Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kanigowo

Bodzanów: Dostawa samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kanigowo Numer ogłoszenia: 346846 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza II - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 11/1 o pow. 0,7718 ha, dla której...

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza VI - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 76/13 o pow. 0,4681 ha, dla której...

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza VI - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 35 o pow. 1,00 ha, dla której...