Podatki i opłaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pdatek rolny na 2013 rok

U C H W A Ł A NR 186/XXIII/12 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 03.12.2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zmianami ) oraz art. 6 ust....

Opłaty od posiadania psów na 2013 rok

U C H W A Ł A Nr 189/XXIII/12 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 03.12.2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.19 pkt. 1 lit. f oraz art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia...