Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup urządzeń do terapii ruchowej i sprzętu AGD w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

Znak sprawy: RI.271.139.2015 Bodzanów, dnia 20.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na zakup...

Zakup rozsiewacza piasku i soli na potrzeby bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Bodzanów

Znak sprawy: RI.271.152.2015 Bodzanów, dnia 12.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na:...

Wybór Inspektora nadzoru inwestycyjnego na dokończenie prac w zadaniu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów

Znak sprawy: RI.271.150.2015 Bodzanów, dnia 29.10.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na:...

Zakup sprzętu AGD w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

Znak sprawy: RI.271.114.2015 Bodzanów, dnia 19.10.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na zakup...

Zakup mebli dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

Znak sprawy: RI.271.113.2015 Bodzanów, dnia 19.10.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na zakup...

Dostawę mieszanki żwirowej na utwardzenie placu targowego w m. Bodzanów

Znak sprawy: RI.271.138.2015 Bodzanów, dnia 15.10.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę...

Zakup i dostawa Eko groszku dla Gminy Bodzanów i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2015/2016

Bodzanów: Zakup i dostawa Eko groszku dla Gminy Bodzanów i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2015/2016 Numer ogłoszenia: 144789 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...