Stanowiska

Wójt Gminy Bodzanów

Informacje

Wójt Gminy Bodzanów - Jerzy Staniszewski

WÓJT GMINY BODZANÓW
przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 9.00-11.00
i czwartki w godzinach 15.00-17.00

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Inwestycji

Specjalista Planowania Przestrzennego

Podinspektor - st. ds. Rozliczeń Oświaty i Płac

St. do spraw księgowości budżetowej

St. do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej

Referent - referat księgowości budżetowej

St. ds. rozliczeń i eksploatacji

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych

St. ds. kadr i archiwum

Inspektor - st. ds. obsługi Rady Gminy

St. ds. inwestycji

St. do spraw gospodarki materiałowej i zarządzania mieniem komunalnym

St. do spraw eksploatacji urządzeń komunalnych

St. do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi

Inspektor ds. wymiaru podatku

Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i alkoholi

Sekretarka

Inspektor ds. obsługi sieci teleinformatycznej

Specjalista ds. oświaty

St. ds. inwestycji

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu Inwestycji

St. ds zamówień publicznych

St. ds. obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

St. ds. gospodarki odpadami

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2008 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 29754
08 lutego 2019 11:04 (Krzysztof Pawlak) - Zmiana danych stanowiska: St. ds. inwestycji.
08 lutego 2019 11:03 (Krzysztof Pawlak) - Zmiana danych stanowiska: St. ds. inwestycji.
08 lutego 2019 11:03 (Krzysztof Pawlak) - Zmiana danych stanowiska: Specjalista Planowania Przestrzennego.