Protokoły z sesji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

P R O T O K Ó Ł Nr XII/2015 Z OBRAD XII SESJI RADY GMINY BODZANÓW z dnia 22 lipca 2015 r.

Z OBRAD XII SESJI RADY GMINY BODZANÓW z dnia 22 lipca 2015r. Ad. I Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz.1600 otworzył obrady XII sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział...

P R O T O K Ó Ł Nr XI/2015 Z OBRAD XI SESJI RADY GMINY BODZANÓW z dnia 29 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XI/2015 Z OBRAD XI SESJI RADY GMINY BODZANÓW z dnia 29 czerwca 2015r. Ad. I Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz.900 otworzył obrady XI sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. Przewodniczący...

PROTOKÓŁ NR X/2015 Z OBRAD X SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIA NADZWYCZAJNEGO z dnia 27 maja 2015 r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr X/2015 Z OBRAD X SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIA NADZWYCZAJNEGO, z dnia 27 maja 2015r. Ad. I Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz.1500 otworzył obrady X sesji Rady Gminy w Bodzanowie – posiedzenie...

P R O T O K Ó Ł Nr IX/2015 Z OBRAD IX SESJI RADY GMINY BODZANÓW z dnia 29 kwietnia 2015r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr IX/2015 Z OBRAD IX SESJI RADY GMINY BODZANÓW z dnia 29 kwietnia 2015r. Przewodniczący rady zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o wręczenie nagród dla laureatów na najlepszą pracę w konkursie na LOGO centrum wolontariatu przy GOPS w Bodzanowie, a następnie...