Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Bodzanów

Bodzanów: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Bodzanów Numer ogłoszenia: 506422 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów ,...

Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Bodzanów: Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Numer ogłoszenia: 504306 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Dostawa węgla kamiennego i Eko groszku dla Gminy Bodzanów i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2013/2014

Numer ogłoszenia: 424336 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Bodzanów na sezon grzewczy 2013/2014

Numer ogłoszenia: 424334 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Dostawa opału drzewnego - pelletu dla Gminy Bodzanów i jednostek samorządu na sezon grzewczy 2013/2014

Numer ogłoszenia: 424332 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji i w okresie gwarancji po wykonaniu robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo - etap I

Bodzanów:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji i w okresie gwarancji po wykonaniu robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”

Bodzanów:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I

Wybór wykonawcy na dostawę do stołówki dla podopiecznych GOPS-u w Bodzanowie: zadanie nr 1 - artykułów spożywczych zadanie nr 2 - owoców i warzyw gat. I zadanie nr 3 - mięsa i wędlin

Bodzanów: Wybór wykonawcy na dostawę do stołówki dla podopiecznych GOPS-u w Bodzanowie: zadanie nr 1 - artykułów spożywczych zadanie nr 2 - owoców i warzyw gat. I zadanie nr 3 - mięsa i wędlin Numer ogłoszenia: 354974 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...