Podatki i opłaty (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatek od nieruchomości na rok 2005r.

Uchwała Nr 170/XXIV/04 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 07.12.2004 w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2005r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6 i ust.9 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z...