Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2003

Uchwala Nr 27/IV/2002 Rady Gminy w Bodzanowie Z dnia 21.l2.2002r w sprawie: uchwalenia budżet gminy na rok 2003. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. l0 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządnie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr l42poz. l591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 , 124 i art. 128 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r...