Programy działania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybór Partnera w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności...