Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gm. Bodzanów w roku szkolnym 2016/2017

Bodzanów: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gm. Bodzanów w roku szkolnym 2016/2017 Numer ogłoszenia: 105953 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...

Dostawę mieszanki żwirowej wraz z transportem na naprawę dróg gruntowych Sołectw na terenie Gminy Bodzanów w 2016 r.

Znak sprawy: RI.271.35.2016 Bodzanów, dnia 11.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę...

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo – Działki w ramach zadania pn.: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów

Bodzanów: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo - Działki w ramach zadania pn.: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów Numer ogłoszenia: 46934 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej i ul. Białobrzeskiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 2,5 km.

Znak sprawy: RI.271.23.2016 Bodzanów, dnia 19.02.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Opracowania...