Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

U C H W A Ł A NR 276/XLII/10 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011

U C H W A Ł A NR 276/XLII/10 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011

UCHWAŁA Nr 277/XLII/10 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie : podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr 277/XLII/10 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie : podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym