10

dot. uzgodnienia wygaśnięcia koncesji na  odkrywkowe wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża piasku ''BODZANÓW'', dz. nr ewid. 1 w m. Bodzanów (ŻWIR-POL Usługi Transportowe s.c., Zakrzewo Kościelne 65a, 09-460 Mała Wieś)

16.03.2010r.

Starostwo Powiatowe w Płocku

115/B/2010

RiR 7635-105/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew - brzoza, w m. Garwacz, dz. nr ewid. 77/1, 77/2 – bez rozpatrzenia

--------------

Mirosław Jarosz, zam. Płock, ul. Czerwonych Kosynierów

114/B/2010

RiR 7635-104/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew - brzoza, w m. Białobrzegi, działka 27/15 – bez rozpatrzenia

--------------

Piotr Jakubowski, zam. Nowe Miszewo, ul. Wiosenna 7, gm. Bodzanów

113/B/2010

RiR 7635-103/10

dot. zezwolenia na usunięcie 8 drzew -olcha, w m. Stanowo

08.07.2010r.

Dariusz Ostrowski, zam. Stanowo, gm. Bodzanów

112/B/2010

RiR 7635-102/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzew - topola, 15 drzew olcha m. Białobrzegi

08.07.2010r.

Janusz Dybiec, zam. Barcikowo, gm. Słupno

111/B/2010

RiR 7635-101/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - dąb, w m. Bodzanów

08.07.2010r.

Jolanta Masłowska-Kopera, zam. Bodzanów, ul. Głowackiego 36

110/B/2010

RiR 7635-100/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - świerk, w m. Nowe Miszewo

08.07.2010r.

Edward Wiśniewski, zam. Nowe Miszewo, ul. Północna 13, gm. Bodzanów

109/B/2010

RiR 7635-99/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew – topola szara, 2 brzoza, 2 akacja, w m. Cieśle , działak 352/1

08.07.2010r.

Dariusz Kowalczyk, zam. Cieśle, gm. Bodzanów

108/B/2010

RiR 7327-49/10

dot. wydania opinii na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 804/2 w m. Białobrzegi

22.06.2010r.

Katarzyna i Jacek Rutkowscy, zam. Płock, ul. Kredytowa

107/B/2010

RiR 7635-98/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - brzoza, w m. Niesłuchowo, działka 82

08.07.2010r.

Henryk i Hanna małż. Maciejewscy, zam. Niesłuchowo 4, gm. Bodzanów

106/B/2010

RiR 7635-97/10

dot. zezwolenia na usunięcie 8 drzew - olcha, 2 wierzba w m. Archutówko, działka 21/1

08.07.2010r.

Wojciech Januszczak, zam. Archutówko, gm. Bodzanów

105/B/2010

RiR 7635-96/10

dot. zezwolenia na usunięcie 3 drzew - topola, w m. Reczyn

08.07.2010r.

Marek Nagórka, zam. Reczyn 27, gm. Bodzanów

104/B/2010

RiR 7635-95/10

dot. zezwolenia na usunięcie 10 drzew - olcha, 1 drzewa wierzba w m. Białobrzegi

08.07.2010r.

Wiesław Oraczewski, Niesłuchowo 13, gm. Bodzanów

 

103/B/2010

RiR 7635-94/10

dot. zezwolenia na usunięcie 15 drzew - olcha, 3 drzew wierzba w m. Stanowo

08.07.2010r.

Agnieszka Kruk, zam. Stare Łubki 24, gm. Bulkowo

102/B/2010

RiR 7635-93/10

dot. zezwolenia na usunięcie 20 drzew - olcha, w m. Bodzanów

30.06.2010r.

Ryszard Bauman Płock, ul. Zaścianek 6m.1

101/B/2010

RiR 7635-91/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - brzoza, 25m. kw. Krzewów dz. nr ewid. 139/21 i 139/22 w m. Chodkowo

24.06.2010r.

Aleksandra Jakubowska, zam. Bodzanów, ul. Chopina 6

100/B/2010

RiR 7635-90/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew - olcha, 3 drzew robinia akacjowa w m. Reczyn

24.06.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych Płock, ul. Bielska 59

99/B/2010

RiR 7635-89/10

dot. zezwolenia na usunięcie 6 drzew - topola, 1 wierzba, 1 brzoza w m. Bodzanów 5

18.06.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych Płock, ul. Bielska 59

98/B/2010

RiR 7635-88/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew - topola, w m. Cieśle

18.06.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych Płock, ul. Bielska 59

97/B/2010

RiR 7635-87/10

dot. zezwolenia na usunięcie 3 drzew - akacja, 3 drzew wiąz w m. Niesłuchowo

14.06.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych Płock, ul. Bielska 59

96/B/2010

RiR 7635-86/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew - jesion, w m. Nowe Miszewo

14.06.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych Płock, ul. Bielska 59

95/B/2010

RiR 7635-85/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew - jesion, w m. Cybulin

14.06.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych Płock, ul. Bielska 59

94/B/2010

RiR 7327- 45/10

dot. wydania opinii lokalizacyjnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 103/8 i 103/9 w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

11.06.2010r.

Ryszard i Ewa Górniccy, zam. Białobrzegi, ul. Długa, gm. Bodzanów

93/B/2010

RiR 7635-84/10

dot. zezwolenia na usunięcie 5 drzew - topola, w m. Niesłuchowo

14.06.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych Płock, ul. Bielska 59

92/B/2010

RiR 7635-83/10

dot. zezwolenia na usunięcie 20 m. kw. Leszczyny i 1 drzewa brzoza, w m. Wiciejewo dz. nr ewid. 96

27.05.2010r.

Elżbieta Fiłon, zam. Leksyn 46, 09-470 Bodzanów

91/B/2010

RiR 7327- 33/10

dot. wydania opinii lokalizacyjnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 27/25 w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

11.05.2010r.

Krzysztof Słaby, zam. Warszawa, ul. 1-go Maja 2/1

90/B/2010

RiR 7635-82/10

dot. zezwolenia na usunięcie 10 m kw krzewów rodzaju bez, w m. Wiciejewo dz. nr ewid. 190, 229

27.05.2010r.

Mariola Budek, zam. Wiciejewo 48, 09-470 Bodzanów

89/B/2010

RiR 7635-81/10

dot. zezwolenia na usunięcie 5 drzew - akacja, 3 drzew brzoza, 1 drzewa jesion, 6 drzew wierzba w m. Mąkolin dz. nr ewid. 72

27.05.2010r.

Aniela Kręciejewska, zam. Mąkolin 34, 09-470 Bodzanów

88/B/2010

RiR 7635-80/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - świerk, w m. Chodkowo Działki dz. nr ewid. 67/2

27.05.2010r.

Zofia Michalska, zam. Chodkowo Działki, ul. Miodowa 10, 09-470 Bodzanów

87/B/2010

RiR 7635-79/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - dąb, w m. Stanowo dz. nr ewid. 144

27.05.2010r.

Beata Niedzielska, zam. Stanowo 25, 09-470 Bodzanów

86/B/2010

RiR 7635-78/10

dot. zezwolenia na usunięc-ie 8 drzew - wierzba, 6 drzew topola w m. Chodkowo dz. nr ewid. 17/2

13.05.2010r.

Jarosław Robakiewicz, zam. Chodkowo 19, 09-470 Bodzanów

85/B/2010

RiR 7635-77/10

dot. zezwolenia na usunięcie 20 drzew - akacja, w m. Chodkowo

13.05.2010r.

Dariusz Grudny, zam. Chodkowo 20, 09-470 Bodzanów

84/B/2010

RiR 7635-76/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa – jesion, 4 drzew wierzba w m. Miszewo Murowane dz. nr ewid. 95/3

13.05.2010r.

Alfreda Koper, zam. Wiciejewo 33, 09-470 Bodzanów

83/B/2010

RiR 7635-75/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - jesion, w m. Parkoczewo

29.04.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych Płock, ul. Bielska 59

82/B/2010

RiR 7635-74/10

dot. zezwolenia na usunięcie 6 drzew - akacja, w m. Borowice

29.04.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych Płock, ul. Bielska 59

81/B/2010

RiR 7635-73/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew - świerk, w m. Reczyn dz. nr ewid. 46/2

29.04.2010r.

Arkadiusz Matuski, zam. Reczyn 7, 09-470 Bodzanów

80/B/2010

RiR 7635-72/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa – olcha, 2 drzew – wierzba, 2 drzew akacja, w m. Reczyn, dz. nr ewid. 200, 202/1

29.04.2010r.

Marek Śwital, zam. Wiciejewo 33, 09-470 Bodzanów

79/B/2010

RiR 7635-71/10

dot. zezwolenia na usunięcie 6 drzew - brzoza, 7 drzewa sosna w m. Białobrzegi dz. nr ewid. 199/1

29.04.2010r.

Dariusz Kocięcki, zam. Nowe Gulczewo, ul. Szlachecka, Jarosław Chmielewski, zam. Płock, ul. Łamana

78/B/2010

RiR 7635-70/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - świerk, 3 drzew wierzba, w m. Archutówko dz. nr ewid. 35/1

28.04.2010r.

Stanisław Opała, zam. Archutówko 24, 09-470 Bodzanów

77/B/2010

RiR 7635-69/10

dot. zezwolenia na usunięcie 3 drzew - olcha, w m. Bodzanów dz. nr ewid. 684/11

28.04.2010r.

Maria Smolarek, zam. Bodzanów, ul. J. Kilińskiego, 09-470 Bodzanów

76/B/2010

RiR 7635-68/10

dot. zezwolenia na usunięcie 5 drzew – akacja, w m. Reczyn dz. nr ewid. 184

22.04.2010r.

Bogdan Trzeciak, zam. Reczyn, 09-470 Bodzanów

75/B/2010

RiR 7635-67/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew – sosna, 1 drzewa - modrzew, w m. Białobrzegi dz. nr ewid. 804/2

14.04.2010r.

Katarzyna i Jacek Rutkowscy, zam. Płock, ul. Kredytowa

74/B/2010

RiR 7635-66/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - topola, w m. Chodkowo

08.04.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych Płock, ul. Bielska 59

73/B/2010

RiR 7327-25/10

dot. wydania opinii lokalizacyjnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na działce 312 w m. Bodzanów 

13.04.2010r.

Paweł Chrząszczewski, zam. Bodzanów, ul. Głowackiego

72/B/2010

RiR 7327-7/10

dot. wydania opinii lokalizacyjnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na działce nr 35/27 w m. Białobrzegi

16.03.2010r.

Agnieszka Mieszkowska-Madej

71/B/2010

RiR 7635-65/10

dot. zezwolenia na usunięcie 3 drzew - akacja, w m. Gąsewo

08.04.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych, Płock, ul. Bielska 59

70/B/2010

RiR 7635-64/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew - topola, w m. Łagiewniki

08.04.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych, Płock, ul. Bielska 59

69/B/2010

RiR 7635-63/10

dot. zezwolenia na usunięcie 7 drzew - brzoza, w m. Gąsewo dz. nr ewid. 1

30.03.2010r.

Robert Gorczyński, zam. Gąsewo 1, 09-470 Bodzanów

68/B/2010

RiR 7635-62/10

dot. zezwolenia na przycięcie gałęzi 3 drzew - brzoza, w m. Nowe Miszewo dz. nr ewid. 22

30.03.2010r.

Energa Operator S.A. Płock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

67/B/2010

RiR 7635-61/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - klon, w m. Pepłowo, dz. nr ewid. 61/8

25.03.2010r.

Urszula Machała, zam. Pepłowo 12, 09-470 Bodzanów

66/B/2010

RiR 7635-60/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa –brzoza, w m. Wiciejewo, dz. nr ewid. 219/2

25.03.2010r.

Zbigniew Kubacki, zam. Wiciejewo 56, 09-470 Bodzanów

65/B/2010

RiR 7635-59/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew - świerk, 1 drzewa modrzew w m. Chodkowo Działki, ul. Długa 29 dz. nr ewid. 96/1

25.03.2010r.

Sylwester Staniszewski, zam. Chodkowo Działki, ul. Długa 29, 09-470 Bodzanów

64/B/2010

RiR 7635-58/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa kasztan, w m. Chodkowo Działki, dz. nr ewid. 96/2

25.03.2010r.

Piotr Staniszewski, zam. ul. Żeromskiego1, 09-470 Bodzanów

63/B/2010

RiR 7635-57/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew – wierzba, 1 drzewa topola, w m. Kłaczkowo, dz. nr ewid. 109

25.03.2010r.

Andrzej Malinowski, zam. Kłaczkowo 2, 09-470 Bodzanów

62/B/2010

RiR 7635-56/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew - topola, w m. Wiciejewo, dz. nr ewid. 3

18.03.2010r.

Grażyna Józwiak, zam. Wiciejewo 27, 09-470 Bodzanów

61/B/2010

RiR 7635-55/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew - jesion, w m. Wiciejewo dz. nr ewid. 199/1

18.03.2010r.

 

Marek Śwital, zam. Wiciejewo 33, 09-470 Bodzanów

60/B/2010

RiR 7635-54/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew - olcha, 2 drzew – czeremcha, w m. Gąsewo, dz. nr ewid. 121/1

18.03.2010r.

Leszek Pęcherzewski, zam. Płock, ul. Jana Pawła II 86/28

59/B/2010

RiR 7635-53/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzew - wierzba, w m. Nowe Miszewo, dz. nr ewid. 60/21, 60/6

25.03.2010r.

Adam Cieszkowski, zam. Nowe Miszewo, ul. Kwiatowa 23, 09-470 Bodzanów

58/B/2010

RiR 7635-52/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - świerk, w m. Cybulin, dz. nr ewid. 60/4

17.03.2010r.

Katarzyna Szałańska, zam. Cybulin 6, 09-470 Bodzanów

57/B/2010

RiR 7635-51/10

dot. zezwolenia na usunięcie 5 drzew - olcha, w m. Stanowo, dz. nr ewid. 238

 

25.03.2010r.

Piotr Wiśniewski, zam. Stanowo 33, 09-470 Bodzanów

56/B/2010

RiR 7635-50/10

dot. zezwolenia na usunięcie 6 drzew - olcha, w m. Bodzanów, dz. nr ewid. 370

25.03.2010r.

Paweł Borzewski, zam. Bodzanów, ul. Nadrzeczna 25, 09-470 Bodzanów

55/B/2010

RiR 7635-49/10

dot. zezwolenia na usunięcie 5 drzew - wierzba, w m. Parkoczewo, dz. nr ewid. 14

17.03.2010r.

Wiesława Świderska, zam. Parkoczewo 9, 09-470 Bodzanów

54/B/2010

RiR 7635-48/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew – brzoza, 1 drzewa rodzaju akacja w m. Osmolinek, dz. nr ewid. 9

25.03.2010r.

Jan Mroczek, zam. Osmolinek 13, 09-470 Bodzanów

53/B/2010

RiR 7635-47/10

dot. zezwolenia na usunięcie 5 drzew - topola, w m. Nowe Miszewo,

16.03.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych Płock, ul. Bielska 59

52/B/2010

RiR 7635-46/10

dot. zezwolenia na usunięcie 7 drzew - jesion, 1 drzewa rodzaju modrzew w m. Wiciejewo, dz. nr ewid. 137, 63

10.03.2010r.

Marcin Pluta, zam. Wiciejewo 9, 09-470 Bodzanów

51/B/2010

RiR 7635-45/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew - topola, w m. Karwowo Duchowne, dz. nr ewid. 92

09.03.2010r.

Zdzisław Danowski, zam. Karwowo Duchowne 10, 09-470 Bodzanów

50/B/2010

RiR 7635-44/10

dot. zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - świerk, w m. Chodkowo, dz. nr ewid. 139/29

09.03.2010r.

Jan Panek, zam. Chodkowo, ul. Akacjowa 4, 09-470 Bodzanów

49/B/2010

RiR 7635-43/10

dot. zezwolenia na usunięcie 6 drzew - olcha, w m. Mąkolin, dz. nr ewid. 45

09.03.2010r.

Włodzimierz Czernicki, zam. Stanowo 6, 09-470 Bodzanów

48/B/2010

RiR 7635-41/10

dot. zezwolenia na usunięcie 6 drzew - wierzba, w m. Nowy Reczyn, dz. nr ewid. 44/2

09.03.2010r.

Artur Szparadowski, zam. Cieśle 74, 09-470 Bodzanów

47/B/2010

RiR 7635-40/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew – wierzba, w m. Łętowo, dz. nr ewid. 55

09.03.2010r.

Sławomir Ambroziak, zam. Łętowo 4, 09-470 Bodzanów

46/B/2010

RiR 7635-39/10

dot. zezwolenia na usunięcie 2 drzew – wierzba, 2 drzew rodzaju akacja, 1 drzewa rodzaju olcha, w m. Karwowo Duchowne, dz. nr ewid. 79 i 80

09.03.2010r.

Roman Sobczak, zam. Karwowo Szlacheckie 13, 09-470 Bodzanów

45/B/2010

RiR 7635-38/10

dot. zezwolenia na usunięcie 8 drzew - świerk, w m. Wiciejewo, dz. nr ewid. 128/3

09.03.2010r.

Jan Sobiecki, zam. Wiciejewo 15, 09-470 Bodzanów

44/B/2010

RiR 7635-37/10

dot. zezwolenia na usunięcie 12 drzew – akacja, 1 drzewa rodzaju brzoza, 11 drzew rodzaju wierzba, w m. Cieśle, dz. nr ewid. 215/1

05.03.2010r.

Ryszard Kazimierczak, zam. Płock, ul. Chmielna 1

43/B/2010

RiR 7635-36/10

dot. zezwolenia na usunięcie 4 drzew olcha, 4 drzew topola, 5 drzew wierzba w m. Kępa Polska, dz. nr ewid. 629, 347/2, 57/3

03.03.2010r.

Andrzej Grączewski, zam. Kępa Polska 76, 09-470 Bodzanów

42/B/2010

RiR 7635-35/10

dot. zezwolenia na usunięcie 8 drzew - wierzba, w m. Mąkolin, dz. nr ewid. 95/1 i 95/7

08.03.2010r.

Marek Oziemkowski, zam. Nowe Miszewo, ul. Wiosenna 8, 09-470 Bodzanów

41/B/2010

RiR 7635-34/10

dot. zezwolenia na usunięcie 3 drzew - topola, w m. Chodkowo, dz. nr ewid. 156/1

09.03.2010r.

Beata Adamczyk, zam. Chodkowo, ul. Wiejska 10, 09-470 Bodzanów

40/B/2010

RiR 7635-33/10

dot. zezwolenia  na  usunięcie 2 drzew - topola, 1 – drzewa wierzba w m. Leksyn, dz. nr ewid. 87

09.03.2010r.

Jerzy Mazurkiewicz, zam. Leksyn 20, 09-470 Bodzanów

39/B/2010

RiR 7635-32/10

dot. zezwolenia  na  usunięcie 2 drzew-wierzba, w m. Białobrzegi, dz. nr ewid. 525

09.03.2010r.

Tomasz Dulski, zam. Białobrzegi 43, 09-470 Bodzanów

38/B/2010

RiR 7635-31/10

dot. zezwolenia  na  usunięcie 6 drzew-olcha, w m. Reczyn, dz. nr ewid. 211/1

09.03.2010r.

Ewa Gościcka, zam. Reczyn 20, 09-470 Bodzanów

37/B/2010

RiR 7624-17/07-10

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw, budynku wraz ze sklepem, barem, warsztatem, myjnią i zjazdem z drogi powiatowej na dz. nr ewid. 125/4, 125/6 w m. Nowe Miszewo, gm. Bodzanów

02.03.2010r.

Mariusz Lisiecki, Nowe Miszewo, ul. Północna 6, 09-470 Bodzanów

36/B/2010

RiR 7624-1/10

dot. umorzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wiaty magazynowej dla produktów gotowych, służącej jako obiekt tymczasowy, niefundamentowany samochodów typu TIR w trudnych warunkach pogodowych na działce o nr ewid. 200/3 w m. Nowe Miszewo (obręb geodezyjny Miszewo Murowane Nowe), gm. Bodzanów 

01.03.2010r.

P.W.M.S. ORTIS s.c. Piotr Kobierecki, Zbigniew Selerowicz

z/s Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 4, 09-470 Bodzanów

35/B/2010

RiR 7635-29/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 165/4, w m. Białobrzegi, wierzba - 6szt.

25.02.2010r.

Wacław Stefański, Wykowo 92, 09-472 Słupno

34/B/2010

RiR 7635-28/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 116/2, w m. Kłaczkowo, wierzba - 4szt., olcha – 4szt.

25.02.2010r.

Katarzyna Kaczmarczyk, zam. Kłaczkowo 9, 09-470 Bodzanów

33/B/2010

RiR 7635-27/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 251, w m. Białobrzegi, topola biała  -2szt., wierzba - 2szt., olcha – 3szt.

25.02.2010r.

Elżbieta Wiktorowska, zam. Białobrzegi 27, 09-470 Bodzanów

32/B/2010

RiR 7635-26/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 89, w m. Pepłowo, wierzba - 1szt., olcha – 5szt.

17.02.2010r.

Ludwik Damaziak, zam. Małoszewo 4, 09-470 Bodzanów

31/B/2010

RiR 7635-25/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 101, 102, w m. Kanigowo, olcha - 8szt., akacja – 2szt.

22.02.2010r.

Ludwik Wincenciak, zam. Chodkowo Działki, ul. Kwiatowa 3, 09-470 Bodzanów

30/B/2010

RiR 7635-24/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 320/3, 321, w m. Nowe Miszewo, wierzba – 7szt.

25.02.2010r.

Łukasz Jarosiński, zam. Nowe Miszewo, ul. Górna 11, 09-470 Bodzanów

29/B/2010

RiR 7635-23/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 179, 157, 165, w m. Borowice, akacja - 8szt., wierzba – 1szt.

25.02.2010r.

Bożena i Andrzej Kubiccy, zam. Borowice 24, 09-470 Bodzanów

28/B/2010

RiR 7635-22/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 3/5, w m. Krawieczyn, topola - 1szt., brzoza – 1szt.

10.02.2010r.

Wanda Zielińska, zam. Krawieczyn 21, 09-470 Bodzanów

27/B/2010

RiR 7635-21/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 29, w m. Garwacz, kasztan - 1szt.

09.02.2010r.

Mirosław Szmulewicz, zam. Garwacz 24, 09-470 Bodzanów

26/B/2010

RiR 7635-20/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, pas drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno w m. Nowe Miszewo, jesion – 2szt.

09.02.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

25/B/2010

RiR 7514-7/10

dot. uzgodnienia wygaśnięcia koncesji na  wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Borowice III, w obrębie działki nr 76 w m. Borowice, gm. Bodzanów (Kazimierz Lewandowski, ul. Prosta 29, 09-410 Płock)

19.02.2010r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

24/B/2010

RiR 7635-19/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 249, w m. Stanowo, olcha - 5szt.

10.02.2010r.

Karol Smulewicz, zam. Stanowo 24, 09-470 Bodzanów

23/B/2010

RiR 7635-18/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 8/4, w m. Chodkowo, świerk - 1szt.

08.02.2010r.

Elżbieta Pankowska, zam. Chodkowo, ul. Wiejska 6, 09-470 Bodzanów

22/B/2010

RiR 7635-17/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 90, w m. Ramutówko, olcha - 8szt.

08.02.2010r.

Beata Michalska, zam. Pepłowo 79 ,09-470 Bodzanów

21/B/2010

RiR 7635-16/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 84/2, w m. Bodzanów, topola – 1szt., olcha - 7szt.

22.02.2010r.

Zdzisław Krystek, zam. ul. Lipowa 7, 09-460 Mała Wieś

20/B/2010

RiR 7635-15/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 38 i 82, w m. Małoszewo, wierzba – 4szt., klon - 3szt.

11.02.2010r.

Ludwik Damaziak, zam. Małoszewo 4, 09-470 Bodzanów

19/B/2010

RiR 7635-14/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 89, w m. Pepłowo, wierzba – 2szt., olcha - 6szt.

11.02.2010r.

Ludwik Damaziak, zam. Małoszewo 4, 09-470 Bodzanów

18/B/2010

RiR 7635-13/10

dz. nr ewid. 143/7, w m. Gąsewo, olcha - 5szt., brzoza - 7szt., świerk 6szt.

21.01.2010r.

Jolanta i Grzegorz Dymeccy, zam. ul. Lubelska 17/59, 03-902 Warszawa

17/B/2010

RiR 7635-12/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 55, w m. Niesłuchowo, akacja – 1szt., tuja – 3szt., lipa - 1szt., jesion – 3szt.

21.01.2010r.

Grażyna Celmer, zam. Niesłuchowo 47, 09-470 Bodzanów

16/B/2010

RiR 7635-11/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 435, w m. Bodzanów, olcha - 3szt., dz. nr ewid. 45 w m. Krawieczyn, olcha – 1szt.

01.02.2010r.

Bożena i Grzegorz Garlej, zam. Krawieczyn 5, 09-470 Bodzanów

15/B/2010

RiR 7635-10/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 143/66, w m. Mąkolin, wierzba - 4szt., olcha – 5szt.

10.02.2010r.

Henryk Rogiński, zam. Mąkolin 33, 09-470 Bodzanów

14/B/2010

RiR 7514-6/10

dot. uzgodnienia koncesji na działalność gospodarczą w zakresie odkrywkowego wydobywania kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Małoszywka I, dz. nr 18 w m. Małoszywka (PETER-GUM s.c. Petera Zenon i Spółka, ul. Wiosenna 1, 09-400 Płock)

28.01.2010r.

Starostwo Powiatowe, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

13/B/2010

RiR 7635-9/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 2, w m. Reczyn, klon - 3szt.

19.01.2010r.

Jan Wojciechowski, zam. ul. Ułańska 2a/5, 09-402 Płock

12/B/2010

RiR 7635-8/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 43, w m. Karwowo Szlacheckie, wierzba - 7szt.

21.01.2010r.

Wiesław Skotak, zam. Karwowo Szlacheckie 18, 09-470 Bodzanów

11/B/2010

RiR 7327-2/10

dot. wydania opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach o nr ewid. 681/6 i 681/7 w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

18.01.2010r.

Wojciech Niewinowski, zam. ul. Sycowska 2/43, 51-319 Wrocław

10/B/2010

RiR 7644-3/10

dot. wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usuwanie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Bodzanów

14.01.2010r.

Usługi Asenizacyjne

Paweł Borzewski, ul. Nadrzeczna 25, 09-470 Bodzanów

9/B/2010

RiR 7635-7/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 148, w m. Chodkowo, lipa - 1szt., klon – 3szt.

18.01.2010r.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP Bodzanów, Pl. Kościuszki 1, 09-470 Bodzanów

8/B/2010

RiR 7635-6/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 158, w m. Niesłuchowo, świerk - 1szt.

14.01.2010r.

Małgorzata Domańska, zam. Niesłuchowo 53, 09-470 Bodzanów

7/B/2010

RiR 7635-5/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 43, w m. Osmolinek, topola - 2szt.

10.02.2010r.

Witold Górnicki, zam. Osmolinek 6, 09-470 Bodzanów

6/B/2010

RiR 7635-4/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 115/41, w m. Cieśle, brzoza - 1szt., kasztan – 1szt., akacja – 5szt.

21.01.2010r.

Tadeusz Rybicki, zam. Cieśle 11, 09-470 Bodzanów

5/B/2010

RiR 7660-2/10

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu płockiego

(Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne, ul. Kleczewska 38, 01-826 Warszawa)

14.01.2010r.

Starostwo Powiatowe, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

4/B/2010

RiR 7660-1/10

dot. zaopiniowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu płockiego

(Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne EURO-GAZ ŁÓJ, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki, Spółka jawna w m. Zgórsko 31A)

14.01.2010r.

Starostwo Powiatowe, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

3/B/2010

RiR 7635-3/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 109, 298, w m. Niesłuchowo, brzoza - 4szt., olcha – 3szt.

06.01.2010r.

Franciszek Szmulewicz, zam. Niesłuchowo 23, 09-470 Bodzanów

2/B/2010

RiR 7635-2/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 64/3, w m. Stanowo, wierzba - 1szt., olcha – 1szt.

21.01.2010r.

Wiesław Natkowski, zam. Stanowo 3, 09-470 Bodzanów

1/B/2010

RiR 7635-1/10

dot. zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr ewid. 529, w m. Białobrzegi, topola biała - 2szt.

05.01.2010r.

Piotr Wiśniewski, zam. Białobrzegi 45, 09-470 Bodzanów

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2010 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Staniszewski
Ilość wyświetleń: 4995
20 grudnia 2010 09:49 (Krzysztof Staniszewski) - Zmiana treści zakładki.