Statut (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 274/XLII/13 Rady Gminy Bodzanów Z dnia 30.12.2013 r. W sprawie: zmian w Statucie Gminy Bodzanów wraz z uchwaleniem jego tekstu jednolitego.

Załącznik do uchwały Nr 274/XLII/13 Rady Gminy Bodzanów Z dnia 30.12.2013 r. Tekst jednolity STATUT GMINY BODZANÓW uchwalony uchwałą Nr 55/VIII/03 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 9 kwi