Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie operatów szacunkowych i opinii rzeczoznawcy majątkowych dla Gminy Bodzanów na lata 2012 –2013.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Usługi pn.: Opracowanie operatów szacunkowych i opinii rzeczoznawcy majątkowych dla Gminy Bodzanów na lata 2012 –2013. Nr sprawy: RiR.271.12.2011 Bodzanów, dnia 28.12.2011r. Zamawiający: Gmina Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, tel. 024 - 260...

Obsługa geodezyjna Gminy Bodzanów w roku 2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Usługi pn. Obsługa geodezyjna Gminy Bodzanów w roku 2012. Nr sprawy: RiR.271.13.2011 Bodzanów, dnia 28.12.2011r. Zamawiający: Gmina Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, tel. 024 – 260 – 70 – 06- w.38, fax 024- 260 – 70 - 65, e-mail:...

Wykonanie tablicy informacyjnej zewnętrznej

ZAPROSZENIE Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z poźn.zm ) Gmina Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu pn. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie...

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Bodzanów, dnia 01.06.2010 r. GMINNE BIURO SPISOWE W BODZANOWIE ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych (5 osób + 1 osoba rezerwowa) Rachmistrzem spisowym może zostać osoba: · pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca...

Komunikat Wójta Gminy Bodzanów/ Szefa Zespołu Reagowania Kryzysowego z dnia 27 stycznia 2010 r. o zagrożeniu powodzią

W związku z podwyższonym stanem wody Wisły, krą i utrzymującymi się ujemnymi temperaturami istnieje realne zagrożenie powodzią. Tak zwane tereny zalewowe na obszarze Gminy Bodzanów to miejscowości: Kępa Polska i Białobrzegi Na wypadek wystąpienia powodzi opracowany został plan ewakuacji ludzi i zwierząt z tych miejscowości,...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Gmina Bodzanów zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zmienioną ustawą z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności art. 28 a ust.4 pkt.1-3 , ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich w celu przygotowania...

Płatności bezpośrednie - przyjmowanie wniosków

Urząd Gminy informuje, że w związku z akcją przyjmowania wniosków w 2009 roku o przyznanie płatności bezpośrednich na terenie Urzędu Gminy w Bodzanowie zostanie uruchomiony punkt, w którym pracownicy ARiMR będą przyjmować w/w wnioski. Wyznaczone terminy to: 28 kwietnia 2009 (wtorek) godz. 9.00 - 15.30 29 kwietnia 2009 (środa)...

ZARZĄDZENIE NR 4/09 WÓJTA GMINY BODZANÓW Z DNIA 16 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/09 WÓJTA GMINY BODZANÓW Z DNIA 16 lutego 2009 r. w sprawie: wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy Bodzanów i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane ...