Podatki i opłaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pdatek rolny na 2013 rok

U C H W A Ł A NR 186/XXIII/12 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 03.12.2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013

Opłaty od posiadania psów na 2013 rok

U C H W A Ł A Nr 189/XXIII/12 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 03.12.2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym &n