Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rekultywacja składowiska odpadów w Bodzanowie – Łysej Górze

Bodzanów: Rekultywacja składowiska odpadów w Bodzanowie - Łysej Górze, w ramach projektu pn. Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza III - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 11/1 o pow. 0,7718 ha, dla której...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza VII - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 76/13 o pow. 0,4681 ha, dla której...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza I - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 247/2 o pow. 0,6248 ha, dla której...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zadania pn. Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie w 2012 roku Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie informuje, iż na w/w zadanie wpłynęły dwie oferty następujących firm: 1. Stacja LPG wraz z Punktem Usługowym, Lisiecki Mariusz, ul. Północna 18, 09-470...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy RB – 3051.2.2011 Dotyczy: Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Zamawiający – Gmina Bodzanów informuje,...

Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie w 2012 roku

Bodzanów: Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie w 2012 roku Numer ogłoszenia: 420308 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...