Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne w 2010r. uhonorowane

Najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne w 2010r. uhonorowane Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 roku prowadzi we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Państwową Inspekcją Pracy, ogólnokrajowy konkurs: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". O skuteczności popularyzacji...

Ogłoszenie o wyborze partnera

W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji...