Stanowiska

Wójt Gminy Bodzanów

Informacje

Wójt Gminy Bodzanów - Jerzy Staniszewski

WÓJT GMINY BODZANÓW
przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 9.00-11.00
i czwartki w godzinach 15.00-17.00

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Radca Prawny

Specjalista ds. Gospodarki Terenami, Mieniem i Ochrony Środowiska

Specjalista ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Podinspektor - st. ds. Rozliczeń Oświaty i Płac

St. do spraw księgowości budżetowej

St. do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej

Referent - referat księgowości budżetowej

St. do spraw księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych

Podinspektor ds. kadr i archiwum

Inspektor - st. ds. obsługi Rady Gminy

Starszy specjalista ds. inwestycji

St. do spraw gospodarki materiałowej i zarządzania mieniem komunalnym

St. do spraw eksploatacji urządzeń komunalnych

St. do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi

Inspektor ds. wymiaru podatku

Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i alkoholi

Sekretarka

Inspektor ds. obsługi sieci teleinformatycznej

Specjalista ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Specjalista ds. oświaty

Specjalista ds. inwestycji

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu Inwestycji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2008 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 27835
03 stycznia 2017 17:39 Krzysztof Pawlak - Dodanie stanowiska: Kierownik Referatu Inwestycji.
03 stycznia 2017 17:38 Krzysztof Pawlak - Dodanie stanowiska: Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
03 stycznia 2017 17:29 Krzysztof Pawlak - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego wew. 40.