Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Usługi bankowej w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów. Nr sprawy RB – 341.03.2012 Bodzanów, dnia 24 grudnia 2012r. Zamawiający – Gmina Bodzanów informuje, iż na przetarg wpłynęły 2 oferty: Oferta nr 1 Bank Spółdzielczy...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zadania pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie na rok 2013. Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie informuje, iż na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta następującej firmy: AXAN Sp. z o.o. ul. Słoneczna 5 08-311 Bielany Zamawiający przy wyborze oferty kierował...

Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów.

Bodzanów: Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów. Numer ogłoszenia: 513628 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bodzanów, dnia 17.12.2012r. Gmina Bodzanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie Ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów Dotyczy: zadania pn. „Usługa cateringowa podczas konferencji dla uczestników projektu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie ul. Bankowa 7, 09 – 470 Bodzanów informuje,...

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy RB – 341.01.2012 Bodzanów, dnia 13 grudnia 2012r. Dotyczy: Usługi bankowej w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów. Zamawiający – Gmina Bodzanów informuje, iż na przetarg wpłynęła 1 oferta: Oferta nr 1 Bank Spółdzielczy...

Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2012

Zamawiający : Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Ul. Bankowa 7 09 – 470 Bodzanów Tel. (024) 260 70 06 w. 31 www.bodzanow.pl W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą powrotu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków...

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie na rok 2013

Bodzanów: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie na rok 2013 Numer ogłoszenia: 260097 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2015

Bodzanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2015 Numer ogłoszenia: 487844 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów

Bodzanów: Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów Numer ogłoszenia: 477224 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...