Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawę mieszanki żwirowej wraz z transportem na naprawę dróg gruntowych Sołectw na terenie Gminy Bodzanów w 2016 r.

Znak sprawy: RI.271.35.2016 Bodzanów, dnia 11.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę...

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo – Działki w ramach zadania pn.: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów

Bodzanów: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo - Działki w ramach zadania pn.: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów Numer ogłoszenia: 46934 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej i ul. Białobrzeskiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 2,5 km.

Znak sprawy: RI.271.23.2016 Bodzanów, dnia 19.02.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Opracowania...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz przebudowy wewnętrznej instalacji co Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach”.

Znak sprawy: RI.271.21.2016 Bodzanów, dnia 16.02.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie...