Protokoły z sesji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 11.09.2008 r.

P R O T O K Ó Ł ---------------------- Nr XIX/08 Z OBRAD XIX SESJI RADY GMINY W BODZNOWIE z dnia 11 września 2008r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie p.Janusz Janowski o godz.10.00 otworzył obrady XIX Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący powitał radnych, dyrektorów szkół, komendanta Posterunku Pol ...

Protokół z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 30.04.2008 r.

P R O T O K Ó Ł ----------------------------

Protokół z XV Sesji Rady Gminy z dnia 28.02.2008 r.

P R O T O K Ó Ł ----------------------------