Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Bodzanów w sezonie grzewczym 2012/2013

Numer ogłoszenia: 402030 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów , ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 2607006 w. 30, faks...

Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego i eko groszku dla jednostek organizacyjnych Gminy Bodzanów na sezon grzewczy 2012/2013

Numer ogłoszenia: 401590 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów , ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 2607006 w. 30, faks...

Dostawa opału drzewnego - pelletu dla Gminy Bodzanów i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2012/2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów , ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 2607006 w. 30, faks 24 2607065. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY zadania pn. „Przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych oraz społecznych uczestników projektu”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Bodzanów, dnia 02.10.2012r. Gmina Bodzanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie Ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów Dotyczy: zadania pn. „Przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych oraz społecznych uczestników projektu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...

Przebudowa drogi gminnej nr 290216W odc. Borowice-Miszewo-Mur. z nawierzchni żużlowo-żwirowej na bitumiczną w miejscowościach Nowe Miszewo i Borowice

Bodzanów: Przebudowa drogi gminnej nr 290216W odc. Borowice-Miszewo Mur. z nawierzchni żużlowo-żwirowej na bitumiczną w miejscowościach Nowe Miszewo i Borowice. Numer ogłoszenia: 356440 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...