Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zadania pn. Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie w 2012 roku Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie informuje, iż na w/w zadanie wpłynęły dwie oferty następujących firm: 1. Stacja LPG wraz z Punktem Usługowym, Lisiecki Mariusz, ul. Północna 18, 09-470...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy RB – 3051.2.2011 Dotyczy: Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Zamawiający – Gmina Bodzanów informuje,...

Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie w 2012 roku

Bodzanów: Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie w 2012 roku Numer ogłoszenia: 420308 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Bodzanów: Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Numer ogłoszenia: 403180 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Dostawa samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kanigowo

Bodzanów: Dostawa samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kanigowo Numer ogłoszenia: 346846 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza II - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 11/1 o pow. 0,7718 ha, dla której...

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza VI - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 76/13 o pow. 0,4681 ha, dla której...