Protokoły z sesji (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓŁ Nr XXIV/12 Z OBRAD XXIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 14 grudnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXIV/12 Z OBRAD XXIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 14 grudnia 2012r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz.830 otwor

PROTOKÓŁ Nr XXIII/12 Z OBRAD XXIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 03 grudnia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz.1000 otworzył obrady XXIII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. W obradach bierze udział 14 radnych / nieobecny radny Jan Kryjak / skład osobowy rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał przygotowanych na sesję. W obradach sesji...

PROTOKÓŁ Nr XXII/12 Z OBRAD XXII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 27 października 2012r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/12 Z OBRAD XXII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 27 października 2012r. Przewodniczący Rady

Informacja z rozpoczęcia planowanej na dzień 24 października 2012r. XXII Sesji Rady Gminy Bodzanów

Przed oficjalnym rozpoczęciem XXII Sesji Rady Gminy Bodzanów Przewodniczący poinformował wszystkich obecnych na sali obrad, że sesja jest nagrywana za pośrednictwem sprzętu audiowizualnego. Przewodniczący zapoznał radnych z § 14 Regulaminu Rady Gminy Bodzanów, dotyczącym powyższej kwestii. Przewodniczący przeprowadził głosowanie...

PROTOKÓŁ Nr XXI/12 Z OBRAD XXI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 26 września 2012r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXI/12 Z OBRAD XXI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 26 września 2012r. Prz

PROTOKÓŁ Nr XX/12 Z OBRAD XX SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 8 sierpnia 2012r.

I. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz.1500 otworzył obrady XX Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący Rady poinformował, iż nadzwyczajna sesja została zwołana na dzisiaj w związku z potrzebą wprowadzenia środków do budżetu gminy z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji drogowych. Us ...

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 Z OBRAD XIX SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 26 czerwca 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie P. Janusz Janowski o godz. 1000 otworzył obrady XIX Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący powitał radnych, gości zaproszonych oraz wszystkich przybyłych na obrady Sesji. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych (100% składu...

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/12 Z OBRAD XVII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 25 maja 2012r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XVIII/12 Z OBRAD XVIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 25 maja 2012r. I. &nb

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/12 Z OBRAD XVII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 29 marca 2012r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/12 Z OBRAD XVII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 29 marca 2012r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz.1000 otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie Przewodniczący powitał radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych biorących udział w obradach sesji. Ustawowa liczba...

PROTOKÓŁ Nr XVI/12 Z OBRAD XVI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE „POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE” z dnia 20 lutego 2012r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XVI/12 Z OBRAD XVI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE „POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE” z dnia 20 lutego 2012r.