Komunikaty

Wykonanie tablicy informacyjnej zewnętrznej

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z poźn.zm ) Gmina Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu pn. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Termin realizacji: do 28.10.2011r.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie tablicy informacyjnej zewnętrznej poziomej w wersji kolorowej o wymiarach 2m (szerokości) x 1,5 m (wysokości) wraz z konstrukcją na 2 nóżkach.

Układ Tablicy informacyjnej : Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, w tej części należy umieścić logotyp RPO WM oraz hasło programu : dla rozwoju Mazowsza zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu  „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” oraz informacje : Poziom dofinansowania z EFRR : 85%. Na samym dole należy umieścić : Beneficjent : Związek Gmin Regionu Płockiego.

Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze  środków EFRR wyrażona w zdaniu : „Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

 

 

 

 

 

 

Wypełniony formularz ofertowy należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bodzanowie , ul. Bankowa 7, 09 – 470 Bodzanów, pok. Nr 16 do dnia 12.10.2011r. do godz.1200 lub przesłać e-mail : zk@bodzanow.pl

 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

Jednocześnie wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z poźn.zm.) jak również zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2011 08:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 838
15 listopada 2011 08:18 (Piotr Krajewski) - Dodanie załącznika [zal_1.pdf] do dokumentu.
15 listopada 2011 08:16 (Piotr Krajewski) - Dodanie dokumentu.