Podatki i opłaty (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stawki opłaty targowej

Uchwała Nr 24/III/02 Rady Gminy Bodzanów z dnia 10.12.2002r. w sprawie : ustalenia stawek opłaty targowej Na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84, z późn. zm./ w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...