Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży

Wójt   Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 35, ust.1 i 2, ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r.  Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza dokonać sprzedaży:

 

1.      Nieruchomości o nr ewid. geod. 247/2 o pow. 0,6248 ha, zlokalizowanej we wsi Białobrzegi, gm. Bodzanów - przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, obejmującym obszar wsi Białobrzegi – część wschodnia zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie 300/XL/2002, z dnia 20 marca 2002r. stanowi tereny upraw rolnych bez możliwości zabudowy.

 

 

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można w Urzędzie Gminy Bodzanów, pok. 7, tel. (024) 260-70-06 wew. 30.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 1465
20 października 2011 08:15 (Piotr Krajewski) - Dodanie dokumentu.