Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2016.

Znak sprawy: RI.271.167.2015 Bodzanów, dnia 14.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na:...

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018.

Bodzanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018 Numer ogłoszenia: 336620 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

Usługa cateringowa w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR”,

Znak sprawy: RI.271.158.2015 Bodzanów, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na:...

Zakup urządzeń do terapii ruchowej i sprzętu AGD w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

Znak sprawy: RI.271.139.2015 Bodzanów, dnia 20.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na zakup...

Zakup rozsiewacza piasku i soli na potrzeby bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Bodzanów

Znak sprawy: RI.271.152.2015 Bodzanów, dnia 12.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na:...

Wybór Inspektora nadzoru inwestycyjnego na dokończenie prac w zadaniu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów

Znak sprawy: RI.271.150.2015 Bodzanów, dnia 29.10.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na:...

Zakup sprzętu AGD w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

Znak sprawy: RI.271.114.2015 Bodzanów, dnia 19.10.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na zakup...

Zakup mebli dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

Znak sprawy: RI.271.113.2015 Bodzanów, dnia 19.10.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na zakup...

Dostawę mieszanki żwirowej na utwardzenie placu targowego w m. Bodzanów

Znak sprawy: RI.271.138.2015 Bodzanów, dnia 15.10.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę...