Protokoły z sesji

Wybierz rok

P R O T O K Ó Ł Nr XL/2013 Z OBRAD XL SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 27 listopada 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XL/2013 Z OBRAD XL SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 27 listopada 2013r. Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Janusz Janowski o godz.1100 otworzył obrady XL Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący rady powitał radnych rady gminy i wszystkich zebranych na sali obrad oraz...

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2013 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE, POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 13 września 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXVIII/2013 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE - POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 13 września 2013r. Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Janusz Janowski o godz.1200 otworzył obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie – posiedzenie nadzwyczajne. Przewodniczący...

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2013 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 30 sierpnia 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXVII/2013 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 30 sierpnia 2013r. Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Janusz Janowski o godz.900 otworzył obrady XXXVII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący rady powitał radnych rady gminy i wszystkich zebranych na...

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2013 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 29 lipca 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXVI/2013 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 29 lipca 2013r. Ad. I Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Janusz Janowski o godz.800 otworzył obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Bodzanów – posiedzenie nadzwyczajne. Przewodniczący...

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013 Z OBRAD XXXV SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 18 lipca 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXV/2013 Z OBRAD XXXV SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 18 lipca 2013r. Ad. I Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie pan Janusz Janowski, o godz.800 otworzył obrady XXXV Sesji Rady Gminy Bodzanów – posiedzenie nadzwyczajne. Przewodniczący rady...

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013 Z OBRAD XXXIV SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 16 lipca 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXIV/2013 Z OBRAD XXXIV SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 16 lipca 2013r. Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie pan Janusz Janowski o godz.800 otworzył obrady XXXIV Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący rady powitał radnych powiatowych pana Alberta Kołodziejskiego i pana Jarosława...

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 28 czerwca 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXIII/2013 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 28 czerwca 2013r. Przewodniczący rady powitał wszystkich zebranych na sali obrad i oddał głos Panu Antoniemu Jelec Prezesowi Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Prezes Pan...

PROTOKÓŁ Nr XXXII/13 Z OBRAD XXXII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 21 czerwca 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXII/2013 Z OBRAD XXXII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 21 czerwca 2013r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie pan Janusz Janowski o godz.1100 otworzył obrady XXXII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie – posiedzenia nadzwyczajne. Ustawowa liczba radnych –...

PROTOKÓŁ Nr XXXI/13 Z OBRAD XXXI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 18 kwietnia 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXI/2013 Z OBRAD XXXI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 18 kwietnia 2013r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie pan Janusz Janowski o godz.1030 otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. W obradach bierze...