Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza I - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. geod. 45/1 o pow. 0,3000 ha, zlokalizowanej we wsi Stanowo,...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu pn.: Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju

Bodzanów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu pn.: Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju Numer ogłoszenia: 136589 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012 OGŁOSZENIE...

Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu pn.: Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju

Bodzanów: Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu pn.: Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju Numer ogłoszenia: 205398 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie Szkole Podstawowej w Nowym Miszewie."

Nowe Miszewo, dnia 20.04.2012r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie Szkole Podstawowej w Nowym Miszewie. Zamawiający – Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie, Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie,...

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie Szkole Podstawowej w Nowym Miszewie

Bodzanów: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie Szkole Podstawowej w Nowym Miszewie Numer ogłoszenia: 74332 - 2012 begin_of_the_skype_highlighting 74332 - 2012 end_of_the_skype_highlighting; data zamieszczenia: 09.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...