Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz przebudowy wewnętrznej instalacji co Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach”.

Znak sprawy: RI.271.21.2016 Bodzanów, dnia 16.02.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie...

Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2016.

Znak sprawy: RI.271.167.2015 Bodzanów, dnia 14.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na:...

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018.

Bodzanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018 Numer ogłoszenia: 336620 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

Usługa cateringowa w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR”,

Znak sprawy: RI.271.158.2015 Bodzanów, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na:...