Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Bodzanów

Bodzanów: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Bodzanów Numer ogłoszenia: 506422 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów ,...

Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Bodzanów: Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Numer ogłoszenia: 504306 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej w dniu 20.12.2013 roku

Bodzanów , dn. 05.12.2013 r. Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2012 Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Bankowa 7 09 – 470 Bodzanów Tel. (024) 260 70 06 w. 31 www.bodzanow.pl W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą...

Dostawa węgla kamiennego i Eko groszku dla Gminy Bodzanów i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2013/2014

Numer ogłoszenia: 424336 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów , ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 2607006 w. 30, faks...

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Bodzanów na sezon grzewczy 2013/2014

Numer ogłoszenia: 424334 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów , ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 2607006 w. 30, faks...

Dostawa opału drzewnego - pelletu dla Gminy Bodzanów i jednostek samorządu na sezon grzewczy 2013/2014

Numer ogłoszenia: 424332 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów , ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 2607006 w. 30, faks...

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji i w okresie gwarancji po wykonaniu robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo - etap I

Bodzanów:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji i w okresie gwarancji po wykonaniu robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I” Numer ogłoszenia: 383678...

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”

Bodzanów:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I Numer ogłoszenia: 381786 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ DO STOŁÓWKI DLA PODOPIECZNYCH GOPS-U W BODZANOWIE

GOPS-20.200/6/2013 Bodzanów, dnia 11.09.2013r. Dotyczy: zadania pn. Wybór wykonawcy na dostawę do stołówki dla podopiecznych GOPS-u w Bodzanowie: zadanie nr 1 - artykułów spożywczych zadanie nr 2 – owoców i warzyw gat. I zadanie nr 3 – mięsa i wędlin Na przetarg wpłynęła 1 oferta firmy: Firma...

Wybór wykonawcy na dostawę do stołówki dla podopiecznych GOPS-u w Bodzanowie: zadanie nr 1 - artykułów spożywczych zadanie nr 2 - owoców i warzyw gat. I zadanie nr 3 - mięsa i wędlin

Bodzanów: Wybór wykonawcy na dostawę do stołówki dla podopiecznych GOPS-u w Bodzanowie: zadanie nr 1 - artykułów spożywczych zadanie nr 2 - owoców i warzyw gat. I zadanie nr 3 - mięsa i wędlin Numer ogłoszenia: 354974 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...