Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie usługi doradztwa prawno-finansowego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowych procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

Bodzanów, dnia 15-05-2012 r. Nr spraw: RiR.271.13.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE (Zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych) I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z/s ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów Tel. 24/260-0-06 Fax 24/260-07-65 e-mail: gmina@bodzanow.pl www.bodzanow.pl ...

Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowych procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych

Bodzanów, dnia 27-04-2012 r. Nr sprawy :RiR.271.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE (Zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych) I. Zamawiający: Gmina Bodzanów ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów Tel. 24/260-0-06 Fax 24/260-07-65 e-mail: gmina@bodzanow.pl www.bodzanow.pl ...