Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Bodzanów, dnia 01.06.2010 r. GMINNE BIURO SPISOWE W BODZANOWIE ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych (5 osób + 1 osoba rezerwowa) Rachmistrzem spisowym może zostać osoba: · pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca...

Komunikat Wójta Gminy Bodzanów/ Szefa Zespołu Reagowania Kryzysowego z dnia 27 stycznia 2010 r. o zagrożeniu powodzią

W związku z podwyższonym stanem wody Wisły, krą i utrzymującymi się ujemnymi temperaturami istnieje realne zagrożenie powodzią. Tak zwane tereny zalewowe na obszarze Gminy Bodzanów to miejscowości: Kępa Polska i Białobrzegi Na wypadek wystąpienia powodzi opracowany został plan ewakuacji ludzi i zwierząt z tych miejscowości,...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Gmina Bodzanów zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zmienioną ustawą z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności art. 28 a ust.4 pkt.1-3 , ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich w celu przygotowania...