Komunikaty

Obsługa geodezyjna Gminy Bodzanów w roku 2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Usługi pn. Obsługa geodezyjna Gminy Bodzanów w roku 2012.

 

 

Nr sprawy: RiR.271.13.2011                                            Bodzanów, dnia 28.12.2011r.

Zamawiający:

Gmina Bodzanów,

ul. Bankowa 7,

09-470 Bodzanów,

tel. 024 – 260 – 70 – 06- w.38,                     

 fax 024- 260 – 70 - 65,

e-mail: k.lenkiewicz@bodzanow.pl

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Bodzanów informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na w/w zaproszenie złożono 2ofertę Firm:

1. Usługi Geodezyjne

Jakub Opala

Ul. Grodzka 6

09-402 Płock

2. Biuro Usług Geodezyjnych

Jan Nowacki

Ul. Jachowicza 21 m 24

09-402n Płock

 

W wyniku badania i oceny,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Usługi Geodezyjne

Jakub Opala

Ul. Grodzka 6

09-402 Płock

 

Oferta otrzymała następująca ilość pkt. - 10pkt.

 

Oferta Nr 2 otrzymała – 8,7 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta jest zgodna z Zaproszeniem do składania ofert i uzyskała 10 punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2011 17:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 810
28 grudnia 2011 17:44 Piotr Krajewski - Dodanie dokumentu.