Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont Chodnika przy ul. Wolności, Bankowej i Wyszogrodzkiej w miejscowości Chodkowo - Dzoałki, Gm. Bodzanów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bodzanow.pl Bodzanów: Remont chodnika przy ul. Wolności, Bankowej i Wyszogrodzkiej w miejscowości Chodkowo- Działki, Gm. Bodzanów Numer ogłoszenia: 418592 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014 OGŁOSZENIE...

ZAPYTANIE OFERTOWE: Materiały edukacyjne niezbędny do prowadzenia zajęć dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bodzanów.

Znak sprawy: OS 271.5.2014 Bodzanów, dnia 19.12.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Materiały...

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2015

Bodzanów: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2015 Numer ogłoszenia: 412764 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów...

Wybór urbanisty na opracowanie projektów decyzji na rok 2015 dla Gminy Bodzanów

ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Wybór urbanisty na opracowanie projektów decyzji na rok 2015...

Opracowanie operatów szacunkowych i opinii rzeczoznawcy majątkowych dla Gminy Bodzanów na rok 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie operatów szacunkowych i opinii rzeczoznawcy majątkowych...

Obsługa geodezyjna Gminy Bodzanów w 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Obsługa geodezyjna Gminy Bodzanów w 2015 roku II. Opis przedmiotu...

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej (dostarczenie artykułów na miejsce, wyeksponowanie na stołach, przygotowanie do konsumpcji, obsługa

Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2014 Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Bankowa 7 09 – 470 Bodzanów Tel. (024) 260 70 06 w. 31 www.gops@bodzanow.pl W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą powrotu na rynek pracy”...

Zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach Projektu „Moja Przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”.

ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dla szkół podstawowych...

Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach Projektu „Moja Przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”.

ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dla szkół podstawowych...