Protokoły z sesji (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr II /10 Z OBRAD II SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 11 grudnia 2010r.

P R O T O K Ó Ł -------------------------- Nr II /10 Z OBRAD II SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 11 grudnia 2010r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie p.Janusz Janowski otworzył obrady II Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący powitał radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich zebr

Protokól Nr I/10 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 1 grudnia 2010r.

P R O T O K Ó Ł -------------------- Nr I/10 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 1 grudnia 2010r. Przewodniczący V kadencji Rady Gminy Janusz Janowski o godz.1400 otworzył obrady I sesji Rady

Protokół z obrad XLII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 10 listopada 2010 roku

P R O T O K Ó Ł --------------------------------- Nr XLII/10 Z OBRAD XLII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 10 listopada 2010r. Pr

Protokół z obrad XLI Sesji Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 28 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł -------------------------- Nr XLI/10 Z OBRAD XLI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 28 października 2010r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowi

Protokół z obrad XLSesji Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 30 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł --------------------- Nr XL/10 Z OBRAD XL SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 30 września 2010r. Przewodniczący Rady Gminy w