Prezydenckie 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bodzanów w dniu 24 maja 2015r.

INFORMACJA Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Bodzanów rozpoczynają pracę w dniu 24 maja 2015r. o godzinie 600. /-/ Iwona Rakowska Pełnomocnik Wyborczy ...

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostaną przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. I. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania. Wyborca może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców...

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych powołanych Zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 20 kwietnia 2015 r.

I. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Bodzanowie Agnieszka Surmak, zam. Leksyn, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek Janusz Piotr Dymek, zam. Bodzanów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy Luiza Daria Szmulewicz, zam. Bodzanów, zgłoszona...

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 20 kwietnia do 4 maja każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Urząd Gminy Bodzanów zawiadamia, iż został sporządzony spis wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. Każdy wyborca ma prawo do sprawdzenia, czy został w spisie uwzględniony. Informujemy, iż udostępnienie spisu wyborców nastąpi na pisemny wniosek wyborcy (wniosek)....

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 19.03.2015 r. dotycząca udzielenia pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 19.03.2015 r. dotycząca udzielenia pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Zgodnie art. 54 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, z późn. zm.) wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu...

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 19.03.2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 19.03.2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Zgodnie z art. 53a Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, z późn. zm.) wyborca może głosować korespondencyjnie. Głosowanie korespondencyjne...