Przetargi

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Usługi bankowej w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów. Nr sprawy RB – 341.03.2012 Bodzanów, dnia 24 grudnia 2012r. Zamawiający &nda

Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów.

Bodzanów: Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów. Numer ogłoszenia: 513628 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów

Bodzanów: Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów Numer ogłoszenia: 477224 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...