Komunikaty

Komunikat Wójta Gminy Bodzanów/ Szefa Zespołu Reagowania Kryzysowego z dnia 27 stycznia 2010 r. o zagrożeniu powodzią

W związku z podwyższonym stanem wody Wisły, krą i utrzymującymi się ujemnymi temperaturami istnieje realne zagrożenie powodzią.

Tak zwane tereny zalewowe na obszarze Gminy Bodzanów to miejscowości: Kępa Polska  i Białobrzegi

Na wypadek wystąpienia powodzi opracowany został plan ewakuacji ludzi i zwierząt z tych miejscowości, który określa miejsca zastępczego zakwaterowania oraz miejsca przemieszczenia zwierząt, i tak:

- dla mieszkańców z Kępy Polskiej  są to budynki użyteczności publicznej (szkoła, remiza OSP, świetlica) w Cieślach i Reczynie.

- dla mieszkańców z Białobrzeg są to budynki użyteczności publicznej (szkoły, remiza OSP, świetlica) w Nowym Miszewie i Niesłuchowie,

- zwierzęta umieszczone zostaną w gospodarstwach indywidualnych odpowiednio w tych miejscowościach.

Część środków transportowych do przeprowadzenia ewakuacji posiada Urząd Gminy Bodzanów, pozostałe środki transportu winy pochodzić od osób ewakuowanych.

Telefony kontaktowe Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego:

- Szef Zespołu - Wójt Gminy Bodzanów Jarosław Dorobek - 607 610 507

- Zastępca - Sekretarz Gminy Iwona Rakowska - 606 898 227

- przy Zespole całodobowo funkcjonuje punkt kontaktowy - 605 204 501

- w godz. 7.30 - 15.30 kontakt z Urzędem Gminy - 024 2607083, 024 2607006, 024 2607738,

- kontakt z sołtysami: Pan Michał Kujawa - Kępa Polska - 024 2606028, Pan Tomasz Dulski - Białobrzegi - 024 362 73 09.

 

 

 

W odpowiednim czasie zostaną postawione stan gotowości jednostki ochotniczej straży pożarnej, Policja a nawet wojsko.

Proszę o zgłaszanie wszelkich niepokojących zjawisk, potrzeb, ....

 

 

                                                                           Wójt Gminy Bodzanów

                                                                           /-/ Jarosław Dorobek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2010 17:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Staniszewski
Ilość wyświetleń: 2182
31 stycznia 2010 17:07 (Krzysztof Staniszewski) - Utworzenie dokumentu.