Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

Dokument PDF w załączeniu

Obwieszczenie

Dokument graficzny JPG w zalączeniu

O B W I E S Z C Z E N I E

RiR.6722WG.1.2012 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bodzanów uchwał Nr 161/XIX/2012...

O B W I E S Z C Z E N I E

RiR.6722WL.1.2012 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bodzanów uchwał Nr 158/XIX/2012...

O B W I E S Z C Z E N I E

RiR.6722WL.1.2012 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bodzanów uchwał Nr 158/XIX/2012...

O B W I E S Z C Z E N I E

RiR.6722WŁ.1.2012 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bodzanów uchwał Nr 159/XIX/2012...

O B W I E S Z C Z E N I E

RiR.6722WGII.1.2012 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bodzanów uchwał Nr 162/XIX/2012...

O B W I E S Z C Z E N I E

RiR.6722WMA.1.2012 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bodzanów uchwał Nr 160/XIX/2012...