Podatki i opłaty (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008

U C H W A Ł A Nr 80/XIII/07 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 03.12.2007r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 6 ust. 3...

Podatek od nieruchomości na rok 2008r.

UCHWAŁA Nr. 81/XIII/07 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 03.12.2007r. w sprawie : podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.5 ust 1 oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach...