Protokoły z sesji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/13 Z OBRAD XXVIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 13 marca 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXVIII/2013 Z OBRAD XXVIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 13 marca 2013r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie pan Janusz Janowski o godz.1100 otworzył obrady XXVIII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. W obradach bierze udział 15 radnych tj....

PROTOKÓŁ Nr XXVII/13 Z OBRAD XXVII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 05 lutego 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXVII/13 Z OBRAD XXVII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 05 lutego 2013r. Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Andrzejowi Kulińskiemu, który był Szefem Międzygminnego Sztabu XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bodzanowie. Pan Kuliński pokrótce omówił...

PROTOKÓŁ Nr XXVI/13 Z OBRAD XXVI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 18 stycznia 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXVI/13 Z OBRAD XXVI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 18 stycznia 2013r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie pan Janusz Janowski o godz.900 otworzył obrady XXVI Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. W obradach bierze udział 15 radnych tj. 100% składu...

PROTOKÓŁ Nr XXV/12 Z OBRAD XXV SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 28 grudnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXV/12 Z OBRAD XXV SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 28 grudnia 2012r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz.900 otworzył obrady XXV Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. W obradach bierze udział 15 radnych tj. 100% składu...

PROTOKÓŁ Nr XXIV/12 Z OBRAD XXIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 14 grudnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXIV/12 Z OBRAD XXIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 14 grudnia 2012r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz.830 otworzył obrady XXIV Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. W obradach bierze udział 14 radnych / nieobecny...

PROTOKÓŁ Nr XXIII/12 Z OBRAD XXIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 03 grudnia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz.1000 otworzył obrady XXIII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. W obradach bierze udział 14 radnych / nieobecny radny Jan Kryjak / skład osobowy rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał przygotowanych na sesję. W obradach sesji...

PROTOKÓŁ Nr XXII/12 Z OBRAD XXII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 27 października 2012r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/12 Z OBRAD XXII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 27 października 2012r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz.1300 otworzył obrady XXII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. W obradach bierze udział 13 radnych / nieobecni radni: Paweł Bogiel...

Informacja z rozpoczęcia planowanej na dzień 24 października 2012r. XXII Sesji Rady Gminy Bodzanów

Przed oficjalnym rozpoczęciem XXII Sesji Rady Gminy Bodzanów Przewodniczący poinformował wszystkich obecnych na sali obrad, że sesja jest nagrywana za pośrednictwem sprzętu audiowizualnego. Przewodniczący zapoznał radnych z § 14 Regulaminu Rady Gminy Bodzanów, dotyczącym powyższej kwestii. Przewodniczący przeprowadził głosowanie...

PROTOKÓŁ Nr XXI/12 Z OBRAD XXI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 26 września 2012r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXI/12 Z OBRAD XXI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 26 września 2012r. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz.900 otworzył obrady XXI Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Ustawowa liczba radnych – 15 osób. Przewodniczący stwierdził,...

PROTOKÓŁ Nr XX/12 Z OBRAD XX SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 8 sierpnia 2012r.

I. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz.1500 otworzył obrady XX Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący Rady poinformował, iż nadzwyczajna sesja została zwołana na dzisiaj w związku z potrzebą wprowadzenia środków do budżetu gminy z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji drogowych. Ustawowa liczba...