Konkursy na stanowisko

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Bodzanów o wyniku naboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.

W wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie, wyłoniona została kandydatura Pani Ewy Ciastkowskiej, zam. Stanowo gm. Bodzanów. Pani Ewa Ciastkowska złożyła komplet wymaganych dokumentów; przedstawiła bardzo ciekawą koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania jednostki; uzyskała akceptację...

Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Bodzanów z dnia 07.03.2012 r

WÓJT GMINY BODZANÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów. Określenie stanowiska: KIEROWNIK REFERATU ROZWOJU I ROLNICTWA Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych...